Ostrzeżenie: te dane są dostępne zgodnie z Zasadami Google dotyczącymi danych użytkownika. Prosimy o zapoznanie się z zasadami i ich przestrzeganie. Niezastosowanie się do nich może spowodować zawieszenie projektu lub konta.

Studia przypadków i polecane aplikacje

Zaloguj się przez Google to bezpieczny system uwierzytelniania, który zmniejsza obciążenie użytkowników związane z logowaniem, umożliwiając im logowanie się na swoje konto Google — to samo konto, z którego korzystają już w Gmailu, Play, Zdjęciach i innych usługach Google.

Oto historie sukcesu niektórych integracji Zaloguj się z Google:

Studium przypadku

Pinterest

Użytkownicy Pinteresta są dwukrotnie bardziej skłonni do korzystania z Google One Tap w porównaniu z innymi opcjami wieloetapowego logowania.

Czytaj więcej

Reddit

Wdrożenie przycisku Zaloguj się przez Google i monitu One Tap razem zwiększyło konwersję prawie dwukrotnie.

Czytaj więcej

Żelazna Firma

Po wdrożeniu Google One Tap for Web liczba rejestracji wzrosła 8-krotnie.

Czytaj więcej