Structured Data สำหรับแบบฝึกหัดแก้ปัญหา (Quiz)

คุณสามารถใช้ข้อมูลที่มีโครงสร้างในการมาร์กอัปแบบฝึกหัดแก้ปัญหาเพื่อช่วยให้นักเรียน ครู และผู้ปกครองพบเนื้อหาการศึกษาและการเรียนรู้ทางออนไลน์ได้ง่ายขึ้น คู่มือนี้จะอธิบายวิธีการใช้สคีมานี้ในหน้าเว็บ การเพิ่มข้อมูลที่มีโครงสร้างช่วยให้แบบฝึกหัดแก้ปัญหาของคุณมีสิทธิ์แสดงในประสบการณ์พิเศษของผู้ใช้ในผลการค้นหาของ Google Search

ผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ของแบบฝึกหัดแก้ปัญหาใน Google Search

วิธีเพิ่มข้อมูลที่มีโครงสร้าง

ข้อมูลที่มีโครงสร้างคือรูปแบบมาตรฐานในการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหน้าและจำแนกประเภทเนื้อหาของหน้า หากคุณเพิ่งใช้ข้อมูลที่มีโครงสร้างเป็นครั้งแรก โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของข้อมูลที่มีโครงสร้าง

ต่อไปนี้เป็นภาพรวมเกี่ยวกับวิธีสร้าง ทดสอบ และเผยแพร่ข้อมูลที่มีโครงสร้าง ดูคำแนะนำทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีเพิ่มข้อมูลที่มีโครงสร้างลงในหน้าเว็บได้ใน Codelab สำหรับข้อมูลที่มีโครงสร้าง

 1. เพิ่มพร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น ดูตำแหน่งการแทรก Structured Data ในหน้าเว็บตามรูปแบบที่คุณใช้อยู่
 2. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
 3. ตรวจสอบความถูกต้องของโค้ดโดยใช้การทดสอบผลการค้นหาที่เป็นริชมีเดีย และแก้ไขข้อผิดพลาดที่สําคัญทั้งหมด พิจารณาแก้ไขปัญหาที่ไม่สําคัญซึ่งอาจมีการรายงานในเครื่องมือด้วย เพราะอาจช่วยปรับปรุงคุณภาพของ Structured Data ได้ (แต่ไม่จําเป็นว่าต้องมีสิทธิ์ปรากฏในผลการค้นหาที่เป็นริชมีเดีย)
 4. ทำให้หน้าบางหน้าที่มีข้อมูลที่มีโครงสร้างใช้งานได้และใช้เครื่องมือตรวจสอบ URL เพื่อทดสอบว่า Google เห็นหน้าในลักษณะใด ตรวจสอบว่า Google เข้าถึงหน้าดังกล่าวได้และไม่มีการบล็อกหน้าด้วยไฟล์ robots.txt, แท็ก noindex หรือข้อกำหนดให้เข้าสู่ระบบ หากหน้าเว็บดูถูกต้องดีแล้ว คุณขอให้ Google ทำการ Crawl URL อีกครั้งได้
 5. หากต้องการให้ Google ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ตลอด เราขอแนะนำให้ส่ง Sitemap ซึ่งกำหนดให้ดำเนินการแบบอัตโนมัติได้โดยใช้ Search Console Sitemap API

ความพร้อมใช้งานของฟีเจอร์

ฟีเจอร์แบบฝึกหัดแก้ปัญหามีให้บริการเป็นภาษาอังกฤษในทุกภูมิภาคที่ใช้งาน Google Search ได้ ฟีเจอร์นี้ใช้ได้กับหัวข้อคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับคำถามประเภทหลายตัวเลือกหรือแบบช่องทำเครื่องหมาย และในเดสก์ท็อปและอุปกรณ์เคลื่อนที่เท่านั้น

ตัวอย่าง

แบบทดสอบที่มีคําถามเพียง 1 ข้อ

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของแบบทดสอบที่มีคําถามเชื่อมโยงอยู่เพียง 1 ข้อ และมีคําตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว

<html>
 <head>
  <title>Quiz about fractions</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org/",
   "@type": "Quiz",
   "name": "Quiz about fractions",
   "hasPart": {
    "@type": "Question",
    "typicalAgeRange": "7-12",
    "educationalAlignment": [
     {
      "@type": "AlignmentObject",
      "alignmentType": "educationalSubject",
      "targetName": "Mathematics"
     },
     {
      "@type": "AlignmentObject",
      "alignmentType": "educationalSubject",
      "targetName": "Algebra"
     },
     {
      "@type": "AlignmentObject",
      "alignmentType": "educationalLevel",
      "targetName": "Grade 5 » Number and Operations—Fractions » Apply and extend previous understandings of multiplication and division. » 3",
      "educationalFramework": "Common Core",
      "targetUrl": "https://www.corestandards.org/Math/Content/5/NF/B/3/"
     }
    ],
    "about": {
     "@type": "Thing",
     "name": "Fractions"
    },
    "educationalLevel": "intermediate",
    "eduQuestionType": "Multiple choice",
    "learningResourceType": "Practice problem",
    "assesses": "Multiplying fractions by whole numbers",
    "name": "Choose the model",
    "comment": {
     "@type": "Comment",
     "text": "This is a hint about the question."
    },
    "encodingFormat": "text/markdown",
    "text": "Which model represents the product $$2 * \\frac{2}{3}$$?",
    "suggestedAnswer": [
     {
      "@type": "Answer",
      "position": 0,
      "encodingFormat": "text/html",
      "text": "<img src=\"www.test.com/practice-problems-fractions/…image2.png\" alt=\"Answer 2\" />",
      "comment": {
       "@type": "Comment",
       "text": "This is a hint about the answer."
      }
     }
    ],
    "acceptedAnswer": {
     "@type": "Answer",
     "position": 1,
     "encodingFormat": "text/html",
     "text": "<img src=\"www.test.com/practice-problems-fractions/…image1.png\" alt=\"Answer 1\" />",
     "comment": {
      "@type": "Comment",
      "text": "This is a hint about the answer."
     },
     "answerExplanation": {
      "@type": "Comment",
      "text": "This is a full explanation on how this answer was achieved."
     }
    }
   }
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

