Bina analizi isteğinde bulunma

buildingInsights uç noktası, bir binanın konumu, boyutları ve güneş enerjisi potansiyeli hakkında analizler sağlar. Özellikle de şu konularda bilgi edinebilirsiniz:

 • Güneş paneli boyutu, yıllık güneş ışığı miktarı, karbon ofset faktörleri ve daha pek çok güneş enerjisi potansiyeli
 • Güneş panelinin konumu, yönü ve enerji üretimi
 • Optimum güneş enerjisi düzeni ve ilgili maliyetler ile faydaları için tahmini aylık enerji faturası

Solar API'nin güneş enerjisi potansiyelini ve güneş ışığını nasıl tanımladığı hakkında daha fazla bilgi edinmek için Solar API Concepts sayfasına bakın.

API Gezgini, API'yi ve API seçeneklerini tanıyabilmeniz için canlı isteklerde bulunmanızı sağlar:

Deneyin.

Analiz oluşturma istekleri hakkında

Bina analizleri istemek için şu adrese bir HTTP GET isteği gönderin:

https://solar.googleapis.com/v1/buildingInsights:findClosest?key=YOUR_API_KEY

Konumun enlem ve boylam koordinatlarını ve sonuçlarda izin verilen gerekli minimum kalite seviyesini belirten istek URL'si parametrelerinizi ekleyin.

Örnek bina analizi isteği

Aşağıdaki örnekte, enlem = 37.4450 ve boylam = -122.1390 koordinatlarındaki konumla ilgili bina analiz bilgileri istenmektedir:

API anahtarı

Yanıttaki URL'ye istekte bulunmak için API anahtarınızı URL'ye ekleyin:

curl -X GET "https://solar.googleapis.com/v1/buildingInsights:findClosest?location.latitude=37.4450&location.longitude=-122.1390&requiredQuality=HIGH&key=YOUR_API_KEY"

Ayrıca, cURL isteğindeki URL'yi tarayıcınızın URL çubuğuna yapıştırarak da HTTP isteklerinde bulunabilirsiniz. API anahtarını etkinleştirerek daha iyi kullanım ve analiz özelliklerinin yanı sıra yanıt verilerine daha iyi erişim sağlayabilirsiniz.

OAuth jetonu

Not: Bu biçim yalnızca test ortamı içindir. Daha fazla bilgi için OAuth kullanma başlıklı makaleye göz atın.

Yanıttaki URL'ye istek göndermek için faturalandırma projenizin adını ve OAuth jetonunuzu iletin:

curl -H "Authorization: Bearer $(gcloud auth print-access-token)" \
 -H "X-Goog-User-Project: PROJECT_NUMBER_OR_ID" \
 "https://solar.googleapis.com/v1/buildingInsights:findClosest?location.latitude=37.4450&location.longitude=-122.1390"
    

TypeScript

Yanıtta URL'ye istekte bulunmak için API anahtarınızı veya OAuth jetonunuzu isteğe ekleyin. API anahtarı kullanan bir örneği aşağıda bulabilirsiniz:

/**
 * Fetches the building insights information from the Solar API.
 *  https://developers.google.com/maps/documentation/solar/building-insights
 *
 * @param {LatLng} location   Point of interest as latitude longitude.
 * @param {string} apiKey    Google Cloud API key.
 * @return {Promise<DataLayersResponse>} Building Insights response.
 */
export async function findClosestBuilding(
 location: google.maps.LatLng,
 apiKey: string,
): Promise<BuildingInsightsResponse> {
 const args = {
  'location.latitude': location.lat().toFixed(5),
  'location.longitude': location.lng().toFixed(5),
 };
 console.log('GET buildingInsights\n', args);
 const params = new URLSearchParams({ ...args, key: apiKey });
 // https://developers.google.com/maps/documentation/solar/reference/rest/v1/buildingInsights/findClosest
 return fetch(`https://solar.googleapis.com/v1/buildingInsights:findClosest?${params}`).then(
  async (response) => {
   const content = await response.json();
   if (response.status != 200) {
    console.error('findClosestBuilding\n', content);
    throw content;
   }
   console.log('buildingInsightsResponse', content);
   return content;
  },
 );
}

Veri türü tanımları

Aşağıdaki veri türleri desteklenir:

export interface DataLayersResponse {
 imageryDate: Date;
 imageryProcessedDate: Date;
 dsmUrl: string;
 rgbUrl: string;
 maskUrl: string;
 annualFluxUrl: string;
 monthlyFluxUrl: string;
 hourlyShadeUrls: string[];
 imageryQuality: 'HIGH' | 'MEDIUM' | 'LOW';
}

export interface Bounds {
 north: number;
 south: number;
 east: number;
 west: number;
}

