Uwierzytelnianie

Logować użytkowników w aplikacji za pomocą swoich kont Google.

Użytkownicy zalogowani w Google na swoich urządzeniach lub w przeglądarkach otrzymują uwierzytelnianie szybciej w Twojej aplikacji lub witrynie.

Powracający użytkownicy logują się automatycznie lub jednym kliknięciem.

Jednym kliknięciem twórz nowe konta i korzystaj z pomocy na różnych urządzeniach.

Działa też z hasłami: bezpieczne przechowywanie i pobieranie danych logowania nazw użytkowników i haseł.

Uwierzytelnianie open source i standardowy branża

Klucze są bezpieczniejszym i łatwiejszym zastąpieniem haseł.

Interfejsy API Google OAuth 2.0 są zgodne ze specyfikacją OpenID Connect, mają certyfikat OpenID i można ich używać zarówno do uwierzytelniania, jak i autoryzacji.

Zwykle zalecamy korzystanie z funkcji Zaloguj się przez Google do uwierzytelniania użytkowników, ale w niektórych sytuacjach możesz bezpośrednio wywołać nasze interfejsy API.

Dodaj zaufany i bezpieczny przycisk Zaloguj się przez Google do swojej aplikacji.

Użytkownicy logują się na konta Google, aby używać ich podczas odwiedzania Twojej witryny lub używania aplikacji.

Google zachowuje konta użytkowników. Twoja aplikacja korzysta z konta Google, a nie z nowego konta w domenie.