แบบทดสอบที่มีคําถามเพียง 1 ข้อและแสดงคำตอบแบบช่องทำเครื่องหมาย

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของแบบทดสอบที่มีคําถามเชื่อมโยงอยู่เพียง 1 ข้อ และมีคําตอบที่ถูกต้องหลายข้อ

<html>
 <head>
  <title>Quiz about laws of Physics</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org/",
   "@type": "Quiz",
   "name": "Quiz about laws of physics",
   "about": {
    "@type": "Thing",
    "name": "Laws of Physics And Applications"
   },
   "educationalLevel": "intermediate",
   "assesses": "Laws of physics",
   "hasPart": {
    "@type": "Question",
    "eduQuestionType": "Checkbox",
    "learningResourceType": "Practice problem",
    "name": "Laws of Physics And Applications",
    "typicalAgeRange": "12-15",
    "text": "Identify laws of Physics. (Select all valid answers)",
    "suggestedAnswer": [
     {
      "@type": "Answer",
      "position": 0,
      "text": "Nevada's Law",
      "comment": {
       "@type": "Comment",
       "text": "This is a hint"
      }
     },
     {
      "@type": "Answer",
      "position": 2,
      "text": "EUA law",
      "comment": {
       "@type": "Comment",
       "text": "This is a hint"
      }
     }
    ],
    "acceptedAnswer": [
     {
      "@type": "Answer",
      "position": 1,
      "text": "Newton's law",
      "comment": {
       "@type": "Comment",
       "text": "This is a hint"
      },
      "answerExplanation": {
       "@type": "Comment",
       "text": "This is a full explanation on how this answer was achieved."
      }
     },
     {
      "@type": "Answer",
      "position": 3,
      "text": "Ohm's law",
      "comment": {
       "@type": "Comment",
       "text": "This is a hint"
      },
      "answerExplanation": {
       "@type": "Comment",
       "text": "This is a full explanation on how this answer was achieved."
      }
     }
    ]
   }
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

แบบทดสอบที่มีคําถามหลายข้อ

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของแบบทดสอบที่มีคู่คําถามและคําตอบหลายคู่

<html>
 <head>
  <title>Quiz about displacement, velocity and time</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org/",
   "@type": "Quiz",
   "typicalAgeRange": "7-12",
   "educationalLevel": "intermediate",
   "assesses": "Velocity and speed",
   "educationalAlignment": [
    {
     "@type": "AlignmentObject",
     "alignmentType": "educationalSubject",
     "targetName": "Science"
    },
    {
     "@type": "AlignmentObject",
     "alignmentType": "educationalSubject",
     "targetName": "Physics"
    }
   ],
   "name": "Quiz about displacement, velocity and time",
   "about": {
    "@type": "Thing",
    "name": "Displacement, velocity, and time"
   },
   "hasPart": [
    {
     "@type": "Question",
     "eduQuestionType": "Multiple choice",
     "learningResourceType": "Practice problem",
     "name": "Average velocity and average speed from graphs",
     "text": "A bug crawls on a wall. What is the average velocity of the bug between the times $$t = 1s$$ and $$t = 10s$$?",
     "comment": {
      "@type": "Comment",
      "text": "This is a hint about the question."
     },
     "encodingFormat": "text/markdown",
     "suggestedAnswer": [
      {
       "@type": "Answer",
       "position": 0,
       "encodingFormat": "text/markdown",
       "text": "$$0.5 \\frac{m}{s}$$",
       "comment": {
        "@type": "Comment",
        "text": "This is a hint"
       }
      },
      {
       "@type": "Answer",
       "position": 1,
       "encodingFormat": "text/markdown",
       "text": "$$-0.5 \\frac{m}{s}$$",
       "comment": {
        "@type": "Comment",
        "text": "This is a hint"
       }
      },
      {
       "@type": "Answer",
       "position": 3,
       "encodingFormat": "text/markdown",
       "text": "$$1.5 \\frac{m}{s}$$",
       "comment": {
        "@type": "Comment",
        "text": "This is a hint"
       }
      }
     ],
     "acceptedAnswer": {
      "@type": "Answer",
      "position": 2,
      "encodingFormat": "text/markdown",
      "text": "$$0 \\frac{m}{s}$$",
      "comment": {
       "@type": "Comment",
       "text": "This is a hint"
      }
     }
    },
    {
     "@type": "Question",
     "eduQuestionType": "Multiple choice",
     "learningResourceType": "Practice problem",
     "name": "Average velocity and average speed from graphs",
     "text": "A swimmer motion is shown on the following graph of position x vs. time t. What is the average speed?",
     "encodingFormat": "text/markdown",
     "comment": {
      "@type": "Comment",
      "text": "This is a hint about the question."
     },
     "suggestedAnswer": [
      {
       "@type": "Answer",
       "position": 0,
       "text": "1",
       "encodingFormat": "text/html",
       "comment": {
        "@type": "Comment",
        "text": "This is a hint"
       }
      },
      {
       "@type": "Answer",
       "position": 2,
       "text": "3",
       "encodingFormat": "text/html",
       "comment": {
        "@type": "Comment",
        "text": "This is a hint"
       }
      },
      {
       "@type": "Answer",
       "position": 3,
       "text": "4",
       "encodingFormat": "text/html",
       "comment": {
        "@type": "Comment",
        "text": "This is a hint"
       }
      }
     ],
     "acceptedAnswer": {
      "@type": "Answer",
      "position": 1,
      "text": "2",
      "encodingFormat": "text/html",
      "comment": {
       "@type": "Comment",
       "text": "This is a hint"
      },
      "answerExplanation": {
       "@type": "Comment",
       "text": "This is a full explanation on how this answer was achieved."
      }
     }
    }
   ]
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

