مروری بر مرجع

این بخش اسناد مرجع برای APIهایی که راه حل ناوگان آخرین مایل پلتفرم Google Maps را تشکیل می دهند ارائه می دهد.

Fleet Engine API

gRPC

باقی مانده

ورود به سیستم

درایور SDK

اندروید

iOS

اندروید

iOS

کتابخانه اشتراک گذاری سفر جاوا اسکریپت

مستندات کتابخانه به اشتراک گذاری سفر جاوا اسکریپت بخشی از اسناد API جاوا اسکریپت Google Maps است.