Overview

Air Quality API به شما امکان می دهد داده های کیفیت هوا را برای یک مکان خاص شامل بیش از 70 شاخص کیفیت هوا (AQI)، آلاینده ها و توصیه های بهداشتی درخواست کنید. بیش از 100 کشور را با وضوح 500 در 500 متر پوشش می دهد.

API نقاط پایانی را ارائه می دهد که به شما امکان می دهد پرس و جو کنید:

  • شرایط فعلی
    اطلاعات ساعتی کیفیت هوا در زمان واقعی
  • تاریخچه ساعتی
    تاریخچه کیفیت هوا برای یک مکان خاص، برای یک محدوده زمانی معین، حداکثر تا 30 روز.
  • نقشه های حرارتی
    کاشی های رنگی با شاخص ها و آلاینده های مختلف.