หลักเกณฑ์

คุณต้องทำตามหลักเกณฑ์เหล่านี้เพื่อให้มีสิทธิ์ปรากฏในฟีเจอร์แบบฝึกหัดแก้ปัญหาใน Google

หลักเกณฑ์ทางเทคนิค

 • ใส่ข้อมูลที่มีโครงสร้างในหน้าที่มีรายละเอียดมากที่สุด อย่าเพิ่มข้อมูลที่มีโครงสร้างลงในหน้าที่ไม่มีแบบฝึกหัดแก้ปัญหา
 • เพิ่มพร็อพเพอร์ตี้ Quiz สําหรับแบบฝึกหัดแก้ปัญหาแต่ละรายการที่คุณต้องการให้เป็นรายการแนะนํา ข้อมูลที่มีโครงสร้างต้องปรากฏในหน้าเดียวกับแบบฝึกหัดแก้ปัญหาที่ผู้ใช้โต้ตอบกับหน้าเว็บของคุณ
 • หน้าเว็บของคุณมีพร็อพเพอร์ตี้ข้อมูลที่มีโครงสร้างที่จำเป็นทั้งหมด
 • คุณต้องมาร์กอัปแบบฝึกหัดแก้ปัญหาอย่างน้อย 2 ข้อต่อหัวข้อ (เช่น แบบฝึกหัดแก้ปัญหา 2 ข้อสําหรับแนวคิด "สมการกำลังสอง") มุ่งเน้นที่การทำมาร์กอัปแนวคิดและโจทย์ปัญหาที่คุณต้องการให้มีสิทธิ์ปรากฏในผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ของแบบฝึกหัดแก้ปัญหา โดยจะให้อยู่ในหน้าต่างๆ แยกกันก็ได้
 • ผู้ใช้ต้องเข้าถึงแบบฝึกหัดแก้ปัญหาในเว็บไซต์ได้ ซึ่งหมายความว่าไม่ได้เก็บแบบฝึกหัดแก้ปัญหาไว้ในไฟล์ข้อมูลหรือ PDF เท่านั้น
 • ตรวจสอบว่าการตั้งค่าการโหลดของโฮสต์อนุญาตให้รวบรวมข้อมูลบ่อยๆ ได้
 • หากคุณมีสำเนาของแบบฝึกหัดแก้ปัญหาเดียวกันหลายรายการในเว็บไซต์ที่โฮสต์ไว้ภายใต้ URL ที่ต่างกัน ให้ใช้ Canonical URL ในสำเนาแต่ละรายการของหน้านั้นๆ
 • ข้อกำหนดของแบบฝึกหัดแก้ปัญหาที่มีเฉพาะข้อความ ได้แก่
  • คำถามต้องมีความยาวไม่เกิน 320 อักขระ
  • คําตอบแบบหลายตัวเลือกต้องมีความยาวไม่เกิน 70 อักขระต่อคําตอบ
 • ข้อกำหนดของแบบฝึกหัดแก้ปัญหาที่มีข้อความและรูปภาพ ได้แก่
  • คำถามต้องมีความยาวไม่เกิน 160 อักขระ
  • รูปภาพต้องมีความสูงไม่เกิน 200 พิกเซล
 • การช่วยเหลือพิเศษ: เราไม่อนุญาตให้เผยแพร่แบบฝึกหัดแก้ปัญหาที่ซ่อนอยู่หลังการเข้าสู่ระบบหรือเพย์วอลล์ เมื่อผู้ใช้ออกจากฟีเจอร์ใน Google ไปยังเว็บไซต์ของคุณ ผู้ใช้จะต้องเข้าถึงแบบฝึกหัดแก้ปัญหาได้ แต่หลังการเข้าสู่ระบบหรือเพย์วอลล์จะมีเนื้อหาอื่นๆ ได้
 • การสื่อให้เข้าใจผิด: เราไม่อนุญาตให้เผยแพร่แบบฝึกหัดแก้ปัญหาที่มีเจตนาหลอกลวงหรือทำให้ผู้ใช้เข้าใจผิด ซึ่งรวมถึงการมาร์กอัปหัวข้อที่ไม่ถูกต้องและไม่เกี่ยวข้องกับคำถาม