// https://developers.google.com/maps/documentation/solar/reference/rest/v1/buildingInsights/findClosest
export interface BuildingInsightsResponse {
 name: string;
 center: LatLng;
 boundingBox: LatLngBox;
 imageryDate: Date;
 imageryProcessedDate: Date;
 postalCode: string;
 administrativeArea: string;
 statisticalArea: string;
 regionCode: string;
 solarPotential: SolarPotential;
 imageryQuality: 'HIGH' | 'MEDIUM' | 'LOW';
}

export interface SolarPotential {
 maxArrayPanelsCount: number;
 panelCapacityWatts: number;
 panelHeightMeters: number;
 panelWidthMeters: number;
 panelLifetimeYears: number;
 maxArrayAreaMeters2: number;
 maxSunshineHoursPerYear: number;
 carbonOffsetFactorKgPerMwh: number;
 wholeRoofStats: SizeAndSunshineStats;
 buildingStats: SizeAndSunshineStats;
 roofSegmentStats: RoofSegmentSizeAndSunshineStats[];
 solarPanels: SolarPanel[];
 solarPanelConfigs: SolarPanelConfig[];
 financialAnalyses: object;
}

export interface SizeAndSunshineStats {
 areaMeters2: number;
 sunshineQuantiles: number[];
 groundAreaMeters2: number;
}

export interface RoofSegmentSizeAndSunshineStats {
 pitchDegrees: number;
 azimuthDegrees: number;
 stats: SizeAndSunshineStats;
 center: LatLng;
 boundingBox: LatLngBox;
 planeHeightAtCenterMeters: number;
}

export interface SolarPanel {
 center: LatLng;
 orientation: 'LANDSCAPE' | 'PORTRAIT';
 segmentIndex: number;
 yearlyEnergyDcKwh: number;
}

export interface SolarPanelConfig {
 panelsCount: number;
 yearlyEnergyDcKwh: number;
 roofSegmentSummaries: RoofSegmentSummary[];
}

export interface RoofSegmentSummary {
 pitchDegrees: number;
 azimuthDegrees: number;
 panelsCount: number;
 yearlyEnergyDcKwh: number;
 segmentIndex: number;
}

export interface LatLng {
 latitude: number;
 longitude: number;
}

export interface LatLngBox {
 sw: LatLng;
 ne: LatLng;
}

export interface Date {
 year: number;
 month: number;
 day: number;
}

export interface RequestError {
 error: {
  code: number;
  message: string;
  status: string;
 };
}

Örnek yanıt nesnesi

Bu istek şu biçimde bir JSON yanıtı oluşturur:

{
 "name": "buildings/ChIJh0CMPQW7j4ARLrRiVvmg6Vs",
 "center": {
  "latitude": 37.4449439,
  "longitude": -122.13914659999998
 },
 "imageryDate": {
  "year": 2022,
  "month": 8,
  "day": 14
 },
 "postalCode": "94303",
 "administrativeArea": "CA",
 "statisticalArea": "06085511100",
 "regionCode": "US",
 "solarPotential": {
  "maxArrayPanelsCount": 1163,
  "maxArrayAreaMeters2": 1903.5983,
  "maxSunshineHoursPerYear": 1802,
  "carbonOffsetFactorKgPerMwh": 428.9201,
  "wholeRoofStats": {
   "areaMeters2": 2399.3958,
   "sunshineQuantiles": [
    351,
    1396,
    1474,
    1527,
    1555,
    1596,
    1621,
    1640,
    1664,
    1759,
    1864
   ],
   "groundAreaMeters2": 2279.71
  },
  "roofSegmentStats": [
   {
    "pitchDegrees": 11.350553,
    "azimuthDegrees": 269.6291,
    "stats": {
     "areaMeters2": 452.00052,
     "sunshineQuantiles": [
      408,
      1475,
      1546,
      1575,
      1595,
      1606,
      1616,
      1626,
      1635,
      1643,
      1761
     ],
     "groundAreaMeters2": 443.16
    },
    "center": {
     "latitude": 37.444972799999995,
     "longitude": -122.13936369999999
    },
    "boundingBox": {
     "sw": {
      "latitude": 37.444732099999996,
      "longitude": -122.1394224
     },
     "ne": {
      "latitude": 37.4451909,
      "longitude": -122.13929279999999
     }
    },
    "planeHeightAtCenterMeters": 10.7835045
   },
  /.../
  ],
  "solarPanelConfigs": [
   {
    "panelsCount": 4,
    "yearlyEnergyDcKwh": 1819.8662,
    "roofSegmentSummaries": [
     {
      "pitchDegrees": 12.273684,
      "azimuthDegrees": 179.12555,
      "panelsCount": 4,
      "yearlyEnergyDcKwh": 1819.8663,
      "segmentIndex": 1
     }
    ]
   },
   /.../
  ]
  "financialAnalyses": [
   {
    "monthlyBill": {
     "currencyCode": "USD",
     "units": "20"
    },
    "panelConfigIndex": -1
   },
   {
    "monthlyBill": {
     "currencyCode": "USD",
     "units": "25"
    },
    "panelConfigIndex": -1
   },
   {
    "monthlyBill": {
     "currencyCode": "USD",
     "units": "30"
    },
    "panelConfigIndex": -1
   },
   {
    "monthlyBill": {
     "currencyCode": "USD",
     "units": "35"
    },
    "panelConfigIndex": 0,
    "financialDetails": {
     "initialAcKwhPerYear": 1546.8864,
     "remainingLifetimeUtilityBill": {
      "currencyCode": "USD",
      "units": "2563"
     },
     "federalIncentive": {
      "currencyCode": "USD",
      "units": "1483"
     },
     "stateIncentive": {
      "currencyCode": "USD"
     },
     "utilityIncentive": {
      "currencyCode": "USD"
     },
     "lifetimeSrecTotal": {
      "currencyCode": "USD"
     },
     "costOfElectricityWithoutSolar": {
      "currencyCode": "USD",
      "units": "10362"
     },
     "netMeteringAllowed": true,
     "solarPercentage": 86.7469,
     "percentageExportedToGrid": 52.136684
    },
    "leasingSavings": {
     "leasesAllowed": true,
     "leasesSupported": true,
     "annualLeasingCost": {
      "currencyCode": "USD",
      "units": "335",
      "nanos": 85540771
     },
     "savings": {
      "savingsYear1": {
       "currencyCode": "USD",
       "units": "-10"
      },
      "savingsYear20": {
       "currencyCode": "USD",
       "units": "1098"
      },
      "presentValueOfSavingsYear20": {
       "currencyCode": "USD",
       "units": "568",
       "nanos": 380859375
      },
      "financiallyViable": true,
      "savingsLifetime": {
       "currencyCode": "USD",
       "units": "1098"
      },
      "presentValueOfSavingsLifetime": {
       "currencyCode": "USD",
       "units": "568",
       "nanos": 380859375
      }
     }
    },
    "cashPurchaseSavings": {
     "outOfPocketCost": {
      "currencyCode": "USD",
      "units": "5704"
     },
     "upfrontCost": {
      "currencyCode": "USD",
      "units": "4221"
     },
     "rebateValue": {
      "currencyCode": "USD",
      "units": "1483",
      "nanos": 40039063
     },
     "paybackYears": 11.5,
     "savings": {
      "savingsYear1": {
       "currencyCode": "USD",
       "units": "325"
      },
      "savingsYear20": {
       "currencyCode": "USD",
       "units": "7799"
      },
      "presentValueOfSavingsYear20": {
       "currencyCode": "USD",
       "units": "1083",
       "nanos": 500244141
      },
      "financiallyViable": true,
      "savingsLifetime": {
       "currencyCode": "USD",
       "units": "7799"
      },
      "presentValueOfSavingsLifetime": {
       "currencyCode": "USD",
       "units": "1083",
       "nanos": 500244141
      }
     }
    },
    "financedPurchaseSavings": {
     "annualLoanPayment": {
      "currencyCode": "USD",
      "units": "335",
      "nanos": 85540771
     },
     "rebateValue": {
      "currencyCode": "USD"
     },
     "loanInterestRate": 0.05,
     "savings": {
      "savingsYear1": {
       "currencyCode": "USD",
       "units": "-10"
      },
      "savingsYear20": {
       "currencyCode": "USD",
       "units": "1098"
      },
      "presentValueOfSavingsYear20": {
       "currencyCode": "USD",
       "units": "568",
       "nanos": 380859375
      },
      "financiallyViable": true,
      "savingsLifetime": {
       "currencyCode": "USD",
       "units": "1098"
      },
      "presentValueOfSavingsLifetime": {
       "currencyCode": "USD",
       "units": "568",
       "nanos": 380859375
      }
     }
    }
   },
  ],
  /.../
  "panelCapacityWatts": 400,
  "panelHeightMeters": 1.879,
  "panelWidthMeters": 1.045,
  "panelLifetimeYears": 20,
  "buildingStats": {
   "areaMeters2": 2533.1233,
   "sunshineQuantiles": [
    348,
    1376,
    1460,
    1519,
    1550,
    1590,
    1618,
    1638,
    1662,
    1756,
    1864
   ],
   "groundAreaMeters2": 2356.03
  },
  "solarPanels": [
   {
    "center": {
     "latitude": 37.4449659,
     "longitude": -122.139089
    },
    "orientation": "LANDSCAPE",
    "yearlyEnergyDcKwh": 455.40714,
    "segmentIndex": 1
   },
   /.../
  ]
 "imageryQuality": "HIGH",
 "imageryProcessedDate": {
  "year": 2023,
  "month": 8,
  "day": 4
 }
}

Deneyin.

API Gezgini, API ve API seçeneklerini tanıyabilmeniz için örnek isteklerde bulunmanıza olanak tanır.

 1. Sayfanın sağ tarafındaki API simgesini (API Gezgini&#39;ni genişletin.) seçin.

 2. İsteğe bağlı olarak istek parametrelerini düzenleyin.

 3. Yürüt düğmesini seçin. Pop-up iletişim kutusunda, istekte bulunmak için kullanmak istediğiniz hesabı seçin.

 4. API Gezgini panelinde genişletme simgesini (API Gezgini&#39;ni genişletin.) seçerek API Gezgini penceresini genişletin.