จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

ถามและตอบ

หน้าถามและตอบคือหน้าเว็บที่มีข้อมูลในรูปแบบคำถามและคำตอบ โดยเริ่มด้วยคำถาม 1 ข้อและตามด้วยคำตอบของคำถามนั้น สำหรับเนื้อหาที่นำเสนอคำถามและคำตอบ คุณจะมาร์กอัปข้อมูลได้ด้วยประเภท QAPage, Question และ Answer ของ schema.org

หน้าที่มาร์กอัปอย่างถูกต้องจะมีสิทธิ์แสดงเป็นผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ในหน้าผลการค้นหา การจัดการข้อมูลสื่อสมบูรณ์นี้ช่วยให้เว็บไซต์ของคุณเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้ใน Search ที่ตรงเป้าหมาย ต่อไปนี้คือตัวอย่างผลการค้นหาที่คุณอาจเห็นสำหรับคำค้นหาของผู้ใช้ที่ว่า "ฉันจะถอดสายที่ติดอยู่ในพอร์ต USB ได้อย่างไร" หากมีการมาร์กอัปหน้าเว็บนั้นให้ตอบคำถามดังกล่าว

ตัวอย่างในผลการค้นหาของการ์ดคำถามและคำตอบ

นอกจากการมาร์กอัปหน้าถามและตอบจะเป็นการเปิดใช้เนื้อหาสำหรับการจัดการผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์แล้ว Google ยังสร้างตัวอย่างข้อมูลที่ดีขึ้นให้หน้าเว็บของคุณได้ด้วย เนื้อหาจากคำตอบอาจปรากฏในผลการค้นหาพื้นฐาน หากผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ไม่แสดงขึ้นมา

ตัวอย่าง

ตัวอย่างมาร์กอัปต่อไปนี้มีคำจำกัดความของประเภท QAPage, Question และ Answer ใน JSON-LD

JSON-LD

<html>
 <head>
  <title>How many ounces are there in a pound?</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": "QAPage",
   "mainEntity": {
    "@type": "Question",
    "name": "How many ounces are there in a pound?",
    "text": "I have taken up a new interest in baking and keep running across directions in ounces and pounds. I have to translate between them and was wondering how many ounces are in a pound?",
    "answerCount": 3,
    "upvoteCount": 26,
    "acceptedAnswer": {
     "@type": "Answer",
     "text": "1 pound (lb) is equal to 16 ounces (oz).",
     "upvoteCount": 1337,
     "url": "https://example.com/question1#acceptedAnswer"
     },
    "suggestedAnswer": [
     {
      "@type": "Answer",
      "text": "Are you looking for ounces or fluid ounces? If you are looking for fluid ounces there are 15.34 fluid ounces in a pound of water.",
      "upvoteCount": 42,
      "url": "https://example.com/question1#suggestedAnswer1"
     }, {
      "@type": "Answer",
      "text": " I can't remember exactly, but I think 18 ounces in a lb. You might want to double check that.",
      "upvoteCount": 0,
      "url": "https://example.com/question1#suggestedAnswer2"
     }
    ]
   }
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>
Microdata

<html>
<body itemscope itemtype="https://schema.org/QAPage">
<div itemprop="mainEntity" itemscope itemtype="https://schema.org/Question">
  <h2 itemprop="name">How many ounces are there in a pound?</h2>
  <div itemprop="upvoteCount">52</div>
  <div itemprop="text">I have taken up a new interest in baking and keep running across directions in ounces and pounds. I have to translate between them and was wondering how many ounces are in a pound?</div>
<div>
  <div><span itemprop="answerCount">3</span> answers</div>
  <div><span itemprop="upvoteCount">26</span> votes</div>
  <div itemprop="acceptedAnswer" itemscope itemtype="https://schema.org/Answer">
    <div itemprop="upvoteCount">1337</div>
    <div itemprop="text">
    1 pound (lb) is equal to 16 ounces (oz).
    </div>
   <a itemprop="url" href="https://example.com/question1#acceptedAnswer">Answer Link</a>
   </div>
  <div itemprop="suggestedAnswer" itemscope itemtype="https://schema.org/Answer">
    <div itemprop="upvoteCount">42</div>
    <div itemprop="text">
    Are you looking for ounces or fluid ounces? If you are looking for fluid ounces there are 15.34 fluid ounces in a pound of water.
    </div>
    <a itemprop="url" href="https://example.com/question1#suggestedAnswer1">Answer Link</a>
   </div>
   <div itemprop="suggestedAnswer" itemscope itemtype="https://schema.org/Answer">
    <div itemprop="upvoteCount">0</div>
    <div itemprop="text">
    I can't remember exactly, but I think 18 ounces in a lb. You might want to double check that.
    </div>
    <a itemprop="url" href="https://example.com/question1#suggestedAnswer2">Answer Link</a>
  </div>
</div>
</div>
</body>
</html>