หลักเกณฑ์เนื้อหา

เราสร้างหลักเกณฑ์เนื้อหาสำหรับแบบฝึกหัดแก้ปัญหาขึ้นมาเพื่อให้ผู้ใช้ได้พบกับแหล่งข้อมูลทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง หากพบเนื้อหาที่ละเมิดนโยบายเหล่านี้ เราจะดำเนินการตามความเหมาะสม ซึ่งอาจรวมถึงการดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ และการไม่แสดงหน้าเว็บในฟีเจอร์แบบฝึกหัดแก้ปัญหาใน Google

คำหยาบคายและภาษาที่ไม่เหมาะสม

เราไม่อนุญาตให้เผยแพร่แบบฝึกหัดแก้ปัญหาที่มีภาษาลามก หยาบคาย หรือไม่เหมาะสม

โฆษณาที่แฝงมาเป็นแบบฝึกหัดแก้ปัญหา

เราไม่อนุญาตให้เผยแพร่เนื้อหาโปรโมชันที่แฝงมาเป็นแบบฝึกหัดแก้ปัญหา เช่น เนื้อหาที่โพสต์โดยบุคคลที่สาม (เช่น โปรแกรมแอฟฟิลิเอต)

หาก Google ได้รับการร้องเรียนว่าเนื้อหาในแบบฝึกหัดแก้ปัญหาอาจละเมิดกฎหมาย เราจะจัดการกับเนื้อหาดังกล่าวตามนโยบายของ Search

คุณภาพ

 • คุณมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลให้แบบฝึกหัดแก้ปัญหาที่แสดงผ่านฟีเจอร์นี้มีความแม่นยําและมีคุณภาพ หากพบว่าข้อมูลบางส่วนไม่ถูกต้องเมื่อพิจารณาจากขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพของเรา อาจมีการนำโจทย์ปัญหาทั้งหมดหรือบางส่วนออกจากฟีเจอร์จนกว่าคุณจะแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของปัญหา ข้อกำหนดนี้มีผลกับความถูกต้องของเนื้อหาต่อไปนี้
  • แนวคิดที่มีการมาร์กอัปว่าเกี่ยวข้องกับคําถามที่ถาม
  • การจัดรูปแบบและความถูกต้องของคําถาม ตัวเลือกของคําถาม คำแนะนำ รวมถึงคําอธิบายคําตอบ
  • ลำดับคำตอบที่ถูกต้อง (ตัวอย่างเช่น อย่าใส่ "ไม่ตรงกับข้อใดเลย" เป็นตัวเลือกแรก)
  • คุณภาพและความถูกต้องของรูปภาพหรือสูตรตามที่เกี่ยวข้องกับคําถาม
  • การแสดงสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์และการใช้อักขระคั่น

มาร์กอัปมาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการเรียนรู้คือเป้าหมายการเรียนรู้สำหรับสิ่งที่นักเรียนควรทราบและทําได้ในแต่ละระดับชั้น มาตรฐานนี้มีประโยชน์หลายอย่าง เช่น การลิงก์ไปยังเนื้อหาหรือการแสดงถึงความคืบหน้าในการเรียนรู้ การมาร์กอัปมาตรฐาน (อยู่ในช่อง educationalAlignment และ hasPart.educationalAlignment) ที่เชื่อมโยงกับสื่อการเรียนรู้ออนไลน์จะช่วยให้ Google จัดระเบียบและแสดงข้อมูลในลักษณะที่เป็นประโยชน์ที่สุดต่อผู้ที่อาจค้นหาเนื้อหาการเรียนรู้โดยอิงตามมาตรฐานเหล่านี้ ต่อไปนี้เป็นภาพรวมระดับสูงของสคีมา

ตัวอย่างมาตรฐานมีดังนี้

 • มาตรฐานร่วมของมลรัฐ (Common Core State Standards)
 • มาตรฐานความรู้และทักษะที่จำเป็นของรัฐเท็กซัส (Texas Essential Knowledge and Skills หรือ TEKS)
 • มาตรฐานการเรียนรู้ของรัฐเวอร์จิเนีย (Standards of Learning หรือ SOL)
 • มาตรฐานประสิทธิภาพของรัฐบริติชโคลัมเบีย (BC Performance Standards)
 • หลักสูตรการศึกษาของรัฐแอลเบอร์ตา (Alberta Programs of Studies)
 • หลักสูตรของออสเตรเลีย (ACARA)
 • หลักสูตรของรัฐวิกทอเรีย (F-10)
 • หลักสูตรบังคับของสหราชอาณาจักร (UK National Curriculum)

คำจำกัดความของประเภทข้อมูลที่มีโครงสร้าง

คุณต้องใส่พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็นลงในเนื้อหาเพื่อให้มีสิทธิ์แสดงเป็นผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ คุณอาจใส่พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำด้วยเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่มีโครงสร้าง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น

Quiz

Quiz คือการจัดกลุ่มแบบฝึกหัดแก้ปัญหา (อย่างน้อย 1 ข้อ) ซึ่งโดยทั่วไปจะเกี่ยวกับแนวคิดหรือวิชาเดียวกัน

