เรากําลังจะ ปิดให้บริการไลบรารีแพลตฟอร์มการลงชื่อเข้าใช้ Google สําหรับเว็บ คลังจะดาวน์โหลดไม่ได้หลังจากวันที่เลิกใช้งาน 31 มีนาคม 2023 แต่ให้ใช้บริการใหม่ของ Google Identity สําหรับเว็บแทน
โดยค่าเริ่มต้น ระบบจะบล็อกรหัสไคลเอ็นต์ที่สร้างขึ้นใหม่ไม่ให้ใช้ไลบรารีแพลตฟอร์มเก่า รหัสลูกค้าที่มีอยู่จะไม่ได้รับผลกระทบ โดยรหัสไคลเอ็นต์ใหม่ที่สร้างขึ้นก่อนวันที่ 29 กรกฎาคม 2022 จะตั้งค่า `plugin_name` เพื่อเปิดใช้ไลบรารี Google Platform ได้

เพิ่ม Google Sign-In ไปยังเว็บแอป

เปิดใช้ Google Sign-In โดยใช้รหัสเพียงไม่กี่บรรทัด

<html lang="en">
 <head>
  <meta name="google-signin-scope" content="profile email">
  <meta name="google-signin-client_id" content="YOUR_CLIENT_ID.apps.googleusercontent.com">
  <script src="https://apis.google.com/js/platform.js" async defer></script>
 </head>
 <body>
  <div class="g-signin2" data-onsuccess="onSignIn" data-theme="dark"></div>
  <script>
   function onSignIn(googleUser) {
    // Useful data for your client-side scripts:
    var profile = googleUser.getBasicProfile();
    console.log("ID: " + profile.getId()); // Don't send this directly to your server!
    console.log('Full Name: ' + profile.getName());
    console.log('Given Name: ' + profile.getGivenName());
    console.log('Family Name: ' + profile.getFamilyName());
    console.log("Image URL: " + profile.getImageUrl());
    console.log("Email: " + profile.getEmail());

    // The ID token you need to pass to your backend:
    var id_token = googleUser.getAuthResponse().id_token;
    console.log("ID Token: " + id_token);
   }
  </script>
 </body>
</html>
หากพร้อมผสานรวม Google Sign-In ไว้ในเว็บแอปแล้ว