การยืนยันข้อมูลเข้าสู่ระบบ

เปิดใช้การตรวจสอบสิทธิ์แบบ 2 ปัจจัยด้วยข้อมูลเข้าสู่ระบบที่ยืนยันแล้ว
ใช้ SMS Retriever API เพื่อยืนยันผู้ใช้ทาง SMS โดยไม่ต้องป้อนรหัสยืนยันด้วยตนเอง
ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์บนเว็บด้วย WebOTP API และช่วยเหลือผู้ใช้เกี่ยวกับรหัสผ่านที่สามารถใช้งานได้เพียงครั้งเดียวที่ได้รับผ่าน SMS