ตรวจสอบสิทธิ์กับเซิร์ฟเวอร์แบ็กเอนด์

หากใช้ Google Sign-In กับแอปหรือเว็บไซต์ที่สื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์แบ็กเอนด์ คุณอาจต้องระบุผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้ปัจจุบันในเซิร์ฟเวอร์ เพื่อให้ดำเนินการได้อย่างปลอดภัย หลังจากที่ผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้สำเร็จแล้ว ให้ส่งโทเค็นรหัสของผู้ใช้ไปยังเซิร์ฟเวอร์ของคุณโดยใช้ HTTPS จากนั้นยืนยันความสมบูรณ์ของโทเค็นรหัสในเซิร์ฟเวอร์ และใช้ข้อมูลผู้ใช้ที่อยู่ในโทเค็นเพื่อสร้างเซสชันหรือสร้างบัญชีใหม่

ส่งโทเค็นรหัสไปยังเซิร์ฟเวอร์

หลังจากที่ผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้สำเร็จแล้ว ให้รับโทเค็นรหัสของผู้ใช้โดยทำดังนี้

function onSignIn(googleUser) {
 var id_token = googleUser.getAuthResponse().id_token;
 ...
}

จากนั้นส่งโทเค็นรหัสไปยังเซิร์ฟเวอร์ของคุณด้วยคำขอ HTTPS POST ดังนี้

var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.open('POST', 'https://yourbackend.example.com/tokensignin');
xhr.setRequestHeader('Content-Type', 'application/x-www-form-urlencoded');
xhr.onload = function() {
 console.log('Signed in as: ' + xhr.responseText);
};
xhr.send('idtoken=' + id_token);

ยืนยันความสมบูรณ์ของโทเค็นรหัส

หลังจากได้รับโทเค็นรหัสทาง HTTPS POST แล้ว คุณต้องยืนยันความสมบูรณ์ของโทเค็น

หากต้องการยืนยันว่าโทเค็นถูกต้อง ให้ตรวจสอบว่าโทเค็นเป็นไปตามเกณฑ์ต่อไปนี้

 • Google รับรองโทเค็นรหัสอย่างถูกต้อง ใช้คีย์สาธารณะของ Google (มีให้บริการในรูปแบบ JWK หรือ PEM) เพื่อยืนยันลายเซ็นของโทเค็น ระบบจะหมุนเวียนคีย์เหล่านี้เป็นประจำ โปรดตรวจสอบส่วนหัว Cache-Control ในคำตอบเพื่อดูว่าคุณควรเรียกข้อมูลคีย์ดังกล่าวอีกครั้งเมื่อใด
 • ค่าของ aud ในโทเค็นรหัสเท่ากับรหัสไคลเอ็นต์ของแอป การตรวจสอบนี้จำเป็นต่อการป้องกันไม่ให้มีการใช้โทเค็นรหัสที่ออกให้แอปที่เป็นอันตรายเพื่อเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้รายเดียวกันในเซิร์ฟเวอร์แบ็กเอนด์ของแอป
 • ค่าของ iss ในโทเค็นรหัสเท่ากับ accounts.google.com หรือ https://accounts.google.com
 • ยังไม่ผ่านเวลาหมดอายุ (exp) ของโทเค็นรหัส
 • หากต้องการตรวจสอบว่าโทเค็นรหัสแสดงถึงบัญชี Google Workspace หรือ Cloud ขององค์กรหรือไม่ ให้ตรวจสอบการอ้างสิทธิ์ hd ซึ่งระบุโดเมนที่โฮสต์ของผู้ใช้ ซึ่งต้องใช้เมื่อจำกัดการเข้าถึงทรัพยากรไว้เฉพาะสมาชิกของบางโดเมนเท่านั้น การไม่มีการอ้างสิทธิ์นี้แสดงว่าบัญชีไม่ได้เป็นของโดเมนที่ Google โฮสต์

แทนที่จะเขียนโค้ดของคุณเองเพื่อดำเนินขั้นตอนการยืนยันเหล่านี้ เราขอแนะนำให้ใช้ไลบรารีของไคลเอ็นต์ Google API สำหรับแพลตฟอร์มของคุณ หรือใช้ไลบรารี JWT อเนกประสงค์แทน สำหรับการพัฒนาและการแก้ไขข้อบกพร่อง โปรดเรียกใช้ปลายทางการตรวจสอบ tokeninfo

