การเพิ่มแผนที่ด้วยเครื่องหมาย

บทแนะนำนี้จะแสดงวิธีเพิ่มแผนที่ Google ลงในแอป Android แผนที่จะมีเครื่องหมายหรือเรียกอีกอย่างว่าหมุด เพื่อระบุตำแหน่งที่เจาะจง

ทำตามบทแนะนำเพื่อสร้างแอป Android โดยใช้ Maps SDK สำหรับ Android สภาพแวดล้อมในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่แนะนำคือ Android Studio

รับโค้ด

โคลนหรือดาวน์โหลดที่เก็บตัวอย่าง Google Maps สำหรับ Android API v2 จาก GitHub

ดูกิจกรรมในเวอร์ชัน Java

  // Copyright 2020 Google LLC
//
// Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
// you may not use this file except in compliance with the License.
// You may obtain a copy of the License at
//
//   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
//
// Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
// distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
// WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
// See the License for the specific language governing permissions and
// limitations under the License.

package com.example.mapwithmarker;

import android.os.Bundle;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import com.google.android.gms.maps.CameraUpdateFactory;
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap;
import com.google.android.gms.maps.OnMapReadyCallback;
import com.google.android.gms.maps.SupportMapFragment;
import com.google.android.gms.maps.model.LatLng;
import com.google.android.gms.maps.model.MarkerOptions;

/**
 * An activity that displays a Google map with a marker (pin) to indicate a particular location.
 */
public class MapsMarkerActivity extends AppCompatActivity
    implements OnMapReadyCallback {

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    // Retrieve the content view that renders the map.
    setContentView(R.layout.activity_maps);

    // Get the SupportMapFragment and request notification when the map is ready to be used.
    SupportMapFragment mapFragment = (SupportMapFragment) getSupportFragmentManager()
        .findFragmentById(R.id.map);
    mapFragment.getMapAsync(this);
  }

  /**
   * Manipulates the map when it's available.
   * The API invokes this callback when the map is ready to be used.
   * This is where we can add markers or lines, add listeners or move the camera. In this case,
   * we just add a marker near Sydney, Australia.
   * If Google Play services is not installed on the device, the user receives a prompt to install
   * Play services inside the SupportMapFragment. The API invokes this method after the user has
   * installed Google Play services and returned to the app.
   */
  @Override
  public void onMapReady(GoogleMap googleMap) {
    // Add a marker in Sydney, Australia,
    // and move the map's camera to the same location.
    LatLng sydney = new LatLng(-33.852, 151.211);
    googleMap.addMarker(new MarkerOptions()
      .position(sydney)
      .title("Marker in Sydney"));
    googleMap.moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLng(sydney));
  }
}

  

ดูกิจกรรมในเวอร์ชัน Kotlin

  // Copyright 2020 Google LLC
//
// Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
// you may not use this file except in compliance with the License.
// You may obtain a copy of the License at
//
//   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
//
// Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
// distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
// WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
// See the License for the specific language governing permissions and
// limitations under the License.

package com.example.mapwithmarker

import android.os.Bundle
import android.widget.Toast
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import com.google.android.gms.maps.CameraUpdateFactory
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap
import com.google.android.gms.maps.OnMapReadyCallback
import com.google.android.gms.maps.SupportMapFragment
import com.google.android.gms.maps.model.LatLng
import com.google.android.gms.maps.model.MarkerOptions

/**
 * An activity that displays a Google map with a marker (pin) to indicate a particular location.
 */
class MapsMarkerActivity : AppCompatActivity(), OnMapReadyCallback {

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    // Retrieve the content view that renders the map.
    setContentView(R.layout.activity_maps)

    // Get the SupportMapFragment and request notification when the map is ready to be used.
    val mapFragment = supportFragmentManager.findFragmentById(R.id.map) as? SupportMapFragment
    mapFragment?.getMapAsync(this)
  }

  override fun onMapReady(googleMap: GoogleMap) {
   val sydney = LatLng(-33.852, 151.211)
   googleMap.addMarker(
    MarkerOptions()
     .position(sydney)
     .title("Marker in Sydney")
   )
   googleMap.moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLng(sydney))
  }
}

  

ตั้งค่าโปรเจ็กต์การพัฒนา

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อสร้างโปรเจ็กต์บทแนะนำใน Android Studio

 1. ดาวน์โหลดและติดตั้ง Android Studio
 2. เพิ่มแพ็กเกจบริการ Google Play ลงใน Android Studio
 3. โคลนหรือดาวน์โหลดที่เก็บตัวอย่าง Google Maps สำหรับ Android API v2 หากตอนที่คุณเริ่มอ่านบทแนะนำนี้คุณไม่ได้ทำ
 4. นำเข้าโปรเจ็กต์บทแนะนำ:

  • ใน Android Studio ให้เลือกไฟล์ > ใหม่ > นำเข้าโปรเจ็กต์
  • ไปที่ตำแหน่งที่คุณบันทึกที่เก็บตัวอย่าง Google Maps Android API v2 หลังจากดาวน์โหลดแล้ว
  • ค้นหาโปรเจ็กต์ MapWithMarker ที่ตำแหน่งนี้
   PATH-TO-SAVED-REPO/android-samples/tutorials/java/MapWithMarker (Java) หรือ
   PATH-TO-SAVED-REPO/android-samples/tutorials/kotlin/MapWithMarker (Kotlin)
  • เลือกไดเรกทอรีโปรเจ็กต์ แล้วคลิกเปิด Android Studio จะสร้างโปรเจ็กต์ โดยใช้เครื่องมือสร้าง Gradle

เปิดใช้ API ที่จำเป็นและรับคีย์ API

เพื่อให้บทแนะนำนี้เสร็จสมบูรณ์ คุณต้องมีโปรเจ็กต์ Google Cloud ที่เปิดใช้ API ที่จำเป็นและคีย์ API ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ Maps SDK สำหรับ Android โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อต่อไปนี้

เพิ่มคีย์ API ลงในแอป

 1. เปิดไฟล์ local.properties ของโปรเจ็กต์
 2. เพิ่มสตริงต่อไปนี้แล้วแทนที่ YOUR_API_KEY ด้วยค่าของคีย์ API

  MAPS_API_KEY=YOUR_API_KEY
  

  เมื่อคุณสร้างแอป ปลั๊กอิน Secret Gradle สำหรับ Android จะคัดลอกคีย์ API และทำให้ใช้เป็นตัวแปรบิลด์ในไฟล์ Manifest ของ Android ตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง

สร้างและเรียกใช้แอป

วิธีสร้างและเรียกใช้แอป

 1. เชื่อมต่ออุปกรณ์ Android กับคอมพิวเตอร์ ทำตามinstructionsเพื่อเปิดใช้ตัวเลือกสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ในอุปกรณ์ Android และกำหนดค่าระบบให้ตรวจหาอุปกรณ์ดังกล่าว

  หรือจะใช้เครื่องมือจัดการอุปกรณ์เสมือน (AVD) ของ Android เพื่อกำหนดค่าอุปกรณ์เสมือนก็ได้ เมื่อเลือกโปรแกรมจำลอง คุณต้องเลือกอิมเมจที่มี Google APIs โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ตั้งค่าโปรเจ็กต์ Android Studio

 2. ใน Android Studio ให้คลิกตัวเลือกเมนูเรียกใช้ (หรือไอคอนปุ่มเล่น) เลือกอุปกรณ์ตามข้อความแจ้ง

Android Studio ขอให้ Gradle สร้างแอป แล้วเรียกใช้แอปในอุปกรณ์หรือในโปรแกรมจำลอง คุณจะเห็นแผนที่ซึ่งมีเครื่องหมายชี้อยู่ที่ซิดนีย์บนชายฝั่งตะวันออกของออสเตรเลีย ซึ่งคล้ายกับภาพในหน้านี้

การแก้ปัญหา:

ทำความเข้าใจโค้ด

บทแนะนำในส่วนนี้จะอธิบายส่วนที่สำคัญที่สุดของแอป MapWithMarker เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจวิธีสร้างแอปที่คล้ายกัน

ตรวจสอบไฟล์ Manifest ของ Android

โปรดสังเกตองค์ประกอบต่อไปนี้ในไฟล์ AndroidManifest.xml ของแอป

 • เพิ่มองค์ประกอบ meta-data เพื่อฝังเวอร์ชันของบริการ Google Play ที่แอปทำการคอมไพล์

  <meta-data
    android:name="com.google.android.gms.version"
    android:value="@integer/google_play_services_version" />
  
 • เพิ่มองค์ประกอบ meta-data ที่ระบุคีย์ API ของคุณ ตัวอย่างที่มาพร้อมกับบทแนะนำนี้จะแมปค่าของคีย์ API กับตัวแปรบิลด์ที่ตรงกับชื่อของคีย์ที่คุณกำหนดไว้ก่อนหน้านี้ MAPS_API_KEY เมื่อสร้างแอป ปลั๊กอินข้อมูลลับ Gradle สำหรับ Android จะทำให้คีย์ในไฟล์ local.properties พร้อมใช้งานเป็นตัวแปรบิลด์ไฟล์ Manifest

  <meta-data
   android:name="com.google.android.geo.API_KEY"
   android:value="${MAPS_API_KEY}" />
  

  ในไฟล์ build.gradle บรรทัดต่อไปนี้จะส่งคีย์ API ไปยังไฟล์ Manifest ของ Android

   id 'com.google.android.libraries.mapsplatform.secrets-gradle-plugin'
  

ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างของไฟล์ Manifest แบบเต็ม

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--
 Copyright 2020 Google LLC

 Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
 you may not use this file except in compliance with the License.
 You may obtain a copy of the License at

   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

 Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
 distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
 WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
 See the License for the specific language governing permissions and
 limitations under the License.
-->

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">

  <application
    android:allowBackup="true"
    android:icon="@mipmap/ic_launcher"
    android:label="@string/app_name"
    android:supportsRtl="true"
    android:theme="@style/AppTheme">

    <meta-data
      android:name="com.google.android.gms.version"
      android:value="@integer/google_play_services_version" />

    <!--
       The API key for Google Maps-based APIs.
    -->
    <meta-data
      android:name="com.google.android.geo.API_KEY"
      android:value="${MAPS_API_KEY}" />

    <activity
      android:name=".MapsMarkerActivity"
      android:label="@string/title_activity_maps"
      android:exported="true">
      <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
      </intent-filter>
    </activity>
  </application>

</manifest>

เพิ่มแผนที่

แสดงแผนที่โดยใช้ Maps SDK สำหรับ Android

 1. เพิ่มองค์ประกอบ <fragment> ลงในไฟล์เลย์เอาต์ของกิจกรรม activity_maps.xml องค์ประกอบนี้กำหนด SupportMapFragment เพื่อทำหน้าที่เป็นคอนเทนเนอร์สำหรับแผนที่และเพื่อให้สิทธิ์เข้าถึงออบเจ็กต์ GoogleMap บทแนะนำนี้จะใช้ส่วนแผนที่เวอร์ชันไลบรารีการสนับสนุนของ Android เพื่อให้แน่ใจว่าจะเข้ากันได้กับเฟรมเวิร์ก Android เวอร์ชันก่อนหน้า

  <!--
   Copyright 2020 Google LLC
  
   Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
   you may not use this file except in compliance with the License.
   You may obtain a copy of the License at
  
     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
  
   Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
   distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
   WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
   See the License for the specific language governing permissions and
   limitations under the License.
  -->
  
  <fragment xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:id="@+id/map"
    android:name="com.google.android.gms.maps.SupportMapFragment"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context="com.example.mapwithmarker.MapsMarkerActivity" />
  
  
 2. ในเมธอด onCreate() ของกิจกรรม ให้ตั้งค่าไฟล์เลย์เอาต์เป็นการดูเนื้อหา จัดการส่วนย่อยของแผนที่โดยเรียกใช้ FragmentManager.findFragmentById() จากนั้นใช้ getMapAsync() เพื่อลงทะเบียนสำหรับการติดต่อกลับของแผนที่ โดยทำดังนี้

  Java

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    // Retrieve the content view that renders the map.
    setContentView(R.layout.activity_maps);
  
    // Get the SupportMapFragment and request notification when the map is ready to be used.
    SupportMapFragment mapFragment = (SupportMapFragment) getSupportFragmentManager()
        .findFragmentById(R.id.map);
    mapFragment.getMapAsync(this);
  }
  

  Kotlin

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    // Retrieve the content view that renders the map.
    setContentView(R.layout.activity_maps)
  
    // Get the SupportMapFragment and request notification when the map is ready to be used.
    val mapFragment = supportFragmentManager.findFragmentById(R.id.map) as? SupportMapFragment
    mapFragment?.getMapAsync(this)
  }
  
 3. ใช้อินเทอร์เฟซ OnMapReadyCallback และลบล้างเมธอด onMapReady() เพื่อตั้งค่าแผนที่เมื่อมีออบเจ็กต์ GoogleMap พร้อมใช้งาน ดังนี้

  Java

  public class MapsMarkerActivity extends AppCompatActivity
      implements OnMapReadyCallback {
  
    // ...
  
    @Override
    public void onMapReady(GoogleMap googleMap) {
      LatLng sydney = new LatLng(-33.852, 151.211);
      googleMap.addMarker(new MarkerOptions()
        .position(sydney)
        .title("Marker in Sydney"));
    }
  }
  

  Kotlin

  class MapsMarkerActivity : AppCompatActivity(), OnMapReadyCallback {
  
    // ...
  
    override fun onMapReady(googleMap: GoogleMap) {
     val sydney = LatLng(-33.852, 151.211)
     googleMap.addMarker(
      MarkerOptions()
       .position(sydney)
       .title("Marker in Sydney")
     )
    }
  }
  

โดยค่าเริ่มต้น Maps SDK สำหรับ Android จะแสดงเนื้อหาของหน้าต่างข้อมูลเมื่อผู้ใช้แตะเครื่องหมาย คุณไม่จำเป็นต้องเพิ่ม Listener การคลิกสำหรับเครื่องหมายหากคุณยินดีใช้ลักษณะการทำงานเริ่มต้น

ขั้นตอนถัดไป

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับออบเจ็กต์แผนที่และสิ่งที่คุณทำได้ด้วยเครื่องหมาย