ตัวอย่างข้อมูลแนะนำและเว็บไซต์ของคุณ

ตัวอย่างข้อมูลแนะนำคือช่องพิเศษที่มีการกลับรูปแบบของผลการค้นหาปกติโดยแสดงตัวอย่างข้อมูลพร้อมคำอธิบายก่อน และยังอาจปรากฏในกลุ่มคำถามที่เกี่ยวข้อง (หรือที่เรียกว่า "และผู้คนยังถาม") ได้ด้วย อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของตัวอย่างข้อมูลแนะนำของ Google

ภาพตัวอย่างข้อมูลแนะนําในผลการค้นหา

7-10 นาที

วิธีทําไข่ต้มสุก

การเลือกไม่ใช้ตัวอย่างข้อมูลแนะนำทำได้ 2 วิธี ดังนี้

บล็อกตัวอย่างข้อมูลทั้งหมด

หากต้องการบล็อกตัวอย่างข้อมูลทั้งหมด (รวมถึงตัวอย่างข้อมูลแนะนําและตัวอย่างข้อมูลปกติ) ไม่ให้แสดงในหน้าเว็บหนึ่งๆ ให้เพิ่มกฎ nosnippet ลงในหน้านั้น

  • ข้อความที่กำกับด้วยแอตทริบิวต์ HTML data-nosnippet จะไม่ปรากฏในตัวอย่างข้อมูลแนะนำหรือตัวอย่างข้อมูลปกติ
  • หากในหน้ามีทั้งกฎ nosnippet และ data-nosnippet อยู่ กฏ nosnippet จะมีลำดับความสำคัญสูงกว่า และระบบจะไม่แสดงตัวอย่างข้อมูลสำหรับหน้านั้น

บล็อกเฉพาะตัวอย่างข้อมูลแนะนำ

หากต้องการให้ตัวอย่างข้อมูลในผลการค้นหาปรากฏเป็นรูปแบบปกติ แต่ไม่ปรากฏเป็นตัวอย่างข้อมูลแนะนำ ให้ลองกำหนดกฎ max-snippet ให้มีความยาวน้อยลง ตัวอย่างข้อมูลแนะนำจะปรากฏก็ต่อเมื่อมีข้อความที่แสดงได้จำนวนมากพอที่จะสร้างตัวอย่างข้อมูลแนะนำที่มีประโยชน์

ลดค่าลงเรื่อยๆ หากหน้ายังปรากฏเป็นตัวอย่างข้อมูลแนะนำอยู่ โดยทั่วไปแล้วการตั้งค่ากฎ max-snippet ให้สั้นจะช่วยลดโอกาสที่หน้าจะปรากฏเป็นตัวอย่างข้อมูลแนะนำ

Google ไม่ได้ระบุความยาวขั้นต่ำที่แน่นอนในการปรากฏเป็นตัวอย่างข้อมูลแนะนำ เนื่องจากความยาวขั้นต่ำนั้นจะเปลี่ยนแปลงตามปัจจัยต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลในตัวอย่างข้อมูล ภาษา และแพลตฟอร์ม (อุปกรณ์เคลื่อนที่ แอป หรือเดสก์ท็อป)

การใช้การตั้งค่า max-snippet ที่ต่ำไม่ได้รับประกันว่า Google จะหยุดแสดงตัวอย่างข้อมูลแนะนําสําหรับหน้า วิธีที่จะทำให้หยุดแสดงได้อย่างแน่นอนคือใช้กฎ nosnippet

คุณทำไม่ได้ ระบบของ Google จะพิจารณาว่าหน้าเว็บเป็นตัวอย่างข้อมูลแนะนำที่ดีสำหรับคำขอค้นหาของผู้ใช้หรือไม่ และจะยกระดับหน้าเว็บดังกล่าวหากเห็นเป็นเช่นนั้น

การคลิกตัวอย่างข้อมูลแนะนำจะนำผู้ใช้ไปยังส่วนของหน้าเว็บที่ปรากฏในตัวอย่างข้อมูลแนะนำโดยตรง การเลื่อนไปยังตําแหน่งที่ปรากฏในตัวอย่างข้อมูลจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ โดยที่เว็บไซต์ไม่ต้องให้คำอธิบายประกอบ หากเบราว์เซอร์ไม่รองรับเทคโนโลยีที่ต้องใช้ หรือหากระบบของเราระบุอย่างแน่ชัดไม่ได้ว่าจะให้นำทางไปยังตำแหน่งใดภายในหน้าเว็บเมื่อคลิก การคลิกตัวอย่างข้อมูลแนะนำจะนำผู้ใช้ไปยังด้านบนสุดของหน้าเว็บแหล่งที่มา