Ostrzeżenie: te dane są dostępne zgodnie z Zasadami Google dotyczącymi danych użytkownika. Prosimy o zapoznanie się z zasadami i ich przestrzeganie. Niezastosowanie się do nich może spowodować zawieszenie projektu lub konta.

Opis

Funkcja logowania się przez Google ułatwia szybkie uwierzytelnianie i logowanie użytkowników w witrynie. Użytkownicy logują się na konto Google, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych i bezpiecznie udostępniają informacje o profilu w Twojej platformie.

Do rejestracji i zalogowania się użytkownika są obsługiwane przyciski i wiele przepływów.

Rejestracja odnosi się do czynności niezbędnych do uzyskania zgody od właściciela konta Google na udostępnienie informacji profilowych na platformie. Zwykle na Twojej stronie zostaje utworzone nowe konto, które nie jest wymagane.

Logowanie to logowanie się na konto Google przy użyciu spersonalizowanego przycisku logowania lub jednokrotnego kliknięcia i logowania automatycznego w przypadku użytkowników zalogowanych już na konto Google.

Wersja demonstracyjna logowania przez Google

Kliknij przycisk, aby zalogować się na konto Google.

Prywatność użytkowników

Dane z funkcji Zaloguj się przez Google nie są używane do celów reklamowych ani do innych celów niezwiązanych z bezpieczeństwem.

Przypadki użycia

Oto kilka powodów, dla których warto dodać do witryny opcję Zaloguj się przez Google:

 • Dodaj wyraźnie widoczny i bezpieczny przycisk Zaloguj się przez Google na stronie ustawień konta.
 • Wstępnie wypełniaj nowe konta przy użyciu danych udostępnionych z profilu Google na Twoim koncie.
 • Jednorazowo zaloguj się na konto Google bez ponownego wpisywania nazw użytkownika i haseł w innych witrynach.
 • Po wizycie w sklepie stacjonarnym logowanie następuje automatyczne lub jednym kliknięciem w całej witrynie.
 • Używaj zweryfikowanych kont Google do ochrony komentarzy, głosów i formularzy przed nadużyciami, zapewniając jednocześnie anonimowość.

Obsługiwane funkcje

Te funkcje są obsługiwane przez funkcję Zaloguj się przez Google:

 • Zarejestruj się, aby opcjonalnie utworzyć nowe konto z automatycznie wypełnionym profilem.
 • Zaloguj się, używając opcji wyboru konta na kilku kontach.
 • Zaloguj się za pomocą jednego kliknięcia, jeśli jesteś już na swoim koncie Google.
 • Zaloguj się automatycznie przy wizycie na komputerze, telefonie, a nawet na wielu kartach przeglądarki.
 • Wyloguj się, aby wyłączyć automatyczne logowanie na wszystkich urządzeniach.
 • Zawieszenie konta Google powoduje wylogowanie się na wszystkich stronach za pomocą funkcji Zaloguj się przez Google.
 • Usunięcie konta Google lub konta partnera ma wpływ na jedno z nich, ale nie na drugie.
 • Jeśli nie chcesz udostępniać stronie swojego konta Google witrynie, użyj zewnętrznego dostawcy tożsamości lub zarejestruj się bezpośrednio.

Przycisk Logowanie przez Google

Jeśli Twoja witryna wykorzystuje już przycisk Logowania przez Google, wprowadzenie nowego przycisku Zaloguj się przez Google jest proste i zapewnia wiele korzyści:

 • Spersonalizowany widok pozwala użytkownikom wyświetlać zdjęcie profilowe, które pozwala zidentyfikować lub wybrać wiele kont Google, zmniejszając w ten sposób liczbę rejestracji i utrudniania logowania.

 • Mając na uwadze zaufanie użytkowników i bezpieczeństwo, ulepszyliśmy ustawienia prywatności i zwiększyliśmy widoczność udostępnianych danych.

 • Spójny wygląd i styl w internecie zwiększa zaufanie użytkowników i powoduje spójność marki Logowania przez Google.

 • Zaktualizowaliśmy nasze biblioteki, by wymagały od Ciebie mniej kodowania i nie mniej wysiłku.

