การยืนยันข้อมูลรับรอง

เปิดใช้การตรวจสอบสิทธิ์แบบ 2 ปัจจัยด้วยข้อมูลเข้าสู่ระบบที่ยืนยันแล้ว
ใช้ SMS Fetchr API เพื่อยืนยันผู้ใช้ทาง SMS โดยไม่ต้องป้อนรหัสการยืนยันด้วยตนเอง
ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์บนเว็บด้วย WebOTP API และช่วยเหลือผู้ใช้ด้วยรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวที่ได้รับทาง SMS