Thiết lập thông tin về doanh nghiệp của bạn trên Google

Bảng tri thức của Google trong kết quả Tìm kiếm

Bạn có thể cải thiện hình thức và mức độ xuất hiện của trang web chính thức trong kết quả Tìm kiếm – bắt đầu từ việc thiết lập thông tin trang web trên Google. Việc này giúp người dùng dễ dàng nhận ra trang web chính thức của bạn và tiếp cận thông tin bạn cung cấp khi họ tìm kiếm.

Google mang đến nhiều cách giúp bạn cung cấp các thông tin chi tiết quan trọng về doanh nghiệp để hiển thị cho người dùng trong kết quả Tìm kiếm. Hướng dẫn này mô tả cách cung cấp thông tin địa điểm doanh nghiệp, trang web chính thức và nội dung của bạn cho kết quả tìm kiếm, bảng tri thức trên Google và Google Maps.

Xác nhận quyền sở hữu một doanh nghiệp địa phương

Quản lý sự hiện diện của doanh nghiệp của bạn trên Google Maps và Google Tìm kiếm bằng cách xác nhận quyền sở hữu Trang doanh nghiệp của bạn. Sau khi xác minh mình là chủ sở hữu của một trang thông tin, bạn có thể cung cấp hoặc chỉnh sửa địa chỉ, thông tin liên hệ, loại doanh nghiệp và ảnh. Khi đó, thông tin doanh nghiệp địa phương của bạn có thể xuất hiện trong Google Maps và bảng tri thức trên Google.

Đăng ký trang web của bạn trong Search Console

Bước đầu tiên để thiết lập trang web của bạn làm phiên bản chính thức xuất hiện trên Google là xác minh quyền sở hữu trang web trong Search Console. Quá trình này sẽ xác minh chủ sở hữu và người điều hành của trang web. Sau khi xác minh trang web, bạn có thể dùng Search Console để nắm được và theo dõi cách thức Google hiển thị thông tin về trang web của bạn.

Cập nhật thông tin về trang web của bạn trong bảng tri thức của Google

Các thuật toán của Google sẽ tìm những thông tin (chẳng hạn như tên trang web, thông tin liên hệ của công ty và hồ sơ mạng xã hội) đã xuất hiện công khai trên web. Bạn có thể cập nhật hoặc cung cấp thêm thông tin về trang web của mình để tăng phạm vi tiếp cận và mức độ nhận biết trong kết quả Tìm kiếm. Nếu đã được xác minh là người đại diện chính thức, bạn có thể cập nhật bảng tri thức trên Google để ghi đè thông tin mà Google tự động tìm thấy.

Thêm dữ liệu có cấu trúc

Google Tìm kiếm phải nỗ lực để hiểu được nội dung của một trang. Bạn có thể giúp chúng tôi bằng cách cung cấp gợi ý rõ ràng về ý nghĩa của trang thông qua dữ liệu có cấu trúc trên trang. Dữ liệu có cấu trúc là một định dạng chuẩn để cung cấp thông tin về một trang và phân loại nội dung trang. Hãy tìm hiểu thêm về dữ liệu có cấu trúc.

Dưới đây là một số tính năng liên quan đến dữ liệu có cấu trúc có thể mang lại lợi ích cho mọi trang web:

  • Biểu tượng trang web: Bạn có thể chỉ định hình ảnh mà bạn muốn Google sử dụng làm biểu tượng cho tổ chức của bạn trong kết quả Tìm kiếm và bảng tri thức trên Google. Để thực hiện việc này, hãy thêm dữ liệu có cấu trúc Logo vào trang web chính thức của bạn để xác định vị trí của biểu tượng mà bạn muốn sử dụng.
  • Breadcrumb (tập hợp liên kết phân cấp): Đường dẫn breadcrumb trên một trang cho biết vị trí của trang đó trong hệ thống phân cấp trang web. Người dùng có thể di chuyển từng cấp một để lên đến cấp trên cùng của hệ thống phân cấp trang web, bắt đầu từ breadcrumb cuối cùng trong đường dẫn breadcrumb. Để giúp Google hiểu breadcrumb của bạn, bạn có thể thêm dữ liệu có cấu trúc breadcrumb vào trang web của mình.

Làm nổi bật các phương thức hỗ trợ khách hàng

Khách hàng thường tìm cách liên hệ với các doanh nghiệp và Google luôn cố gắng cho thấy thông tin hiện có phù hợp nhất để giúp họ theo nhiều cách. Bạn có thể làm nổi bật các phương thức hỗ trợ khách hàng trong Google Tìm kiếm bằng cách làm theo một số phương pháp hay nhất giúp đảm bảo rằng chúng tôi cho thấy thông tin chính xác nhất về doanh nghiệp hoặc dịch vụ của bạn.

Khắc phục sự cố

Nếu bạn gặp sự cố với thông tin về trang web, hãy thử các mẹo khắc phục sự cố sau:

  • Thực hiện các thay đổi đề xuất cho bảng tri thức trên Google.

    Nếu bạn đã đợi ít nhất một tuần kể từ lần cuối cùng Google thu thập dữ liệu trang được đánh dấu của bạn, hãy báo cáo thông tin mà bạn cho là không chính xác trong bảng tri thức trên Google bằng cách nhấp vào đường liên kết Phản hồi ở cuối bảng tri thức trên Google. Nếu bạn là một cơ quan có thẩm quyền hoặc trang web hay pháp nhân mà bảng tri thức trên Google mô tả, bạn có thể xem thêm các lựa chọn để cung cấp nội dung chỉnh sửa cụ thể.

    Tìm hiểu thêm về cách cập nhật bảng tri thức của bạn trên Google.

  • Sử dụng công cụ Kiểm tra kết quả nhiều định dạng để kiểm tra mã đánh dấu của bạn. Chờ một tuần để hệ thống của chúng tôi tìm thấy và cập nhật thông tin về trang web của bạn trong kết quả Tìm kiếm.