Danh sách kiểm tra thiết kế Google Cast

Danh sách kiểm tra thiết kế dưới đây giúp cung cấp trải nghiệm người dùng Truyền đơn giản và dễ dự đoán cho mọi nền tảng. Việc tuân theo các nguyên tắc này khi thiết kế ứng dụng sẽ đảm bảo trải nghiệm Truyền tốt nhất cho người dùng.

Thông tin cơ bản về tính năng truyền

Truyền trình tự

Màn hình chính truyền

Thuật ngữ trong Cast


Nút truyền

Giới thiệu về Cast cho người dùng

Phạm vi cung cấp nút truyền

Trạng thái của nút truyền


Hộp thoại truyền

Hộp thoại truyền, chưa kết nối (có bộ thu)

Hộp thoại truyền, đã kết nối nhưng không truyền

Hộp thoại truyền trong khi truyền


Tự động truyền

Thông báo trong phần Tiếp theo

Thông báo hết thời gian chờ

Kiểm soát liên tục

Có toàn quyền kiểm soát

Hàng đợi

Thêm đáp án

Lựa chọn thêm/phát

Thông báo bổ sung

Sắp xếp lại các mục

Xoá mục

Xoá tất cả các mục

Nhật ký


Ứng dụng người gửi

Kiểm soát âm lượng của người gửi

Bộ điều khiển mở rộng của người gửi

Bộ điều khiển nhỏ của người gửi

Thông báo dành cho người gửi

Màn hình khoá của người gửi

Người gửi sẽ tiếp tục truyền

Người gửi ngừng truyền


Ứng dụng nhận: không chạm

Giao diện người dùng của người nhận

Ứng dụng người nhận không hoạt động

Tải ứng dụng của người nhận

Đang tải nội dung người nhận

Phát lại trình nhận

Người nhận đã tạm dừng

Vùng đệm của người nhận

Người nhận ngừng truyền


Ứng dụng nhận: chạm

Giao diện người dùng của người nhận

Ứng dụng người nhận không hoạt động

Tải ứng dụng của người nhận

Đang tải nội dung người nhận

Phát lại trình nhận

Người nhận đã tạm dừng

Vùng đệm của người nhận

Người nhận ngừng truyền


Nhật ký thay đổi

Danh sách thay đổi

 

Hình ảnh được sử dụng trong hướng dẫn thiết kế này là ưu đãi của Quỹ Blender, được chia sẻ theo giấy phép bản quyền hoặc giấy phép Creative Commons.

  • Dream's Dream: (c) bản quyền 2006, Blender Foundation / Viện Nghệ thuật Truyền thông Hà Lan / www.elephantsdream.org
  • Sintel: (c) Tổ chức máy xay sinh tố bản quyền | www.sintel.org
  • Nước mắt bằng thép: (CC) Blender Foundation | mango.blender.org
  • Big Buck thỏ: (c) bản quyền 2008, Blender Foundation / www.big Buckbunny.org