ดูคำจำกัดความทั้งหมดของแบบทดสอบได้ที่ schema.org

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น
about Thing

ข้อมูลที่ฝังไว้เกี่ยวกับแนวคิดสําคัญของ Quiz หากมีพร็อพเพอร์ตี้ hasPart.about สําหรับคําถาม ก็ไม่ต้องระบุพร็อพเพอร์ตี้นี้


{
 "@type": "Quiz",
 "about": {
  "@type": "Thing"
 }
}
about.name Text

ข้อมูลที่ฝังไว้เกี่ยวกับแนวคิดสําคัญของ Quiz หากมีพร็อพเพอร์ตี้ hasPart.about.name สําหรับคําถาม ก็ไม่ต้องระบุพร็อพเพอร์ตี้นี้ คุณระบุพร็อพเพอร์ตี้นี้ได้หลายครั้ง


{
 "@type": "Quiz",
 "about": {
  "@type": "Thing",
  "name": "Fractions"
 }
}
hasPart Question

ข้อมูลที่ฝังไว้เกี่ยวกับแบบฝึกหัดแก้ปัญหาหนึ่งๆ ของแบบทดสอบ ใช้พร็อพเพอร์ตี้ hasPart จำนวน 1 รายการเพื่อแสดงแบบฝึกหัดแก้ปัญหาเดียว

หากต้องการใส่แบบฝึกหัดแก้ปัญหาหลายข้อไว้ในแบบทดสอบเดียว ให้ใช้พร็อพเพอร์ตี้นี้ซ้ำ


{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question"
 }
}
hasPart.acceptedAnswer Answer

คำตอบที่ถูกต้องของคำถาม หากคําถามข้อเดียวมีคําตอบที่ถูกต้องหลายข้อ ให้ใช้พร็อพเพอร์ตี้นี้ซ้ำ


{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question",
  "acceptedAnswer": {
   "@type": "Answer"
  }
 }
}
hasPart.eduQuestionType Text

ประเภทของแบบฝึกหัดแก้ปัญหา Google Search จำเป็นต้องใช้ประเภทเพื่อแสดงและตรวจสอบคำตอบที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง สําหรับคําถามแต่ละข้อ Google จะแสดงคําตอบอย่างน้อย 2 ข้อและสูงสุด 6 ข้อ

ใช้ค่าที่รองรับค่าใดค่าหนึ่งต่อไปนี้

 • Multiple choice: มีคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว ตัวเลือกจะแสดงเป็นชุดปุ่มตัวเลือกและผู้ใช้จะเลือกได้เพียงปุ่มเดียว
 • Checkbox: มีคำตอบที่ถูกต้องมากกว่า 1 ข้อ ตัวเลือกจะแสดงเป็นชุดช่องทำเครื่องหมายและผู้ใช้จะเลือกได้หลายคำตอบ

{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question",
  "eduQuestionType": "Multiple choice"
 }
}
hasPart.learningResourceType Text

ประเภทของทรัพยากรการเรียนรู้นี้ ใช้ค่าคงที่ Practice problem นี้


{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question",
  "learningResourceType": "Practice problem"
 }
}
hasPart.suggestedAnswer Answer

คำตอบที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอื่นๆ ทั้งหมดของคำถาม หากต้องการระบุคำตอบหลายข้อ ให้ใช้พร็อพเพอร์ตี้นี้ซ้ำพร้อมกับพร็อพเพอร์ตี้ที่ฝังอยู่


{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question",
  "suggestedAnswer": {
   "@type": "Answer",
  }
 }
}
hasPart.suggestedAnswer.text Text

เนื้อหาของคําตอบ คุณจะใช้ Markdown หรือ HTML ก็ได้ ดูวิธีเข้ารหัสแบบฝึกหัดแก้ปัญหาเป็น HTML หรือ Markdown


{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question",
  "suggestedAnswer": {
   "@type": "Answer",
   "text": "$$x = 1$$"
  }
 }
}
hasPart.text Text

เนื้อหาของคําถาม คุณจะใช้ Markdown หรือ HTML ก็ได้ ดูวิธีเข้ารหัสแบบฝึกหัดแก้ปัญหาเป็น HTML หรือ Markdown


{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question",
  "text": "Which diagram represents the product $$3 *\frac{2}{3}$$?"
 }
}
พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำ
educationalAlignment AlignmentObject

การวางแนวทางของแบบทดสอบให้สอดคล้องกับกรอบการศึกษาซึ่งเป็นที่ยอมรับ คุณสามารถใช้พร็อพเพอร์ตี้นี้ซ้ำเพื่อปรับแนวทางของคำถามให้สอดคล้องกับการศึกษาหรือขอบเขตความรู้ รวมถึงระดับชั้นหรือมาตรฐานการศึกษาเป้าหมาย คุณจะเพิ่มการวางแนวทางการศึกษาใน Quiz โดยตรง หรือใน Question อย่างเจาะจงมากขึ้นก็ได้


{
 "@type": "Quiz",
 "educationalAlignment": []
}
educationalAlignment.alignmentType Text

หมวดหมู่ของการปรับแนวทางระหว่างทรัพยากรการเรียนรู้และโหนดของกรอบสําหรับแบบทดสอบ Google Search ใช้มาตรฐาน LRMI

ใช้ alignmentType ซ้ำเพื่อระบุทั้งสาขาวิชาและระดับชั้นหรือมาตรฐานการศึกษาเป้าหมาย

