จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

เบรดครัมบ์

เส้นทางเบรดครัมบ์ในหน้าแสดงถึงตำแหน่งของหน้าเว็บในลำดับชั้นของเว็บไซต์ และอาจช่วยให้ผู้ใช้ทำความเข้าใจและสำรวจเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ใช้จะไปจนถึงระดับบนสุดในลำดับชั้นของเว็บไซต์ได้โดยไปยังส่วนต่างๆ ทีละระดับ เริ่มจากเบรดครัมบ์ล่าสุดในเส้นทางเบรดครัมบ์

เบรดครัมบ์ที่แสดงในหน้าเว็บ

ตัวอย่าง

Google Search ใช้มาร์กอัปเบรดครัมบ์ในส่วนเนื้อหาของหน้าเว็บเพื่อจัดหมวดหมู่ข้อมูลจากหน้าเว็บในผลการค้นหา ตามที่แสดงให้เห็นในกรณีการใช้งานต่อไปนี้ ส่วนมากแล้วผู้ใช้จะมาถึงที่หน้าเว็บจากประเภทคำค้นหาที่แตกต่างกันมาก แม้ว่าการค้นหาแต่ละรายการอาจแสดงหน้าเว็บเดียวกัน แต่เบรดครัมบ์จะจัดหมวดหมู่เนื้อหาภายในบริบทของคำค้นหาใน Google Search หน้า ancillaryjustice.html อาจแสดงเส้นทางเบรดครัมบ์ต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับบริบทของการค้นหา

เส้นทางเบรดครัมบ์เดี่ยว

คำค้นหาปีและรางวัลตามประเภทหนังสือ "นิยายที่ดีที่สุด รางวัล Nebula Award ปี 2014" อาจสร้างเบรดครัมบ์ดังต่อไปนี้

หนังสือ นิยายวิทยาศาสตร์ ชนะรางวัล

JSON-LD

ต่อไปนี้คือตัวอย่าง JSON-LD เพื่อรองรับเบรดครัมบ์ดังกล่าว


<html>
 <head>
  <title>Award Winners</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": "BreadcrumbList",
   "itemListElement": [{
    "@type": "ListItem",
    "position": 1,
    "name": "Books",
    "item": "https://example.com/books"
   },{
    "@type": "ListItem",
    "position": 2,
    "name": "Science Fiction",
    "item": "https://example.com/books/sciencefiction"
   },{
    "@type": "ListItem",
    "position": 3,
    "name": "Award Winners"
   }]
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

RDFa

ต่อไปนี้คือตัวอย่าง RDFa เพื่อรองรับเบรดครัมบ์ดังกล่าว


<html>
 <head>
  <title>Award Winners</title>
 </head>
 <body>
  <ol vocab="https://schema.org/" typeof="BreadcrumbList">
   <li property="itemListElement" typeof="ListItem">
    <a property="item" typeof="WebPage"
      href="https://example.com/books">
     <span property="name">Books</span></a>
    <meta property="position" content="1">
   </li>
   ›
   <li property="itemListElement" typeof="ListItem">
    <a property="item" typeof="WebPage"
      href="https://example.com/books/sciencefiction">
     <span property="name">Science Fiction</span></a>
    <meta property="position" content="2">
   </li>
   ›
   <li property="itemListElement" typeof="ListItem">
    <span property="name">Award Winners</span>
    <meta property="position" content="3">
   </li>
  </ol>
 </body>
</html>

Microdata

ต่อไปนี้คือตัวอย่าง Microdata เพื่อรองรับเบรดครัมบ์ดังกล่าว


<html>
 <head>
  <title>Award Winners</title>
 </head>
 <body>
  <ol itemscope itemtype="https://schema.org/BreadcrumbList">
   <li itemprop="itemListElement" itemscope
     itemtype="https://schema.org/ListItem">
    <a itemprop="item" href="https://example.com/books">
      <span itemprop="name">Books</span></a>
    <meta itemprop="position" content="1" />
   </li>
   ›
   <li itemprop="itemListElement" itemscope
     itemtype="https://schema.org/ListItem">
    <a itemscope itemtype="https://schema.org/WebPage"
      itemprop="item" itemid="https://example.com/books/sciencefiction"
      href="https://example.com/books/sciencefiction">
     <span itemprop="name">Science Fiction</span></a>
    <meta itemprop="position" content="2" />
   </li>
   ›
   <li itemprop="itemListElement" itemscope
     itemtype="https://schema.org/ListItem">
    <span itemprop="name">Award winners</span>
    <meta itemprop="position" content="3" />
   </li>
  </ol>
 </body>
</html>

HTML

ต่อไปนี้คือตัวอย่างการบล็อกเบรดครัมบ์ HTML ภายในหน้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบภาพ

<html>
 <head>
  <title>Award Winners</title>
 </head>
 <body>
  <ol>
   <li>
    <a href="https://www.example.com/books">Books</a>
   </li>
   <li>
    <a href="https://www.example.com/sciencefiction">Science Fiction</a>
   </li>
   <li>
    Award Winners
   </li>
  </ol>
 </body>
</html>

