Veri kümesi alma

Bir veri kümesi oluşturduktan ve ona veri yükledikten sonra, veri kümesine erişmek için HTTP GET isteklerini kullanabilirsiniz. Bu sayfada tüm veri kümelerinizi nasıl listeleyeceğiniz, belirli bir veri kümesi hakkında nasıl bilgi alacağınız ve verileri bir veri kümesinden nasıl indireceğiniz açıklanmaktadır.

Tüm veri kümelerini listeleme

Veri kümelerini listeleme uç noktasına bir HTTP GET isteği göndererek tüm veri kümelerini listeleyin:

https://mapsplatformdatasets.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_NUMBER_OR_ID/datasets

Örneğin:

curl -X GET \
-H 'X-Goog-User-Project: PROJECT_NUMBER_OR_ID' \
-H 'Authorization: Bearer $TOKEN' \
https://mapsplatformdatasets.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_NUMBER_OR_ID/datasets

Bu çağrı, şu biçimde bir yanıt döndürür:

 
{
 "datasets": [
  {
   "name": "projects/PROJECT_NUMBER_OR_ID/datasets/f57074a0-a8b6-403e-9df1-e8a9e4f9fc46",
   "displayName": "My Test Dataset",
   "versionId": "5fb34e-1405-4ecd-8f81-31f1c07",
   "usage": [
    "USAGE_DATA_DRIVEN_STYLING"
   ],
   "gcsSource": {
    "inputUri": "gs://mybucket/my.csv",
    "fileFormat": "FILE_FORMAT_CSV"
   },
   "createTime": "2023-03-24T14:47:37.308977Z",
   "updateTime": "2023-03-24T14:48:05.053114Z",
   "versionCreateTime": "2023-03-24T14:48:05.053114Z",
   "status": {
    "state": "STATE_COMPLETED"
   }
  },
  {
   "name": "projects/PROJECT_NUMBER_OR_ID/datasets/2c8ae479-96704-89c6435ca959",
   "displayName": "My Other Test Dataset",
   "versionId": "0d2e3-b9da-47cc-819f-7ac67562",
   "usage": [
    "USAGE_DATA_DRIVEN_STYLING"
   ],
   "localFileSource": {
    "fileFormat": "FILE_FORMAT_CSV"
   },
   "createTime": "2023-03-24T14:41:52.579755Z",
   "updateTime": "2023-03-24T14:42:56.784122Z",
   "versionCreateTime": "2023-03-24T14:42:56.784122Z",
   "status": {
    "state": "STATE_COMPLETED"
   }
  }
 ]
}

Veri kümesi hakkında bilgi alma

Belirli bir veri kümesi hakkında bilgi edinmek için, veri kümesinin kimliğini de içeren get veri kümesi uç noktasına HTTP GET isteği gönderin:

https://mapsplatformdatasets.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_NUMBER_OR_ID/datasets/DATASET_ID

Örneğin:

curl -X GET \
-H 'X-Goog-User-Project: PROJECT_NUMBER_OR_ID' \
-H 'Authorization: Bearer $TOKEN' \
https://mapsplatformdatasets.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_NUMBER_OR_ID/datasets/f57074a0-a8b6-403e-9df1-e8a9e4f9fc46

Bu istek, şu biçimde bir yanıt döndürür:

{
 "name": "projects/PROJECT_NUMBER_OR_ID/datasets/f57074a0-a8b6-403e-9df1-e8a9e4f9fc46",
 "displayName": "My Test Dataset",
 "versionId": "5fb34e-1405-4ecd-8f81-31f1c07",
 "usage": [
  "USAGE_DATA_DRIVEN_STYLING"
 ],
 "gcsSource": {
  "inputUri": "gs://mybucket/my.csv",
  "fileFormat": "FILE_FORMAT_CSV"
 },
 "createTime": "2023-03-24T14:47:37.308977Z",
 "updateTime": "2023-03-24T14:48:05.053114Z",
 "versionCreateTime": "2023-03-24T14:48:05.053114Z",
 "status": {
  "state": "STATE_COMPLETED"
 }
}

Veri kümesi indirme

Verileri bir veri kümesinden indirmek için veri kümesinin kimliğini de içeren veri kümesi indirme uç noktasına bir HTTP GET isteği gönderin:

https://mapsplatformdatasets.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_NUMBER_OR_ID/datasets/DATASET_ID:download?alt=media

Örneğin:

curl -X GET -L \
-H 'X-Goog-User-Project: PROJECT_NUMBER_OR_ID' \
-H 'Authorization: Bearer $TOKEN' \
--output LOCAL_LOCATION_TO_OUTPUT \
https://mapsplatformdatasets.googleapis.com/download/v1/projects/PROJECT_NUMBER_OR_ID/datasets/f57074a0-a8b6-403e-9df1-e8a9e4f9fc46:download?alt=media

Bu örnekte, indirilen verilerin barındırıldığı dosyanın adını belirtmek için cURL --output seçeneği kullanılır. Örneğin, aşağıdaki --output işareti, veri kümesinin cURL komutunu çalıştırmak için kullanılan dizindeki myjson.json adlı bir dosyaya indirilmesini belirtir:

--output myjson.json

Alternatif olarak, verileri /tmp dizinindeki myjson.json dosyasına indirmek için aşağıdaki işareti kullanın:

--output /tmp/myjson.json