 • หากต้องการระบุสาขาวิชาหรือขอบเขตความรู้ของแบบทดสอบ ให้ตั้งค่า alignmentType เป็น educationalSubject
 • หากต้องการระบุระดับชั้นหรือมาตรฐานการศึกษาเป้าหมายของแบบทดสอบ ให้ตั้งค่า alignmentType เป็น educationalLevel

คุณแทรกออบเจ็กต์ได้หลายรายการหากมีขอบเขตความรู้และขอบเขตความรู้ย่อยอื่นๆ หากต้องการระบุแนวคิด ให้ใช้พร็อพเพอร์ตี้ about แทน

ต่อไปนี้เป็นวิธีระบุทั้ง educationalSubject และ educationalLevel


{
 "@type": "Quiz",
 "educationalAlignment": [
  {
   "@type": "AlignmentObject",
   "alignmentType": "educationalSubject",
   "targetName": "Mathematics"
  },
  {
   "@type": "AlignmentObject",
   "alignmentType": "educationalLevel",
   "targetName": "Fifth grade"
  }
 ]
}

หากต้องการอ้างอิงมาตรฐานอย่างเช่น "มาตรฐานร่วม" ให้ใช้พร็อพเพอร์ตี้ educationalAlignment.educationalFramework และ educationalAlignment.targetUrl


{
 "@type": "Quiz",
 "educationalAlignment: [
 {
  "@type": "AlignmentObject",
  "alignmentType": "educationalLevel",
  "educationalFramework": "Common Core",
  "targetName": "Grade 8: Expressions and Equations",
  "targetUrl": "https://www.corestandards.org/Math/Content/8/EE/A/2/"
  }
 ]
}
educationalAlignment.educationalFramework Text

กรอบที่เป็นแนวทางของแบบทดสอบ เช่น "มาตรฐานร่วม" ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสำคัญของพร็อพเพอร์ตี้นี้ได้ที่มาร์กอัปมาตรฐานการศึกษา คุณระบุพร็อพเพอร์ตี้นี้ได้หลายครั้ง

educationalAlignment.targetName Text

ชื่อโหนดของกรอบการศึกษาซึ่งเป็นที่ยอมรับ เช่น "นิพจน์และสมการ ม. 2"


{
 "@type": "Quiz",
 "educationalAlignment: [
 {
  "@type": "AlignmentObject",
  "targetName": "Grade 8: Expressions and Equations"
  }
 ]
}
educationalAlignment.targetUrl URL

URL ของกรอบการศึกษาที่เฉพาะเจาะจง เช่น URL ของมาตรฐานร่วมสำหรับคณิตศาสตร์ ม. 2


{
 "@type": "Quiz",
 "educationalAlignment: [
 {
  "@type": "AlignmentObject",
  "targetUrl": "https://www.corestandards.org/Math/Content/8/EE/A/2/"
  }
 ]
}
educationalLevel Text

ระดับความยากของแบบทดสอบ ตัวอย่างค่าที่ใช้ได้มีดังนี้

 • beginner
 • intermediate
 • advanced

{
 "@type": "Quiz",
 "educationalLevel": "beginner"
}
hasPart.about Thing

ข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดสําคัญที่ฝังอยู่ของคำถาม หากไม่ได้ระบุพร็อพเพอร์ตี้ about สำหรับ Quiz ก็จะต้องระบุ hasPart.about คุณระบุพร็อพเพอร์ตี้นี้ได้หลายครั้ง


{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question",
  "about": {
   "@type": "Thing"
  }
 }
}
hasPart.about.name Text

ชื่อแนวคิดสําคัญของคำถาม หากไม่ได้ระบุพร็อพเพอร์ตี้ about.name สำหรับ Quiz ก็จะต้องระบุ hasPart.about.name


{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question",
  "about": {
   "@type": "Thing",
   "name": "Fractions"
  }
 }
}
hasPart.acceptedAnswer.answerExplanation Comment

คำอธิบายแบบเต็มถึงวิธีหาผลลัพธ์ที่แสดงในคำตอบนี้ ซึ่งปกติจะใช้สำหรับคำตอบที่ถูกต้องเท่านั้น ใช้พร็อพเพอร์ตี้ hasPart.suggestedAnswer.comment.text ภายในสำหรับเนื้อหาของคำอธิบาย


{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question",
  "acceptedAnswer": {
   "@type": "Answer",
   "answerExplanation": {
    "@type": "Comment"
    }
  }
 }
}
hasPart.acceptedAnswer.answerExplanation.text Text

เนื้อหาของคำอธิบายสำหรับคำตอบที่แนะนำ หากต้องการเปลี่ยนรูปแบบเนื้อหา (HTML หรือ Markdown) ให้ใช้ encodingFormat ดูวิธีเข้ารหัสแบบฝึกหัดแก้ปัญหาเป็น HTML หรือ Markdown


{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question",
  "suggestedAnswer": {
   "@type": "Answer",
   "answerExplanation": {
    "@type": "Comment",
    "text": "*In order to get to this result..*",
    "encodingFormat": "text/markdown"
    }
  }
 }
}
hasPart.acceptedAnswer.comment Comment

คำแนะนำเกี่ยวกับคำตอบที่อาจใช้เพื่อทำความเข้าใจสาเหตุที่คำตอบถูก ใช้พร็อพเพอร์ตี้ hasPart.acceptedAnswer.comment.text ภายในสำหรับเนื้อหาคำแนะนำ


