จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

Course

มาร์กอัปรายการหลักสูตรด้วยข้อมูลที่มีโครงสร้างเพื่อให้ผู้มีโอกาสเป็นนักเรียนหาคุณเจอ Google Search คุณอาจระบุรายละเอียดต่างๆ เช่น ชื่อหลักสูตร ผู้ที่เปิดสอน และคำอธิบายสั้นๆ

ผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์สำหรับหลักสูตรในผลการค้นหาของ Google Search

ตัวอย่าง

หน้ารายละเอียดหลักสูตรแบบหน้าเดียว

ต่อไปนี้คือตัวอย่างหน้ารายละเอียดของหลักสูตรแบบหน้าเดียว หน้านี้ต้องจับคู่กับหน้าสรุปที่มีมาร์กอัป ItemList


<html>
 <head>
  <title>Introduction to Computer Science and Programming</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": "Course",
   "name": "Introduction to Computer Science and Programming",
   "description": "Introductory CS course laying out the basics.",
   "provider": {
    "@type": "Organization",
    "name": "University of Technology - Eureka",
    "sameAs": "https://www.example.com"
   }
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

หน้าเดียวแบบรวมทุกรายการ

หน้าเดียวแบบรวมทุกรายการจะมีลักษณะดังต่อไปนี้ การตั้งค่าหน้านี้มีทั้งมาร์กอัปภาพสไลด์และรายละเอียดของแต่ละหลักสูตรอยู่ในหน้าเดียวกัน


<html>
 <head>
  <title>Computer Science Courses</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": "ItemList",
   "itemListElement": [
    {
     "@type": "ListItem",
     "position": 1,
     "item": {
      "@type": "Course",
      "url":"https://www.example.com/courses#intro-to-cs",
      "name": "Introduction to Computer Science and Programming",
      "description": "This is an introductory CS course laying out the basics.",
      "provider": {
       "@type": "Organization",
       "name": "University of Technology - Example",
       "sameAs": "https://www.example.com"
      }
     }
    },
    {
     "@type": "ListItem",
     "position": 2,
     "item": {
      "@type": "Course",
      "url":"https://www.example.com/courses#intermediate-cs",
      "name": "Intermediate Computer Science and Programming",
      "description": "This is a CS course that builds on the basics learned in the Introduction course.",
      "provider": {
       "@type": "Organization",
       "name": "University of Technology - Example",
       "sameAs": "https://www.example.com"
      }
     }
    },
    {
     "@type": "ListItem",
     "position": 3,
     "item": {
      "@type": "Course",
      "url":"https://www.example.com/courses#advanced-cs",
      "name": "Advanced Computer Science and Programming",
      "description": "This CS course covers advanced programming principles.",
      "provider": {
       "@type": "Organization",
       "name": "University of Technology - Eureka",
       "sameAs": "https://www.example.com"
      }
     }
    }
   ]
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

หลักเกณฑ์

คุณต้องทำตามหลักเกณฑ์เหล่านี้เพื่อให้มีสิทธิ์ปรากฏในภาพสไลด์ของหลักสูตร

หลักเกณฑ์เนื้อหา

 • ใช้มาร์กอัป Course สำหรับเนื้อหาด้านการศึกษาที่ตรงกับคำจำกัดความของคำว่าหลักสูตรต่อไปนี้เท่านั้น ได้แก่ ชุดหรือหน่วยหลักสูตรการศึกษาที่มีการบรรยาย บทเรียน หรือโมดูลเกี่ยวกับวิชาและ/หรือหัวข้อที่เจาะจง
 • หลักสูตรต้องมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอันเป็นความรู้และ/หรือทักษะที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิชาและ/หรือหัวข้อที่เจาะจง และมีผู้สอน 1 คนหรือมากกว่านั้น พร้อมด้วยบัญชีรายชื่อนักเรียน
 • กิจกรรมสำหรับบุคคลทั่วไป เช่น "วันดาราศาสตร์" ไม่ใช่หลักสูตร และ "วิดีโอสอนทำแซนด์วิช" ความยาว 2 นาทีรายการเดียวก็ไม่ถือว่าเป็นหลักสูตร

หลักเกณฑ์ทางเทคนิค

คุณต้องมาร์กอัปหลักสูตรอย่างน้อย 3 หลักสูตร หลักสูตรอาจอยู่ในหน้ารายละเอียดแยกต่างหาก หรือในหน้าแบบรวมทุกรายการ

คุณต้องเพิ่มมาร์กอัปภาพสไลด์ในหน้าสรุปหรือหน้าแบบรวมทุกรายการ

แต่ละหลักสูตรต้องมีพร็อพเพอร์ตี้ name และ provider ที่ถูกต้อง ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตั้งชื่อที่ไม่ถูกต้องมีดังต่อไปนี้

 • วลีโปรโมต "โรงเรียนที่ดีที่สุดในโลก"
 • การใส่ราคาในชื่อหลักสูตร "เรียนอูคูเลเล่ เพียง $30!"
 • การใช้สิ่งที่ไม่ใช่หลักสูตรเป็นชื่อ เช่น "ทำเงินได้อย่างรวดเร็วด้วยคลาสนี้!"
 • ส่วนลดหรือโอกาสในการซื้อ เช่น "บุคลากรแถวหน้าในวงการจะมาเผยความลับสู่ความสำเร็จ ลด 25%!"

คำจำกัดความของประเภทข้อมูลที่มีโครงสร้าง

คุณต้องใส่พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็นลงในเนื้อหาเพื่อให้มีสิทธิ์แสดงเป็นผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ คุณอาจใส่พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำด้วยเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหา ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น

Course

ใช้พร็อพเพอร์ตี้ต่อไปนี้เพื่อมาร์กอัปอย่างน้อย 3 หลักสูตร หลักสูตรอาจอยู่ในหน้ารายละเอียดแยกต่างหาก หรือในหน้าแบบรวมทุกรายการ

ดูคำจำกัดความที่สมบูรณ์ของ Course ได้ที่ schema.org/Course

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น
description

Text

คำอธิบายของหลักสูตร จำกัดการแสดงผล 60 อักขระ

name

Text

ชื่อของหลักสูตร

พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำ
provider

Organization

องค์กรที่เผยแพร่เนื้อหาต้นฉบับของหลักสูตร เช่น UC Berkeley

ItemList

นอกจากพร็อพเพอร์ตี้ Course ให้เพิ่มพร็อพเพอร์ตี้ต่อไปนี้เพื่อระบุภาพสไลด์ คุณจะเพิ่มพร็อพเพอร์ตี้เหล่านี้ในหน้าสรุปหรือในหน้าแบบรวมทุกรายการก็ได้

ดูคำจำกัดความที่สมบูรณ์ของ ItemList ได้ที่ schema.org/ItemList

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น
itemListElement

ListItem

ข้อมูลเสริมของหน้ารายการเดี่ยว

ListItem.position

Integer

ตำแหน่งตามลำดับของหน้ารายการในลิสต์

ListItem.url

URL

Canonical URL ของหน้ารายการ รายการทั้งหมดต้องมี URL ที่ไม่ซ้ำกัน

การแก้ปัญหา

หากประสบปัญหาในการใช้หรือแก้ไขข้อบกพร่องของ Structured Data โปรดดูแหล่งข้อมูลต่อไปนี้ซึ่งอาจช่วยคุณได้