Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Kết quả đã dịch

Kết quả đã dịch trong Google Tìm kiếm

Google Tìm kiếm luôn cố gắng khiến thông tin dễ truy cập và hữu ích cho tất cả người dùng. Để khắc phục rào cản ngôn ngữ trong nội dung khi người dùng tìm kiếm bằng ngôn ngữ của họ, đôi khi Google sẽ dịch đường liên kết tiêu đề và đoạn trích của những kết quả không sử dụng cùng ngôn ngữ với cụm từ tìm kiếm. Kết quả đã dịch là một tính năng của Google Tìm kiếm, cho phép người dùng xem kết quả có bằng các ngôn ngữ khác ngoài ngôn ngữ của họ, qua đó giúp nhà xuất bản tiếp cận nhiều người dùng hơn.

Hiện tại, chúng tôi cung cấp tính năng dịch kết quả bằng tiếng Anh sang các ngôn ngữ sau: tiếng Indonesia, tiếng Hindi, tiếng Kannada, tiếng Malayalam, tiếng Tamil, tiếng Telugu. Tính năng này có mặt trên thiết bị di động qua các trình duyệt có hỗ trợ Google Tìm kiếm.

Nếu người dùng nhấp vào đường liên kết tiêu đề đã được dịch, thì mọi hành động tương tác tiếp theo của người dùng với trang đó sẽ diễn ra thông qua Google Dịch. Công cụ này sẽ tự động dịch mọi đường liên kết mà người dùng đi theo. Khi mở rộng kết quả, người dùng có thể xem đường liên kết tiêu đề và đoạn trích nguyên gốc, cũng như truy cập vào toàn bộ trang bằng ngôn ngữ gốc.

Thao tác nhấp vào đường liên kết tiêu đề đã dịch trong Google Tìm kiếm dẫn đến một trang đã dịch và thao tác mở rộng kết quả dẫn đến phiên bản gốc của trang

Google không lưu trữ các trang đã dịch. Mở một trang thông qua kết quả đã dịch cũng tương tự như mở những URL khác trong Google Dịch. Điều này có nghĩa là JavaScript, hình ảnh dạng nhúng và các tính năng khác của trang đều được hỗ trợ.

Theo dõi hiệu suất trong Search Console

Để theo dõi số lượt nhấp và lượt hiển thị cho kết quả đã dịch, bạn có thể sử dụng bộ lọc Giao diện tìm kiếm trong Báo cáo hiệu suất.

Chọn sử dụng hoặc không sử dụng kết quả đã dịch

Tính năng này dùng được trên tất cả các trang và kết quả dựa trên ngôn ngữ của người dùng. Nếu muốn sử dụng, bạn không cần làm gì thêm.

Kết quả đã dịch giống như mọi tính năng khác liên quan dịch thuật trong Google Tìm kiếm. Để chọn không sử dụng tất cả tính năng dịch trên Google Tìm kiếm, hãy dùng quy tắc notranslate (có thể được triển khai dưới dạng thẻ meta hoặc tiêu đề HTTP):

<!-- opt out of translation features on all search engines that support this rule -->
<meta name="robots" content="notranslate">
<!-- opt out of translation features on Google -->
<meta name="googlebot" content="notranslate">

Ngoài ra, bạn cũng có thể chỉ định quy tắc này dưới dạng tiêu đề phản hồi HTTP:

HTTP/1.1 200 OK
Date: Tue, 25 May 2010 21:42:43 GMT
(...)
X-Robots-Tag: notranslate
(...)