เส้นทางเบรดครัมบ์หลายเส้นทาง

หากการไปยังหน้าบนเว็บไซต์อาจทำได้หลายวิธี คุณก็ระบุเส้นทางเบรดครัมบ์หลายเส้นทางสำหรับหน้าเดียวได้ ด้านล่างนี้คือเส้นทางเบรดครัมบ์เส้นทางหนึ่งที่นำไปสู่หน้าเว็บของหนังสือที่ชนะรางวัล

หนังสือ นิยายวิทยาศาสตร์ ชนะรางวัล

ด้านล่างนี้คือเส้นทางเบรดครัมบ์อีกเส้นทางที่นำไปสู่หน้าเว็บเดียวกัน

วรรณกรรม ผู้ชนะรางวัล

JSON-LD

ต่อไปนี้คือตัวอย่าง JSON-LD ที่รองรับเส้นทางเบรดครัมบ์หลายเส้นทาง


<html>
 <head>
  <title>Award Winners</title>
  <script type="application/ld+json">
  [{
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": "BreadcrumbList",
   "itemListElement": [{
    "@type": "ListItem",
    "position": 1,
    "name": "Books",
    "item": "https://example.com/books"
   },{
    "@type": "ListItem",
    "position": 2,
    "name": "Science Fiction",
    "item": "https://example.com/books/sciencefiction"
   },{
    "@type": "ListItem",
    "position": 3,
    "name": "Award Winners"
   }]
  },
  {
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": "BreadcrumbList",
   "itemListElement": [{
    "@type": "ListItem",
    "position": 1,
    "name": "Literature",
    "item": "https://example.com/literature"
   },{
    "@type": "ListItem",
    "position": 2,
    "name": "Award Winners"
   }]
  }]
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

RDFa

ต่อไปนี้คือ RDFa ตัวอย่างที่รองรับเส้นทางเบรดครัมบ์หลายเส้นทาง


<html>
 <head>
  <title>Award Winners</title>
 </head>
 <body>
  <ol vocab="https://schema.org/" typeof="BreadcrumbList">
   <li property="itemListElement" typeof="ListItem">
    <a property="item" typeof="WebPage"
      href="https://example.com/books">
     <span property="name">Books</span></a>
    <meta property="position" content="1">
   </li>
   ›
   <li property="itemListElement" typeof="ListItem">
    <a property="item" typeof="WebPage"
      href="https://example.com/books/sciencefiction">
     <span property="name">Science Fiction</span></a>
    <meta property="position" content="2">
   </li>
   ›
   <li property="itemListElement" typeof="ListItem">
    <a property="item" typeof="WebPage"
      href="https://example.com/books/sciencefiction/awardwinners">
     <span property="name">Award Winners</span></a>
    <meta property="position" content="3">
   </li>
  </ol>
  <ol vocab="https://schema.org/" typeof="BreadcrumbList">
   <li property="itemListElement" typeof="ListItem">
    <a property="item" typeof="WebPage"
      href="https://example.com/literature">
     <span property="name">Literature</span></a>
    <meta property="position" content="1">
   </li>
   ›
   <li property="itemListElement" typeof="ListItem">
    <span property="name">Award Winners</span>
    <meta property="position" content="2">
   </li>
  </ol>
 </body>
</html>

Microdata

ต่อไปนี้คือตัวอย่าง Microdata ที่รองรับเส้นทางเบรดครัมบ์หลายเส้นทาง


<html>
 <head>
  <title>Award Winners</title>
 </head>
 <body>
  <ol itemscope itemtype="https://schema.org/BreadcrumbList">
   <li itemprop="itemListElement" itemscope
     itemtype="https://schema.org/ListItem">
    <a itemprop="item" href="https://example.com/books">
      <span itemprop="name">Books</span></a>
    <meta itemprop="position" content="1" />
   </li>
   ›
   <li itemprop="itemListElement" itemscope
     itemtype="https://schema.org/ListItem">
    <a itemscope itemtype="https://schema.org/WebPage"
      itemprop="item" itemid="https://example.com/books/sciencefiction"
      href="https://example.com/books/sciencefiction">
     <span itemprop="name">Science Fiction</span></a>
    <meta itemprop="position" content="2" />
   </li>
   ›
   <li itemprop="itemListElement" itemscope
     itemtype="https://schema.org/ListItem">
    <a itemprop="item" href="https://example.com/books/sciencefiction/awardwinners">
     <span itemprop="name">Award Winners</span></a>
    <meta itemprop="position" content="3" />
   </li>
  </ol>
  <ol itemscope itemtype="https://schema.org/BreadcrumbList">
   <li itemprop="itemListElement" itemscope
     itemtype="https://schema.org/ListItem">
    <a itemprop="item" href="https://example.com/literature">
     <span itemprop="name">Literature</span></a>
    <meta itemprop="position" content="1" />
   </li>
   ›
   <li itemprop="itemListElement" itemscope
     itemtype="https://schema.org/ListItem">
    <span itemprop="name">Award Winners</span>
    <meta itemprop="position" content="2" />
   </li>
  </ol>
 </body>
</html>