{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question",
  "acceptedAnswer": {
   "@type": "Answer",
   "comment": {
    "@type": "Comment"
   }
  }
 }
}
hasPart.acceptedAnswer.comment.text Text

เนื้อหาของคําแนะนําสําหรับคําตอบที่แนะนํา หากต้องการเปลี่ยนรูปแบบเนื้อหา (HTML หรือ Markdown) ให้ใช้ encodingFormat ดูวิธีเข้ารหัสแบบฝึกหัดแก้ปัญหาเป็น HTML หรือ Markdown


{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question",
  "acceptedAnswer": {
   "@type": "Answer",
   "comment": {
    "@type": "Comment",
    "text": "<p>This is a hint</p>"
   }
  }
 }
}
hasPart.acceptedAnswer.position Integer

ตำแหน่งของคำตอบนี้เมื่อแสดงต่อผู้ใช้


{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question",
  "acceptedAnswer": {
   "@type": "Answer",
   "position": "2"
  }
 }
}
hasPart.assesses DefinedTerm หรือ Text

ทักษะที่จำเป็นในการแก้โจทย์ปัญหา การกรอกข้อมูลนี้จะช่วยเพิ่มการค้นพบได้


{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question",
  "assesses": "Multiplying fractions by whole numbers"
 }
}
hasPart.comment Comment

คำแนะนำเกี่ยวกับคำถามที่อาจใช้เพื่อแก้โจทย์ปัญหาได้ ใช้พร็อพเพอร์ตี้ hasPart.comment.text ภายในสำหรับเนื้อหาคำแนะนำ


{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question",
  "comment": {
   "@type": "Comment"
  }
 }
}
hasPart.comment.text Text

เนื้อหาของคําแนะนําสําหรับคําถาม หากต้องการเปลี่ยนรูปแบบเนื้อหา (HTML หรือ Markdown) ให้ใช้ encodingFormat ดูวิธีเข้ารหัสแบบฝึกหัดแก้ปัญหาเป็น HTML หรือ Markdown


{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question",
  "comment": {
   "@type": "Comment",
   "text": "<p>This is a hint</p>"
  }
 }
}
hasPart.educationalAlignment AlignmentObject

การวางแนวทางของคำถามให้สอดคล้องกับกรอบการศึกษาซึ่งเป็นที่ยอมรับ พร็อพเพอร์ตี้นี้จะลบล้างการวางแนวทางการศึกษาที่เพิ่มในออบเจ็กต์ Quiz


{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question",
  "educationalAlignment": []
}
hasPart.educationalAlignment.alignmentType Text

หมวดหมู่ของการปรับแนวทางระหว่างทรัพยากรการเรียนรู้และโหนดของกรอบสําหรับคำถาม Google Search ใช้มาตรฐาน LRMI

ใช้ alignmentType ซ้ำเพื่อระบุทั้งสาขาวิชาและระดับชั้นหรือมาตรฐานการศึกษาเป้าหมาย

 • หากต้องการระบุสาขาวิชาหรือขอบเขตความรู้ของคำถาม ให้ตั้งค่า alignmentType เป็น educationalSubject
 • หากต้องการระบุระดับชั้นหรือมาตรฐานการศึกษาเป้าหมายของคำถาม ให้ตั้งค่า alignmentType เป็น educationalLevel

คุณแทรกออบเจ็กต์ได้หลายรายการหากมีขอบเขตความรู้และขอบเขตความรู้ย่อยอื่นๆ หากต้องการระบุแนวคิด ให้ใช้พร็อพเพอร์ตี้ hasPart.about แทน

ต่อไปนี้เป็นวิธีระบุทั้ง educationalSubject และ educationalLevel


{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question",
  "educationalAlignment": [
   {
   "@type": "AlignmentObject",
   "alignmentType": "educationalSubject",
   "targetName": "Mathematics"
   },
   {
   "@type": "AlignmentObject",
   "alignmentType": "educationalLevel",
   "targetName": "Fifth grade"
   }
  ]
 }
}

หากต้องการอ้างอิงมาตรฐานอย่างเช่น "มาตรฐานร่วม" ให้ใช้พร็อพเพอร์ตี้ hasPart.educationalAlignment.educationalFramework และ hasPart.educationalAlignment.targetUrl


{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question",
  "educationalAlignment: [
   {
   "@type": "AlignmentObject",
   "alignmentType": "educationalLevel",
   "educationalFramework": "Common Core",
   "targetName": "Grade 8: Expressions and Equations",
   "targetUrl": "https://www.corestandards.org/Math/Content/8/EE/A/2/"
   }
  ]
 }
}
hasPart.educationalAlignment.educationalFramework Text

กรอบที่เป็นแนวทางของคำถาม เช่น "มาตรฐานร่วม" ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสำคัญของพร็อพเพอร์ตี้นี้ได้ที่มาร์กอัปมาตรฐานการศึกษา คุณระบุพร็อพเพอร์ตี้นี้ได้หลายครั้ง

hasPart.educationalAlignment.targetName Text

ชื่อโหนดของกรอบการศึกษาซึ่งเป็นที่ยอมรับ เช่น "นิพจน์และสมการ ม. 2"


{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question",
  "educationalAlignment: [
   {
   "@type": "AlignmentObject",
   "alignmentType": "educationalLevel",
   "targetName": "Grade 8: Expressions and Equations"
   }
  ]
 }
}
hasPart.educationalAlignment.targetUrl URL

