Đường liên kết của trang web

Đường liên kết của trang web là các đường liên kết từ cùng một miền được nhóm lại với nhau trong một kết quả tìm kiếm trang web. Hệ thống của chúng tôi phân tích cấu trúc đường liên kết trên trang web của bạn để tìm ra những lối tắt giúp người dùng tiết kiệm thời gian và nhanh chóng tìm thấy thông tin họ cần.

Cấu trúc của liên kết trang web
  1. Kết quả tìm kiếm chính
  2. Đường liên kết của trang web

Các liên kết trang web chỉ xuất hiện khi chúng tôi cho rằng các liên kết trang web đó có ích cho người dùng. Nếu cấu trúc của trang web của bạn không cho phép thuật toán của chúng tôi tìm thấy đường liên kết trang web phù hợp, hoặc chúng tôi cho rằng đường liên kết trang web tới trang web của bạn không phù hợp với cụm từ tìm kiếm của người dùng, thì đường liên kết trang web đó sẽ không xuất hiện.

Hiện nay, các đường liên kết trang web xuất hiện tự động. Chúng tôi không ngừng nỗ lực để cải tiến thuật toán liên quan tới đường liên kết trang web. Cũng có thể sau này chúng tôi sẽ dùng thông tin do chủ sở hữu trang web cung cấp. Tuy nhiên, để cải thiện chất lượng của đường liên kết trang web của mình, bạn nên làm theo các phương pháp hay nhất.

  • Đảm bảo rằng văn bản bạn dùng làm tiêu đề trang và đề mục đều giàu thông tin, phù hợp và súc tích.
  • Tạo một cấu trúc trang web hợp lý cho người dùng dễ dàng thao tác và đảm bảo các trang quan trọng của bạn được nhiều trang liên quan khác liên kết tới.
  • Đảm bảo rằng văn bản liên kết của các đường liên kết nội bộ đều ngắn gọn và phù hợp với trang mà văn bản đó đang trỏ đến.
  • Tránh lặp lại nội dung của bạn.

Nếu bạn cần xóa một đường liên kết trang web, hãy cân nhắc xóa trang đó khỏi trang web hoặc sử dụng noindex.