Ứng dụng mẫu

Ứng dụng mẫu là ví dụ về mã đang hoạt động mà bạn có thể duyệt qua, chạy và học hỏi để bắt đầu phát triển ứng dụng Google Cast của riêng mình.

Lớp học lập trình mang đến trải nghiệm lập trình trực tiếp có hướng dẫn từng bước, giúp bạn tìm hiểu quy trình xây dựng ứng dụng có sử dụng một số tính năng nhất định của Cast API hoặc cho phép ứng dụng hiện có sử dụng Cast API.

Ứng dụng tham khảo

Các ứng dụng tham chiếu được liệt kê ở đây là những ứng dụng tuân thủ Danh sách kiểm tra của Google Cast Design và tuân thủ các phương pháp hay nhất để phát triển Google Cast. Dùng các ứng dụng này làm điểm khởi đầu khi phát triển ứng dụng cho Google Cast.

CastReceiver

Thông tin chi tiết
Nền tảngĐầu thu, MPL
Ngôn ngữJavaScript, HTML, CSS
Mã nguồngithub.com/googlecast/CastReceiver
Lớp học lập trìnhdevelopers.google.com/cast/codelabs/cast-receiver/

CastAndroidTvReceiver

Thông tin chi tiết
Nền tảngAndroid
Ngôn ngữAndroid
Mã nguồngithub.com/googlecast/CastAndroidTvReceiver
Lớp học lập trìnhdevelopers.google.com/cast/codelabs/cast-connect-atv/

CastVideos-android

Thông tin chi tiết
Nền tảngAndroid
Ngôn ngữAndroid
Mã nguồngithub.com/googlecast/CastVideos-android
Lớp học lập trìnhdevelopers.google.com/cast/codelabs/cast-videos-android/

CastVideos-ios

Thông tin chi tiết
Nền tảngiOS
Ngôn ngữSwift, Objective-C
Mã nguồngithub.com/googlecast/CastVideos-ios
Lớp học lập trìnhdevelopers.google.com/cast/codelabs/cast-videos-ios/

CastVideos-chrome

Thông tin chi tiết
Nền tảngWeb
Ngôn ngữJavaScript, HTML, CSS
Mã nguồngithub.com/googlecast/CastVideos-chrome
Lớp học lập trìnhdevelopers.google.com/cast/codelabs/cast-videos-chrome/

Ứng dụng video

Các ứng dụng video được liệt kê ở đây cho biết cách truyền video từ người gửi bằng cách sử dụng CAF Sender SDK. Để cho đơn giản, những ứng dụng này chưa hoàn toàn tuân thủ Danh sách kiểm tra trải nghiệm người dùng.

CastHelloVideo-ios

Thông tin chi tiết
Nền tảngiOS
Ngôn ngữObjective-C, Swift
Mã nguồngithub.com/googlecast/CastHelloVideo-ios

Ứng dụng âm thanh

Các ứng dụng âm thanh liệt kê ở đây cho biết các phương pháp hay nhất để tạo ứng dụng đa phương tiện.

Android-UniversalMusicPlayer

Ứng dụng này hoạt động trên các thiết bị Android bao gồm cả Auto và Wear, cũng như thiết bị truyền.

Thông tin chi tiết
Nền tảngAndroid
Ngôn ngữKotlin
Mã nguồngithub.com/googlesamples/android-UniversalMusicPlayer/