HTML

ต่อไปนี้คือตัวอย่างการบล็อกเบรดครัมบ์ HTML ภายในหน้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบภาพ

<html>
 <head>
  <title>Award Winners</title>
 </head>
 <body>
  <ol>
   <li>
    <a href="https://www.example.com/books">Books</a>
   </li>
   <li>
    <a href="https://www.example.com/books/sciencefiction">Science Fiction</a>
   </li>
   <li>
    Award Winners
   </li>
  </ol>
  <ol>
   <li>
    <a href="https://www.example.com/literature">Literature</a>
   </li>
   <li>
    Award Winners
   </li>
  </ol>
 </body>
</html>

หลักเกณฑ์

คุณต้องทำตามหลักเกณฑ์เหล่านี้เพื่อให้มีสิทธิ์ปรากฏขึ้นพร้อมกับเบรดครัมบ์ใน Google Search

เราจึงขอแนะนำให้ระบุเบรดครัมบ์ที่แสดงถึงเส้นทางไปยังหน้าเว็บดังกล่าวสำหรับผู้ใช้ทั่วไป แทนที่จะใช้โครงสร้างเหมือนกับ URL ทุกประการ บางส่วนในเส้นทาง URL ไม่ได้ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจว่าหน้าดังกล่าวเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของคุณอย่างไร เช่น สำหรับ URL https://example.com/pages/books/catcher_in_the_rye.html เส้นทาง pages ใน URL รวมถึงองค์ประกอบระดับบนสุด example.com ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเลย

คำจำกัดความของประเภทข้อมูลที่มีโครงสร้าง

ในการระบุเบรดครัมบ์ ให้กำหนด BreadcrumbList ที่มี ListItems อย่างน้อย 2 รายการ คุณต้องใส่พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็นลงในเนื้อหาเพื่อให้มีสิทธิ์แสดงพร้อมกับเบรดครัมบ์

BreadcrumbList เป็นคอนเทนเนอร์ที่เก็บรวบรวมทุกเอลิเมนต์ในลิสต์ ดูคำจำกัดความที่สมบูรณ์ของ BreadcrumbList ได้ที่ schema.org/BreadcrumbList

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น
itemListElement

ListItem

อาร์เรย์ของเบรดครัมบ์ที่ระบุไว้ในลำดับเฉพาะ ระบุเบรดครัมบ์แต่ละรายการด้วย ListItem เช่น


{
"@context": "https://schema.org",
"@type": "BreadcrumbList",
 "itemListElement": [{
  "@type": "ListItem",
  "position": 1,
  "name": "Books",
  "item": "https://example.com/books"
 },{
  "@type": "ListItem",
  "position": 2,
  "name": "Authors",
  "item": "https://example.com/books/authors"
 },{
  "@type": "ListItem",
  "position": 3,
  "name": "Ann Leckie",
  "item": "https://example.com/books/authors/annleckie"
 }]
}

ListItem

ListItem มีรายละเอียดเกี่ยวกับแต่ละรายการในลิสต์รายการ ดูคำจำกัดความที่สมบูรณ์ของ ListItem ได้ที่ schema.org/ListItem

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น
item

URL หรือประเภทย่อยของ Thing

URL ไปยังหน้าเว็บที่เป็นตัวแทนเบรดครัมบ์ มีวิธีระบุ item อยู่ 2 วิธี ได้แก่

 • URL: ระบุ URL ของหน้าเว็บ เช่น
  
  "item": "https://example.com/books"
 • Thing: ใช้รหัสเพื่อระบุ URL ตามรูปแบบมาร์กอัปที่คุณใช้ดังนี้
  • JSON-LD: ใช้ @id เพื่อระบุ URL
  • Microdata: คุณใช้ href หรือ itemid เพื่อระบุ URL ได้
  • RDFa: คุณใช้ about, href หรือ resource เพื่อระบุ URL ได้

ไม่จำเป็นต้องใช้ item หากเบรดครัมบ์เป็นรายการสุดท้ายในเส้นทางเบรดครัมบ์ หากไม่ได้ใส่ item เป็นรายการสุดท้าย Google จะใช้ URL ของหน้าที่มีรายการดังกล่าว

name

Text

ชื่อของเบรดครัมบ์ที่แสดงให้ผู้ใช้เห็น หากคุณใช้ Thing พร้อมกับ name แทน URL เพื่อระบุ item ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ name

position

Integer

ตำแหน่งของเบรดครัมบ์ในเส้นทางเบรดครัมบ์ ตำแหน่งที่ 1 หมายถึงจุดเริ่มต้นของเส้นทาง

การแก้ปัญหา

หากประสบปัญหาในการใช้หรือแก้ไขข้อบกพร่องของ Structured Data โปรดดูแหล่งข้อมูลต่อไปนี้ซึ่งอาจช่วยคุณได้