จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

ภาพรวมของหัวข้ออุปกรณ์เคลื่อนที่

หัวข้อต่อไปนี้อธิบายวิธีเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของคุณสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

หัวข้อ
เริ่มต้นใช้งานความเหมาะกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ดูว่าเหตุใดความเหมาะกับอุปกรณ์เคลื่อนที่จึงมีความสำคัญและวิธีทำให้เว็บไซต์เหมาะกับอุปกรณ์เคลื่อนที่
การดูเนื้อหาสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ในฟีเจอร์โฟน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ามีการแสดงหน้าเว็บที่มีคุณภาพสูงสุดและใช้ประโยชน์ได้สูงสุดในโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ของผู้ใช้ Google อาจปรับขนาด ปรับเปลี่ยน หรือแปลงรูปภาพ การจัดรูปแบบข้อความ และ/หรือฟังก์ชันการทำงานของหน้าเว็บในบางลักษณะ หากไม่ต้องการให้ Google แปลงหน้าเว็บในฟีเจอร์โฟน คุณอาจส่งคำขอให้ Google เปลี่ยนเส้นทางผู้ใช้ไปยังหน้าเว็บสำรอง
Web Light: หน้าเว็บจากการค้นหาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เร็วขึ้นและใช้ทรัพยากรน้อยลง หน้า Web Light จะยังคงแสดงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องโดยส่วนใหญ่อย่างครบถ้วนและแสดงลิงก์แก่ผู้ใช้เพื่อดูหน้าเว็บแบบเดิม
การรองรับเครือข่ายโฆษณาสำหรับหน้า Web Light ใน Google Search หากคุณเป็นเครือข่ายโฆษณาและสนใจที่จะเข้าร่วมในหน้า Web Light โปรดดูวิธีเข้าร่วม
Google Discover และเว็บไซต์ ดูความแตกต่างระหว่าง Google Discover กับ Google Search ลักษณะที่เนื้อหาปรากฏใน Discover และวิธีตรวจสอบประสิทธิภาพ