İzledikleriniz

history uç noktası, belirli bir konum için (maksimum 30 güne kadar) belirli bir zaman aralığı için geçmiş saatlik hava kalitesi bilgileri sağlar. Hangi HKİ'lerin ve ilgili bilgilerin (kirliliğe yol açan maddelerin konsantrasyon seviyesi ve sağlık önerileri gibi) döndürüleceğini kontrol edebilirsiniz.

history uç noktasını kullanarak saatlik hava kalitesi geçmişini şu adrese bir HTTP POST isteği göndererek isteyebilirsiniz:

https://airquality.googleapis.com/v1/history:lookup?key=YOUR_API_KEY

İstek seçeneklerinizi JSON istek gövdesine ekleyin. İstek gövdesi, saatlik hava kalitesi geçmişini almak istediğiniz konumu ve zaman aralığını içerir. Yanıtta hangi hava kalitesi bilgilerinin yer alacağını kontrol etmek için çeşitli seçenekler de bu kapsama dahil olabilir.

Tek saatlik istek örneği

Tek saatlik istek gövdesi

Aşağıdaki kodda, history yöntemini kullanarak tek bir saatlik geçmiş isteği için istek gövdesinin nasıl oluşturulacağı gösterilmektedir. Bu örnekte, konumu ve geçmiş zaman damgasını ayarlarsınız.

curl -X POST -d '{
 "dateTime": "2023-06-26T15:01:23Z",
 "location": {
  "latitude": 37.419734,
  "longitude": -122.0827784
 }
}' \
-H 'Content-Type: application/json' \
'https://airquality.googleapis.com/v1/history:lookup?key=YOUR_API_KEY'

Bir saatte yanıt

Yukarıdaki çağrı aşağıdaki JSON yanıtını oluşturur. Yanıt verileri hakkında daha fazla bilgi için Yanıt verileri başlıklı makaleye bakın.

{
  "hoursInfo": [
    {
      "dateTime": "2023-06-26T15:00:00Z",
      "indexes": [
        {
          "code": "uaqi",
          "displayName": "Universal AQI",
          "aqi": 73,
          "aqiDisplay": "73",
          "color": {
            "red": 118,
            "green": 202,
            "blue": 51,
            "alpha": 255
          },
          "category": "Good air quality",
          "dominantPollutant": "pm10"
        }
      ]
    }
  ],
  "regionCode": "us"
}

Zaman aralığı isteği örneği

Zaman aralığı isteği

Aşağıdaki kod, geçmiş saatlik hava kalitesinin birden fazla kaydını döndüren bir history için istek gövdesinin nasıl oluşturulacağını gösterir.

Bir zaman aralığı (başlangıç ve bitiş zaman damgası) belirterek veya o anki saatten kaç saat öncesine ait olduğunu belirterek birden çok kayıt isteyebilirsiniz.

Aşağıdaki örnekte, sayfa boyutunu 2 olarak ayarladığınız için, dört saatlik hava kalitesi geçmişi isteğiniz, her sayfada iki saatlik veri bulunan iki sayfada döndürülür.

curl -X POST -d '{
 "hours": 4,
 "pageSize": 2,
 "pageToken":"",
 "location": {
  "latitude": 37.419734,
  "longitude": -122.0827784
 }
}' \
-H 'Content-Type: application/json' \
'https://airquality.googleapis.com/v1/history:lookup?key=YOUR_API_KEY'

Başlangıç ve bitiş zaman damgalarını ileterek benzer bir istekte bulunabilirsiniz:

curl -X POST -d '{
 "period": {
   "startTime":"2023-06-15T08:00:00Z",
   "endTime":"2023-06-15T12:00:00Z"
 },
 "pageSize": 2,
 "pageToken":"",
 "location": {
  "latitude": 37.419734,
  "longitude": -122.0827784
 }
}' \
-H 'Content-Type: application/json' \
'https://airquality.googleapis.com/v1/history:lookup?key=YOUR_API_KEY'

Zaman aralığı yanıtı

Yukarıdaki çağrılar, aşağıdaki biçimde bir JSON yanıtı oluşturur. Yanıt verileri hakkında daha fazla bilgi için Yanıt verileri bölümüne bakın.

Yukarıdaki her iki aramada da dört saatlik hava kalitesi verisi istenir. Ancak, istekte pageSize özelliğini 2 olarak ayarladığınız için yanıt yalnızca son iki saate ait sonuçları içerir.

{
  "hoursInfo": [
    {
      "dateTime": "2023-06-15T11:00:00Z",
      "indexes": [
        {
          "code": "uaqi",
          "displayName": "Universal AQI",
          "aqi": 83,
          "aqiDisplay": "83",
          "color": {
            "red": 74,
            "green": 185,
            "blue": 54,
            "alpha": 255
          },
          "category": "Excellent air quality",
          "dominantPollutant": "o3"
        }
      ]
    },
    {
      "dateTime": "2023-06-15T10:00:00Z",
      "indexes": [
        {
          "code": "uaqi",
          "displayName": "Universal AQI",
          "aqi": 89,
          "aqiDisplay": "89",
          "color": {
            "red": 48,
            "green": 175,
            "blue": 55,
            "alpha": 255
          },
          "category": "Excellent air quality",
          "dominantPollutant": "o3"
        }
      ]
    }
  ],
  "regionCode": "us",
  "nextPageToken": "ChYaEgl3gv3XubVCQBEsNMY9TTdUMTE6MDA6MDA"
}

Yanıtın nextPageToken özelliğini de içerdiğine dikkat edin. Sonuçların, sonraki iki saatlik verileri içeren bir sonraki sayfasına erişmek için bu özelliği kullanın.

Bir sonraki sonuç sayfasına erişmek için history uç noktasına ikinci bir istek gönderin ancak bu kez pageToken özelliğini ilk yanıttaki nextPageToken değerine ayarlayın.

curl -X POST -d '{
 "hours": 4,
 "pageSize": 2,
 "pageToken":"ChYaEgl3gv3XubVCQBEsNMY9TTdUMTE6MDA6MDA",
 "location": {
  "latitude": 37.419734,
  "longitude": -122.0827784
 }
}' \
-H 'Content-Type: application/json' \
'https://airquality.googleapis.com/v1/history:lookup?key=YOUR_API_KEY'