การใช้ไลบรารีของไคลเอ็นต์ Google API

การใช้ไลบรารีของไคลเอ็นต์ Google API แบบใดแบบหนึ่ง (เช่น Java, Node.js, PHP, Python) เป็นวิธีที่แนะนำในการตรวจสอบโทเค็นรหัส Google ในสภาพแวดล้อมการใช้งานจริง

Java

หากต้องการตรวจสอบโทเค็นรหัสใน Java ให้ใช้ออบเจ็กต์ GoogleIdTokenVerifier เช่น

import com.google.api.client.googleapis.auth.oauth2.GoogleIdToken;
import com.google.api.client.googleapis.auth.oauth2.GoogleIdToken.Payload;
import com.google.api.client.googleapis.auth.oauth2.GoogleIdTokenVerifier;

...

GoogleIdTokenVerifier verifier = new GoogleIdTokenVerifier.Builder(transport, jsonFactory)
  // Specify the CLIENT_ID of the app that accesses the backend:
  .setAudience(Collections.singletonList(CLIENT_ID))
  // Or, if multiple clients access the backend:
  //.setAudience(Arrays.asList(CLIENT_ID_1, CLIENT_ID_2, CLIENT_ID_3))
  .build();

// (Receive idTokenString by HTTPS POST)

GoogleIdToken idToken = verifier.verify(idTokenString);
if (idToken != null) {
 Payload payload = idToken.getPayload();

 // Print user identifier
 String userId = payload.getSubject();
 System.out.println("User ID: " + userId);

 // Get profile information from payload
 String email = payload.getEmail();
 boolean emailVerified = Boolean.valueOf(payload.getEmailVerified());
 String name = (String) payload.get("name");
 String pictureUrl = (String) payload.get("picture");
 String locale = (String) payload.get("locale");
 String familyName = (String) payload.get("family_name");
 String givenName = (String) payload.get("given_name");

 // Use or store profile information
 // ...

} else {
 System.out.println("Invalid ID token.");
}

เมธอด GoogleIdTokenVerifier.verify() ยืนยันลายเซ็น JWT, การอ้างสิทธิ์ aud, การอ้างสิทธิ์ iss และการอ้างสิทธิ์ exp

หากต้องการตรวจสอบว่าโทเค็นรหัสแสดงถึงบัญชีองค์กรของ Google Workspace หรือ Cloud ให้ยืนยันการอ้างสิทธิ์ hd โดยตรวจสอบชื่อโดเมนที่แสดงโดยเมธอด Payload.getHostedDomain() โดเมนของการอ้างสิทธิ์ email ไม่เพียงพอที่จะยืนยันว่าบัญชีได้รับการจัดการโดยโดเมนหรือองค์กร

Node.js

หากต้องการตรวจสอบโทเค็นรหัสใน Node.js ให้ใช้ไลบรารี Google Auth สำหรับ Node.js ติดตั้งไลบรารี:

npm install google-auth-library --save
จากนั้นเรียกใช้ฟังก์ชัน verifyIdToken() เช่น

const {OAuth2Client} = require('google-auth-library');
const client = new OAuth2Client();
async function verify() {
 const ticket = await client.verifyIdToken({
   idToken: token,
   audience: CLIENT_ID, // Specify the CLIENT_ID of the app that accesses the backend
   // Or, if multiple clients access the backend:
   //[CLIENT_ID_1, CLIENT_ID_2, CLIENT_ID_3]
 });
 const payload = ticket.getPayload();
 const userid = payload['sub'];
 // If the request specified a Google Workspace domain:
 // const domain = payload['hd'];
}
verify().catch(console.error);

ฟังก์ชัน verifyIdToken ยืนยันลายเซ็น JWT, การอ้างสิทธิ์ aud, การอ้างสิทธิ์ exp และการอ้างสิทธิ์ iss

หากต้องการตรวจสอบว่าโทเค็นรหัสแสดงถึงบัญชี Google Workspace หรือ Cloud ขององค์กรหรือไม่ ให้ตรวจสอบการอ้างสิทธิ์ hd ซึ่งระบุโดเมนที่โฮสต์ของผู้ใช้ ซึ่งต้องใช้เมื่อจำกัดการเข้าถึงทรัพยากรไว้เฉพาะสมาชิกของบางโดเมนเท่านั้น การไม่มีการอ้างสิทธิ์นี้แสดงว่าบัญชีดังกล่าวไม่ได้เป็นของโดเมนที่ Google โฮสต์

PHP

หากต้องการตรวจสอบโทเค็นรหัสใน PHP ให้ใช้ไลบรารีของไคลเอ็นต์ Google API สำหรับ PHP ติดตั้งไลบรารี (เช่น การใช้คอมโพสเซอร์) ดังนี้

composer require google/apiclient
จากนั้นเรียกฟังก์ชัน verifyIdToken() เช่น

require_once 'vendor/autoload.php';

// Get $id_token via HTTPS POST.