URL ของกรอบการศึกษาที่เฉพาะเจาะจงซึ่งเกี่ยวข้องกับคำถาม เช่น URL ของมาตรฐานร่วมสำหรับคณิตศาสตร์ ม. 2

hasPart.educationalLevel Text

ระดับความยากของคําถามในรูปแบบข้อความ ตัวอย่างค่าที่ใช้ได้มีดังนี้

 • beginner
 • intermediate
 • advanced

{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question",
  "educationalLevel": "beginner"
 }
}
hasPart.name Text

คำอธิบายภาพรวมของคำถาม อย่าใส่เนื้อหาทั้งหมดของคําถาม ให้ใช้ hasPart.text แทน


{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question",
  "name": "Question about fractions"
 }
}
hasPart.suggestedAnswer.comment Comment

คำแนะนำเกี่ยวกับคำตอบที่อาจใช้เพื่อทำความเข้าใจสาเหตุที่คำตอบถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง ใช้พร็อพเพอร์ตี้ hasPart.suggestedAnswer.comment.text ภายในสำหรับเนื้อหาคำแนะนำ


{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question",
  "suggestedAnswer": {
   "@type": "Answer",
   "comment": {
    "@type": "Comment"
   }
  }
 }
}
hasPart.suggestedAnswer.comment.text Text

เนื้อหาของคําแนะนําสําหรับคําตอบที่แนะนํา หากต้องการเปลี่ยนรูปแบบเนื้อหา (HTML หรือ Markdown) ให้ใช้ encodingFormat ดูวิธีเข้ารหัสแบบฝึกหัดแก้ปัญหาเป็น HTML หรือ Markdown


{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question",
  "suggestedAnswer": {
   "@type": "Answer",
   "comment": {
    "@type": "Comment",
    "text": "<p>This is a hint</p>"
   }
  }
 }
}
hasPart.suggestedAnswer.encodingFormat Text

รูปแบบ MIME ที่ใช้เข้ารหัสพร็อพเพอร์ตี้ข้อความ หากไม่ได้ระบุ encodingFormat ค่าเริ่มต้นจะเป็น text/html ใช้ค่าใดค่าหนึ่งต่อไปนี้

 • text/markdown
 • text/html

{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question",
  "suggestedAnswer": {
   "@type": "Answer",
   "encodingFormat": "text/html"
  }
 }
}

ดูวิธีเข้ารหัสแบบฝึกหัดแก้ปัญหาเป็น HTML หรือ Markdown

hasPart.suggestedAnswer.position Integer

ตำแหน่งของคำตอบนี้เมื่อแสดงต่อผู้ใช้


{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question",
  "suggestedAnswer": {
   "@type": "Answer",
   "position": "0"
  }
 }
}
hasPart.typicalAgeRange Text

ช่วงอายุที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของคำถาม เช่น 7-12 หรือ 18-


{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question",
  "typicalAgeRange": "7-12"
 }
}
name Text

ชื่อของแบบทดสอบ


{
 "@type": "Quiz",
 "name": "Negative exponents review"
}
typicalAgeRange Text

ช่วงอายุที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของแบบทดสอบ เช่น 7-12 หรือ 18-


{
 "@type": "Quiz",
 "typicalAgeRange": "7-12"
}

การเข้ารหัสแบบฝึกหัดแก้ปัญหาใน HTML หรือ Markdown

Google Search รองรับ Markdown (เวอร์ชัน CommonMark) และ HTML เมื่อเข้ารหัส Question, Answer และ Comment เราจำกัดชุดการสร้างไว้ให้แก่สิ่งต่อไปนี้

 • ส่วนหัว
 • ตัวแบ่งบรรทัด
 • รายการ (เรียงลำดับและไม่เรียงลำดับ)
 • ย่อหน้า
 • ตัวหนา
 • ตัวเอียง
 • รูปภาพ
 • สูตรใน LaTex

ระบบจะละเว้น CSS หรือ JavaScript และ Google จะไม่แสดงคําถามที่มีแท็ก HTML ที่ไม่รองรับ

วิธีระบุรูปแบบ

หากต้องการระบุรูปแบบการเข้ารหัสที่ใช้ ให้ใช้พร็อพเพอร์ตี้ encodingFormat และตั้งค่าเป็น "text/html" สําหรับ HTML หรือ "text/markdown" สําหรับ Markdown

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างคำถามที่ตั้งค่าเป็นรูปแบบ Markdown

{
 "@type": "Question",
 "name": "Average velocity and average speed from graphs",
 "text": "What is the average velocity [..] between the times $$t = 4s$$ and $$t = 10s$$?",
 "encodingFormat": "text/markdown"
 ..
 ..
}

หากไม่ได้ระบุ encodingFormat ระบบจะถือว่าเป็น "text/html"

สูตร

หากต้องการระบุสูตร ให้ใช้รูปแบบ LaTex คุณต้องใช้เครื่องหมายดอลลาร์คู่ ($$) เพื่อฝังสูตร ตัวอย่างเช่น

"<p>Please solve: $$2x^2 = 18$$</p>"

การแก้ปัญหา

หากประสบปัญหาในการใช้หรือแก้ไขข้อบกพร่องของ Structured Data โปรดดูแหล่งข้อมูลต่อไปนี้ซึ่งอาจช่วยคุณได้