Thiết lập để phát triển bằng Khung ứng dụng truyền (CAF) dành cho web

Web Sender SDK được hỗ trợ trên các trình duyệt web hỗ trợ Cast trên các thiết bị Mac, Windows, Linux, ChromeOS và Android. Đối với ứng dụng Truyền gốc dành cho thiết bị di động, hãy xem Ứng dụng AndroidỨng dụng iOS.

Thiết lập

Thêm thư viện Web Sender API vào dự án

Để sử dụng API Web Sender, hãy đưa tập lệnh sau vào trang web của bạn:

<script src="//www.gstatic.com/cv/js/sender/v1/cast_sender.js?loadCastFramework=1"></script>

Đăng ký

Ngoài việc đăng ký ứng dụng và thiết bị Web receiver, bạn không cần thực hiện các bước thiết lập đặc biệt nào để sử dụng Web Sender SDK.

Để đăng ký thiết bị và ứng dụng Trình thu nhận web, hãy làm theo các bước trong phần Đăng ký. Sau khi có ID ứng dụng, bạn đã sẵn sàng phát triển ứng dụng Web Sender.

Kiểm thử nút Truyền

Mặc dù ứng dụng Web Sender cần có nút Truyền riêng, nhưng người dùng cũng có thể gọi tính năng truyền bằng cách chọn Truyền trên trình đơn nhấp chuột phải, như minh hoạ dưới đây:

Trình đơn Chrome hiển thị mục Truyền được làm nổi bật

Ứng dụng Web Sender sẽ xử lý cả hai trường hợp.

Kênh thử nghiệm Chrome Beta

Chúng tôi cũng có một kênh thử nghiệm beta công khai cho Chrome. Các phiên bản Chrome mới sẽ được chuyển sang kênh thử nghiệm beta trước khi phát hành đầy đủ. Kênh thử nghiệm beta cũng được cập nhật thường xuyên hơn so với kênh chính thức. Điều này cho phép nhà phát triển (và những người sử dụng sớm say mê) quyền truy cập trước vào các tính năng mới, đồng thời cho phép bạn đảm bảo rằng trang web của mình hoạt động được với các phiên bản Chrome sắp tới.

Cách sử dụng kênh thử nghiệm công khai:

  • Cài đặt phiên bản thử nghiệm của Chrome
  • Để báo cáo sự cố, hãy nhấp chuột phải vào biểu tượng thanh công cụ Cast và chọn "Báo cáo sự cố". Chúng tôi không thể trả lời riêng hầu hết các ý kiến phản hồi, nhưng chúng tôi rất đánh giá cao ý kiến phản hồi của bạn về kênh thử nghiệm beta.
  • Trước khi phát hành bản cập nhật lên trang web đang hoạt động, hãy nhớ kiểm thử với phiên bản Chrome ổn định hiện tại. Hầu hết khách truy cập vào trang web của bạn đều cài đặt phiên bản Chrome ổn định. Nếu bạn phụ thuộc vào các tính năng chỉ hoạt động trong giai đoạn beta thì người dùng đang sử dụng phiên bản ổn định sẽ bị ảnh hưởng.