$client = new Google_Client(['client_id' => $CLIENT_ID]); // Specify the CLIENT_ID of the app that accesses the backend
$payload = $client->verifyIdToken($id_token);
if ($payload) {
 $userid = $payload['sub'];
 // If the request specified a Google Workspace domain
 //$domain = $payload['hd'];
} else {
 // Invalid ID token
}

ฟังก์ชัน verifyIdToken ยืนยันลายเซ็น JWT, การอ้างสิทธิ์ aud, การอ้างสิทธิ์ exp และการอ้างสิทธิ์ iss

หากต้องการตรวจสอบว่าโทเค็นรหัสแสดงถึงบัญชี Google Workspace หรือ Cloud ขององค์กรหรือไม่ ให้ตรวจสอบการอ้างสิทธิ์ hd ซึ่งระบุโดเมนที่โฮสต์ของผู้ใช้ ซึ่งต้องใช้เมื่อจำกัดการเข้าถึงทรัพยากรไว้เฉพาะสมาชิกของบางโดเมนเท่านั้น การไม่มีการอ้างสิทธิ์นี้แสดงว่าบัญชีดังกล่าวไม่ได้เป็นของโดเมนที่ Google โฮสต์

Python

หากต้องการตรวจสอบโทเค็นรหัสใน Python ให้ใช้ฟังก์ชัน verify_oauth2_token เช่น

from google.oauth2 import id_token
from google.auth.transport import requests

# (Receive token by HTTPS POST)
# ...

try:
  # Specify the CLIENT_ID of the app that accesses the backend:
  idinfo = id_token.verify_oauth2_token(token, requests.Request(), CLIENT_ID)

  # Or, if multiple clients access the backend server:
  # idinfo = id_token.verify_oauth2_token(token, requests.Request())
  # if idinfo['aud'] not in [CLIENT_ID_1, CLIENT_ID_2, CLIENT_ID_3]:
  #   raise ValueError('Could not verify audience.')

  # If the request specified a Google Workspace domain
  # if idinfo['hd'] != DOMAIN_NAME:
  #   raise ValueError('Wrong domain name.')

  # ID token is valid. Get the user's Google Account ID from the decoded token.
  userid = idinfo['sub']
except ValueError:
  # Invalid token
  pass

ฟังก์ชัน verify_oauth2_token ยืนยันลายเซ็น JWT, การอ้างสิทธิ์ aud และการอ้างสิทธิ์ exp คุณต้องยืนยันการอ้างสิทธิ์ hd (หากมี) โดยการตรวจสอบออบเจ็กต์ที่ verify_oauth2_token ส่งคืนด้วย หากมีไคลเอ็นต์หลายคนเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์แบ็กเอนด์ ให้ตรวจสอบการอ้างสิทธิ์ aud ด้วยตนเองด้วย

การเรียกใช้ปลายทางTokeninfo

วิธีง่ายๆ ในการตรวจสอบลายเซ็นโทเค็นรหัสเพื่อการแก้ไขข้อบกพร่องคือการใช้ปลายทาง tokeninfo การเรียกใช้ปลายทางนี้จะมีคำขอเครือข่ายเพิ่มเติมที่จะดำเนินการตรวจสอบส่วนใหญ่ให้คุณ ขณะทดสอบการตรวจสอบความถูกต้องและการดึงข้อมูลเปย์โหลดที่เหมาะสมในโค้ดของคุณเอง เนื่องจากไม่เหมาะสำหรับการใช้ในโค้ดที่ใช้งานจริงเนื่องจากคำขออาจถูกควบคุมหรืออาจมีข้อผิดพลาดเป็นช่วงๆ

