Ostrzeżenie: te dane są dostępne zgodnie z Zasadami Google dotyczącymi danych użytkownika. Prosimy o zapoznanie się z zasadami i ich przestrzeganie. Niezastosowanie się do nich może spowodować zawieszenie projektu lub konta.
Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.
Usługi tożsamości Google to nowy, wieloplatformowy pakiet SDK do logowania się w aplikacjach internetowych i na Androida, który obsługuje wiele rodzajów danych logowania.

Łatwa procedura logowania i rejestracji

Dodaj do swojej witryny spersonalizowany lub spersonalizowany przycisk rejestracji.
Możesz rejestrować nowych użytkowników jednym kliknięciem, nie przeszkadzając im na ekranie rejestracji. Użytkownicy uzyskują w witrynie bezpieczne, oparte na tokenach konto bez hasła, chronione przez konto Google.
Loguj użytkowników automatycznie, gdy wrócili do Twojej witryny na dowolnym urządzeniu lub w dowolnej przeglądarce, nawet po zakończeniu sesji.

Autoryzacja użytkownika dla interfejsów API Google

Biblioteka JavaScript usług tożsamości Google pomaga szybko i bezpiecznie uzyskać tokeny dostępu niezbędne do wywołania interfejsów API Google. Twoja aplikacja internetowa uruchomiona w przeglądarce użytkownika wczytuje tę bibliotekę, aby ukończyć niejawny przepływ protokołu OAuth 2.0 lub zainicjować proces autoryzacji, który kończy się na platformie backendu.