Kết quả đã dịch trên Google Tìm kiếm

Google Tìm kiếm luôn cố gắng khiến thông tin dễ tiếp cận và hữu ích cho tất cả người dùng. Để giải quyết rào cản về nội dung và góc nhìn khi người dùng tìm kiếm bằng ngôn ngữ địa phương của họ, đôi khi Google sẽ dịch đường liên kết tiêu đề và đoạn trích của những kết quả không dùng cùng ngôn ngữ với cụm từ tìm kiếm của người dùng (nếu có). Kết quả đã dịch cho phép mọi người xem kết quả ở các ngôn ngữ khác bằng ngôn ngữ của họ và có thể giúp nhà xuất bản tiếp cận nhiều độc giả hơn.

Giao diện của kết quả đã dịch trên Google Tìm kiếm Giao diện của kết quả đã dịch trên Google Tìm kiếm

Phạm vi cung cấp tính năng

Hiện tại, Google có thể dịch kết quả sang các ngôn ngữ sau: tiếng Bengal, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Hindi, tiếng Indonesia, tiếng Kannada, tiếng Malayalam, tiếng Marathi, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Tamil, tiếng Telugu. Tính năng này có trên thiết bị di động và máy tính.

Cách thức hoạt động của tính năng kết quả đã dịch

Nếu nhấp vào đường liên kết tiêu đề đã được dịch, người dùng sẽ thấy trang đã được dịch máy. Người dùng cũng có thể chọn xem kết quả tìm kiếm nguyên gốc và truy cập toàn bộ trang bằng ngôn ngữ gốc.

Google không lưu trữ các trang đã dịch. Thao tác mở một trang thông qua kết quả đã dịch cũng giống như việc mở kết quả tìm kiếm nguyên gốc thông qua Google Dịch hay việc sử dụng tính năng dịch trong trình duyệt Chrome. Tức là JavaScript, hình ảnh được nhúng và các tính năng khác trên trang đều được hỗ trợ.

Theo dõi hiệu suất trong Search Console

Để theo dõi số lượt nhấp và lượt hiển thị cho kết quả đã dịch, bạn có thể sử dụng bộ lọc Giao diện tìm kiếm trong Báo cáo hiệu suất.

Chọn sử dụng hoặc không sử dụng kết quả đã dịch

Tính năng này dùng được trên tất cả các trang và kết quả dựa trên ngôn ngữ của người dùng. Nếu muốn sử dụng, bạn không cần làm gì thêm.

Kết quả đã dịch giống như mọi tính năng khác liên quan dịch thuật trong Google Tìm kiếm. Để chọn không sử dụng tất cả tính năng dịch trên Google Tìm kiếm, hãy dùng quy tắc notranslate (có thể được triển khai dưới dạng thẻ meta hoặc tiêu đề HTTP):

<!-- opt out of translation features on all search engines that support this rule -->
<meta name="robots" content="notranslate">
<!-- opt out of translation features on Google -->
<meta name="googlebot" content="notranslate">

Ngoài ra, bạn cũng có thể chỉ định quy tắc này dưới dạng tiêu đề phản hồi HTTP:

HTTP/1.1 200 OK
Date: Tue, 25 May 2010 21:42:43 GMT
(...)
X-Robots-Tag: notranslate
(...)