หากต้องการตรวจสอบโทเค็นรหัสโดยใช้ปลายทาง tokeninfo ให้ส่งคำขอ HTTPS POST หรือ GET ไปยังปลายทาง แล้วส่งโทเค็นรหัสในพารามิเตอร์ id_token ตัวอย่างเช่น ในการตรวจสอบโทเค็น "XYZ123" ให้ส่งคำขอ GET ต่อไปนี้

https://oauth2.googleapis.com/tokeninfo?id_token=XYZ123

หากมีการรับรองโทเค็นอย่างถูกต้องและการอ้างสิทธิ์ iss และ exp มีค่าตามที่คาดไว้ คุณจะได้รับการตอบกลับ HTTP 200 โดยที่ส่วนเนื้อหามีการอ้างสิทธิ์โทเค็นรหัสรูปแบบ JSON ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างคำตอบ

{
 // These six fields are included in all Google ID Tokens.
 "iss": "https://accounts.google.com",
 "sub": "110169484474386276334",
 "azp": "1008719970978-hb24n2dstb40o45d4feuo2ukqmcc6381.apps.googleusercontent.com",
 "aud": "1008719970978-hb24n2dstb40o45d4feuo2ukqmcc6381.apps.googleusercontent.com",
 "iat": "1433978353",
 "exp": "1433981953",

 // These seven fields are only included when the user has granted the "profile" and
 // "email" OAuth scopes to the application.
 "email": "testuser@gmail.com",
 "email_verified": "true",
 "name" : "Test User",
 "picture": "https://lh4.googleusercontent.com/-kYgzyAWpZzJ/ABCDEFGHI/AAAJKLMNOP/tIXL9Ir44LE/s99-c/photo.jpg",
 "given_name": "Test",
 "family_name": "User",
 "locale": "en"
}

หากต้องการตรวจสอบว่าโทเค็นรหัสแสดงถึงบัญชี Google Workspace หรือไม่ ให้ตรวจสอบการอ้างสิทธิ์ hd ซึ่งระบุโดเมนที่โฮสต์ของผู้ใช้ ซึ่งต้องใช้เมื่อจำกัดการเข้าถึงทรัพยากรไว้เฉพาะสมาชิกของโดเมนบางรายการเท่านั้น หากไม่มีการอ้างสิทธิ์นี้แสดงว่าบัญชีไม่ได้เป็นของโดเมนที่โฮสต์ใน Google Workspace

สร้างบัญชีหรือเซสชัน

หลังจากยืนยันโทเค็นแล้ว โปรดตรวจสอบว่าผู้ใช้อยู่ในฐานข้อมูลผู้ใช้แล้วหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้น ให้สร้างเซสชันการตรวจสอบสิทธิ์ให้กับผู้ใช้ หากผู้ใช้ยังไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลผู้ใช้ ให้สร้างระเบียนผู้ใช้ใหม่จากข้อมูลในเพย์โหลดโทเค็นรหัส แล้วสร้างเซสชันสำหรับผู้ใช้ คุณสามารถแจ้งให้ผู้ใช้ เพิ่มข้อมูลโปรไฟล์เพิ่มเติมที่ต้องการเมื่อตรวจพบผู้ใช้ที่สร้างใหม่ในแอป

รักษาความปลอดภัยให้บัญชีของผู้ใช้ด้วยการป้องกันแบบครอบคลุมหลายบริการ

เมื่อคุณพึ่งพาให้ Google ลงชื่อเข้าใช้ผู้ใช้ คุณจะได้รับประโยชน์จากการฟีเจอร์ความปลอดภัยและโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดที่ Google สร้างขึ้นเพื่อปกป้องข้อมูลของผู้ใช้โดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บัญชี Google ของผู้ใช้มักถูกละเมิด หรือมีเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยที่สำคัญอื่นๆ แอปก็อาจเสี่ยงต่อการถูกโจมตีได้เช่นกัน ใช้การป้องกันแบบครอบคลุมหลายบริการเพื่อรับการแจ้งเตือนความปลอดภัยจาก Google เพื่อปกป้องบัญชีจากเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยที่สำคัญได้ดีขึ้น เมื่อได้รับเหตุการณ์เหล่านี้ คุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญด้านความปลอดภัยของบัญชี Google ของผู้ใช้ จากนั้นจึงดำเนินการกับบริการนั้นเพื่อรักษาบัญชีให้ปลอดภัย