หลักเกณฑ์

คุณต้องทำตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้เพื่อให้หน้า "ถามและตอบ" มีสิทธิ์สำหรับการจัดการข้อมูลสื่อสมบูรณ์ดังกล่าว

หลักเกณฑ์เนื้อหา

 • โปรดใช้มาร์กอัป QAPage เฉพาะในกรณีที่หน้าเว็บมีข้อมูลในรูปแบบคำถามและคำตอบเท่านั้น โดยเริ่มด้วยคำถาม 1 ข้อและตามด้วยคำตอบของคำถามนั้น
 • ผู้ใช้ต้องส่งคำตอบของคำถามนั้นได้ อย่าใช้มาร์กอัป QAPage สำหรับเนื้อหาที่มีคำตอบของคำถามนั้นๆ เพียงคำตอบเดียวและไม่มีช่องทางให้ผู้ใช้เพิ่มคำตอบอื่นๆ แต่ให้ใช้ FAQPage แทน โปรดดูตัวอย่างด้านล่าง

  Use Case ที่ถูกต้อง:

  • หน้าฟอรัมที่ผู้ใช้ส่งคำตอบสำหรับคำถามข้อเดียวได้
  • หน้าสนับสนุนของผลิตภัณฑ์ที่ผู้ใช้ส่งคำตอบสำหรับคำถามข้อเดียวได้

  Use Case ที่ไม่ถูกต้อง:

  • หน้าคำถามที่พบบ่อยที่เขียนโดยเว็บไซต์เอง โดยไม่มีช่องทางให้ผู้ใช้ส่งคำตอบอื่นๆ
  • หน้าผลิตภัณฑ์ที่ผู้ใช้ส่งคำถามและคำตอบหลายรายการได้ในหน้าเดียว
  • คำแนะนำวิธีใช้ที่ตอบคำถามข้อเดียว
  • บล็อกโพสต์ที่ตอบคำถามข้อเดียว
  • เรียงความที่ตอบคำถามข้อเดียว
 • อย่าใช้มาร์กอัป QAPage กับทุกหน้าในเว็บไซต์หรือฟอรัมหากเนื้อหาในบางหน้าไม่มีสิทธิ์ใช้มาร์กอัป เช่น ฟอรัมอาจมีคำถามโพสต์อยู่มากมาย ซึ่งคำถามแต่ละข้อมีสิทธิ์ใช้มาร์กอัป แต่หากฟอรัมมีหน้าที่ไม่ใช่คำถามด้วย หน้าดังกล่าวจะไม่มีสิทธิ์ใช้มาร์กอัป
 • อย่าใช้มาร์กอัป QAPage กับหน้าคำถามที่พบบ่อยหรือหน้าที่มีคำถามหลายข้อต่อ 1 หน้า มาร์กอัป QAPage มีไว้สำหรับหน้าที่โฟกัสที่คำถามเพียงข้อเดียวและคำตอบของคำถามข้อนั้น
 • อย่าใช้มาร์กอัป QAPage เพื่อการโฆษณา
 • ตรวจสอบว่า Question แต่ละรายการมีข้อความของคำถามครบถ้วน และ Answer แต่ละรายการมีข้อความของคำตอบครบถ้วน
 • มาร์กอัป Answer มีไว้สำหรับคำตอบของคำถาม ไม่ใช่ความคิดเห็นเกี่ยวกับคำถามหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบอื่นๆ อย่ามาร์กอัปความคิดเห็นที่ไม่ใช่คำตอบว่าเป็น Answer
 • เนื้อหาคำถามและคำตอบอาจไม่แสดงเป็นผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์หากประกอบด้วยเนื้อหาประเภทต่างๆ ต่อไปนี้ เนื้อหาที่ลามก หยาบคาย ไม่เหมาะสมทางเพศ รุนแรงสยดสยอง การโปรโมตกิจกรรมอันตรายหรือกิจกรรมผิดกฎหมาย หรือภาษาที่แสดงความเกลียดชังหรือล่วงละเมิด
 • หน้าถามและตอบที่เกี่ยวกับการศึกษาที่การมุ่งเน้นหลักคือให้คําตอบที่ถูกต้องสําหรับคําถามการบ้านที่ผู้ใช้ส่งมา อาจมีสิทธิ์สำหรับการใช้งานภาพสไลด์ถามและตอบ หน้าเหล่านี้อาจมีเพียงคำตอบเดียวที่ตอบหรือเลือกโดยผู้เชี่ยวชาญภายใน (แทนที่จะเป็นผู้ใช้)
  ตัวอย่าง: หน้าการศึกษาที่ผู้ใช้ส่งคําถามมา 1 ข้อและคําถามยอดนิยมจะเลือกโดยผู้เชี่ยวชาญ