 • Celem tych zmian jest wyodrębnienie i zminimalizowanie ryzyka związanego z wprowadzaniem przez nas nowych funkcji i zmian zabezpieczeń, takich jak wyłączenie plików cookie innych firm.

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po migracji.

Jak to działa

W Twojej witrynie jest dostępna biblioteka JavaScript, a HTML i JavaScript służą do dostosowywania wyglądu spersonalizowanego przycisku oraz działania umożliwiającego automatyczne logowanie i wylogowywanie się jednym kliknięciem.

Logowanie się na konto Google

Aby funkcja Zaloguj się przez Google działała, w przeglądarce musi być aktywna sesja Google. Logowanie jednokrotne i automatyczne jest uruchamiane tylko wtedy, gdy użytkownik zaloguje się w Google przed wczytaniem Twoich stron internetowych. Po kliknięciu przycisku Zaloguj się przez Google użytkownicy są proszeni o zalogowanie się w Google po naciśnięciu przycisku, co skutkuje uruchomieniem aktywnej sesji Google:

Tekst zastępczy

a następnie zaloguj się na konto Google:

Tekst zastępczy

Następnie Google potwierdza, że właściciel konta Google wyraził zgodę na udostępnienie profilu aplikacji.

Użytkownicy odwiedzający Twoją stronę zobaczą prośbę o zgodę na udostępnienie jej informacji o profilu Twojego konta Google.

Gdy włączysz One Tap, użytkownicy zobaczą okno z prośbą o zgodę na wykorzystanie danych oraz dane logowania:

Tekst zastępczy

Jeśli użytkownicy wcześniej logowali się w Twojej aplikacji i wyrazili na to zgodę, wyświetli się przycisk spersonalizowany, którego kliknięcie pozwoli bezpośrednio zalogować użytkowników w Twojej witrynie.

Tekst zastępczy

W przeciwnym razie wyświetla się przycisk niespersonalizowany:

Tekst zastępczy

Naciśnięcie przycisku Zaloguj się przez Google powoduje wyświetlenie momentu uzyskania zgody i zalogowania się:

Tekst zastępczy

Logowanie automatyczne

Automatyczne logowanie jest dostępne tylko wtedy, gdy użytkownik udzielił wcześniej zgody. Jeśli włączysz automatyczne logowanie, przez krótki czas powracający użytkownicy zobaczą wyskakujące okienko, by umożliwić im anulowanie procesu logowania, zanim token identyfikatora zostanie udostępniony Twojej aplikacji. Użytkownicy odwiedzający aplikację po raz pierwszy oraz użytkownicy, którzy wcześniej zrezygnowali z zgody na udostępnianie swoich profili Twojej aplikacji, zobaczą okno logowania jednym dotknięciem.

Tekst zastępczy

Logowanie użytkowników w Twojej witrynie

Gdy użytkownik wyrazi zgodę, udostępnione są dane logowania tokena sieciowego JSON (JWT) zawierające nazwę, adres e-mail oraz zdjęcie profilowe użytkownika za pomocą modułu obsługi wywołania zwrotnego JavaScriptu lub przekierowania do usługi backendu.

Będziesz zarządzać danym stanem sesji użytkownika na potrzeby logowania się w Twojej witrynie.

Stan zalogowania użytkownika na jego konto Google i w Twojej aplikacji jest niezależny od każdego z wyjątkiem sytuacji, gdy użytkownik wie, że użytkownik przeprowadził uwierzytelnianie i jest zalogowany na swoje konto Google. Użytkownik może pozostać zalogowany lub wylogowany albo przełączyć się na inne konto Google, zachowując aktywną sesję jako użytkownik zalogowany w witrynie.

W tym miejscu możesz:

 • pozwalać zweryfikowanym użytkownikom na dostęp do stron Twojej witryny
 • użyć informacji o profilu do sprawdzenia, czy nie ma na nim zduplikowanych kont, powiązania użytkownika z istniejącym kontem lub użyć informacji z profilu, aby wstępnie wypełnić i utworzyć nowe konto na swojej platformie.
 • zezwalać na wykonywanie innych działań, jeśli wymagane jest zweryfikowane konto użytkownika.

W każdej chwili użytkownik może na całym świecie wyłączyć logowanie jednokrotne lub automatyczne albo cofnąć zgodę na udostępnianie profilu swojego konta na myaccount.google.com