คำจำกัดความของประเภทข้อมูลที่มีโครงสร้าง

ส่วนนี้จะอธิบายประเภทข้อมูลที่มีโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับ QAPage

คุณต้องใส่พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็นลงในเนื้อหาเพื่อให้มีสิทธิ์แสดงเป็นผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ คุณอาจใส่พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำด้วยเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่มีโครงสร้าง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น

คุณใช้การทดสอบผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ของ Google เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและแสดงตัวอย่างข้อมูลที่มีโครงสร้างได้

QAPage

ประเภท QAPage บ่งชี้ว่าหน้าดังกล่าวโฟกัสที่คำถามข้อเดียวและคำตอบของคำถามนั้น เราจะใช้ข้อมูลที่มีโครงสร้าง Question จากหน้าที่มีมาร์กอัป QAPage เท่านั้น และจะต้องมีคําจํากัดความประเภท QAPage เพียง 1 รายการต่อหน้า

ดูคำจำกัดความที่สมบูรณ์ของ QAPage ได้ที่ https://schema.org/QAPage

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายพร็อพเพอร์ตี้ของประเภท QAPage ที่ Google Search ใช้

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น

mainEntity

Question

Question สำหรับหน้านี้ต้องฝังอยู่ใต้พร็อพเพอร์ตี้ mainEntity ของรายการ QAPage

Question

ประเภท Question จะกำหนดคำถามที่หน้านี้ตอบและรวมถึงคำตอบของคำถามนั้น (หากมี) ระบบคาดว่าหน้าเว็บจะมีประเภท Question จำนวน 1 รายการ โดยฝังอยู่ใต้พร็อพเพอร์ตี้ mainEntity ของ schema.org/QAPage และจะต้องมีคำจำกัดความประเภท Question เพียง 1 รายการต่อหน้า

ดูคำจำกัดความที่สมบูรณ์ของ Question ได้ที่ https://schema.org/Question

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น

answerCount

Integer

จำนวนคำตอบทั้งหมดของคำถามนั้น เช่น หากมี 15 คำตอบแต่มีการมาร์กอัปเพียง 10 คำตอบแรกเนื่องจากการใส่เลขหน้า ค่านี้จะเป็น 15 และค่านี้จะเป็น 0 สำหรับคำถามที่ไม่มีคำตอบ

acceptedAnswer หรือ suggestedAnswer ก็ได้ Answer

คำถามต้องมีอย่างน้อย 1 คำตอบ ไม่ว่าจะเป็น acceptedAnswer หรือ suggestedAnswer เพื่อให้มีสิทธิ์แสดงเป็นผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม คำถามอาจไม่มีคำตอบตอนที่โพสต์เป็นครั้งแรก สำหรับคำถามที่ไม่มีคำตอบ ให้ตั้งค่าพร็อพเพอร์ตี้ answerCount เป็น 0 คำถามที่ไม่มีคำตอบจะไม่มีสิทธิ์แสดงเป็นผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์

acceptedAnswer

Answer

คำตอบยอดนิยมของคำถาม อาจไม่มีเลยหรือมีมากกว่า 1 คำตอบต่อคำถาม คำตอบนี้ต้องเป็นคำตอบที่ได้รับการยอมรับในเว็บไซต์ เช่น ได้รับการยอมรับจากผู้ถาม ผู้ตรวจสอบ หรือระบบการโหวตว่าเป็นคำตอบยอดนิยม ต้องไม่ใช้การจัดเรียงคำตอบรูปแบบอื่นๆ เช่น คำตอบล่าสุด เพื่อระบุคำตอบยอดนิยม

suggestedAnswer

Answer

คำตอบที่เป็นไปได้ 1 คำตอบ แต่ไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นคำตอบยอดนิยม (acceptedAnswer) โดยในคำถามหนึ่งๆ อาจไม่มีคำตอบเลยหรือมีมากกว่า 1 คำตอบ

name

Text

ข้อความทั้งหมดของคำถามแบบสั้น เช่น "1 ถ้วยเท่ากับกี่ช้อนชา"

พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำ

text

Text

ข้อความทั้งหมดของคำถามแบบยาว เช่น "ฉันจะทำอาหารและอยากรู้ว่าถ้วยหนึ่งเท่ากับกี่ช้อนชา 1 ถ้วยเท่ากับกี่ช้อนชา"

upvoteCount

Integer

จำนวนคะแนนโหวตทั้งหมดที่คำถามนี้ได้รับ หากหน้ารองรับการโหวตเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ให้กำหนดค่า upvoteCount เป็นค่ารวมค่าเดียวที่แสดงถึงทั้งการโหวตเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย เช่น หากมีการโหวตเห็นด้วย 5 คะแนนและไม่เห็นด้วย 2 คะแนน ค่ารวมที่ใช้กับ upvoteCount คือ 3 หากมีการโหวตเห็นด้วย 5 คะแนน แต่หน้าไม่รองรับการโหวตไม่เห็นด้วย ค่าของ upvoteCount จะเท่ากับ 5

Answer

ประเภท Answer กำหนดคำตอบที่แนะนำและยอมรับให้กับ Question ในหน้านี้ กำหนด Answers ภายใน Question เป็นค่าสำหรับพร็อพเพอร์ตี้ suggestedAnswer และ acceptedAnswer

ตารางต่อไปนี้อธิบายพร็อพเพอร์ตี้ของประเภท Answer ที่ใช้ภายใน Question

ดูคำจำกัดความที่สมบูรณ์ของ Answer ได้ที่ https://schema.org/Answer

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น

text

Text

ข้อความทั้งหมดของคำตอบ หากมาร์กอัปเพียงบางส่วนของคำตอบ เนื้อหาอาจไม่แสดงและ Google จะเลือกข้อความที่ดีที่สุดเพื่อนำไปแสดงไม่ได้

พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำ

upvoteCount

Integer

จำนวนคะแนนโหวตทั้งหมดที่คำตอบนี้ได้รับ หากหน้ารองรับการโหวตเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ให้กำหนดค่า upvoteCount เป็นค่ารวมค่าเดียวที่แสดงถึงทั้งการโหวตเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย เช่น หากมีการโหวตเห็นด้วย 5 คะแนนและไม่เห็นด้วย 2 คะแนน ค่ารวมที่ใช้กับ upvoteCount คือ 3 หากมีการโหวตเห็นด้วย 5 คะแนน แต่หน้าไม่รองรับการโหวตไม่เห็นด้วย ค่าของ upvoteCount จะเท่ากับ 5

url

URL

URL ที่ลิงก์มายังคำตอบนี้โดยตรง เช่น https://www.examplesite.com/question#answer1

การแก้ปัญหา

หากประสบปัญหาในการใช้หรือแก้ไขข้อบกพร่องของ Structured Data โปรดดูแหล่งข้อมูลต่อไปนี้ซึ่งอาจช่วยคุณได้