Các phương pháp hay nhất

Khi triển khai tính năng liên kết tài khoản trong Hành động của mình, bạn đang xử lý dữ liệu người dùng. Vì vậy, điều đặc biệt quan trọng là bạn phải tuân thủ các phương pháp hay nhất về liên kết tài khoản. Ngoài ra, việc làm theo các phương pháp hay nhất còn mang lại trải nghiệm người dùng dễ dàng để tối đa hoá số lượng người dùng liên kết thành công tài khoản của họ. Hành động của bạn phải tuân theo nguyên tắc trò chuyện chung của Google, bên cạnh các phương pháp hay nhất được trình bày ở đây để mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng.

Trang này trình bày cả các phương pháp hay nhất về cuộc trò chuyện và cách triển khai cho Hành động có sử dụng tính năng liên kết tài khoản.

Giao lưu và trò chuyện

Khi bạn thiết kế cuộc trò chuyện cho Hành động có sử dụng tính năng liên kết tài khoản, hãy nhớ tuân thủ các nguyên tắc sau:

 • Chỉ sử dụng tính năng liên kết tài khoản nếu việc truy cập vào dữ liệu tài khoản của người dùng mang lại trải nghiệm phong phú hơn cho Hành động của bạn. Ví dụ: việc sử dụng liên kết tài khoản có thể cải thiện Hành động đặt đồ uống bằng cách cho phép Hành động đó ghi nhớ loại đồ uống yêu thích của người dùng và đề xuất loại đồ uống mới để thử dựa trên đơn đặt hàng trước đây của họ. Nếu chỉ muốn liên kết một tài khoản để Hành động của bạn có thể đề cập đến người dùng theo tên, thì bạn không cần liên kết tài khoản.
 • Đừng sử dụng lời nhắc liên kết tài khoản làm lời nhắc đầu tiên cho Hành động của bạn. Việc yêu cầu người dùng liên kết tài khoản của họ trước khi họ có thể bắt đầu Hành động của bạn có thể gây ra trải nghiệm khó chịu. Thay vào đó, hãy nhắc người dùng liên kết tài khoản của họ khi cần thu thập dữ liệu để tiếp tục.

  Ví dụ: Tin nhắn đầu tiên của Hành động đặt đồ uống gửi đến người dùng có thể là: "Chào mừng bạn đến với Boba Bonanza! Anh sẵn sàng đặt đồ ăn chưa, hay anh muốn tôi lấy đồ uống cùng bạn trước nhé?" Trong trường hợp này, người dùng có thể nghe thấy các lựa chọn đồ uống mà không cần đăng nhập. Khi họ yêu cầu đặt đồ uống, Hành động sau đó sẽ yêu cầu người dùng liên kết tài khoản của họ.

 • Tuỳ chỉnh lý do trong cảnh hệ thống Liên kết tài khoản để truyền đạt lý do bạn cần người dùng liên kết tài khoản của họ. Cần đưa ra lý do rõ ràng để đảm bảo người dùng cảm thấy thoải mái với cách dữ liệu của họ đang được sử dụng.

  Trong ví dụ về Hành động đặt đồ uống, bạn có thể đưa ra lý do sau: "Để ghi nhớ đồ uống yêu thích của bạn và đưa ra các đề xuất tuỳ chỉnh..."

 • Việc liên kết tài khoản không được yêu cầu lời gọi rõ ràng từ phía người dùng. Nói cách khác, người dùng không bao giờ phải nói "đăng nhập" để liên kết tài khoản của họ; thay vào đó, người dùng nên được cung cấp tuỳ chọn thực hiện việc gì đó yêu cầu liên kết tài khoản. Sau đó, Hành động của bạn sẽ cho họ biết rằng họ cần liên kết tài khoản của mình để thực hiện việc đó.

  Nguyên tắc này là phương pháp chung hay nhất để xác thực và uỷ quyền. Người dùng có nhiều khả năng liên kết tài khoản của họ hơn khi họ biết lý do bạn cần thông tin tài khoản của họ.

  Ví dụ: trong Hành động đặt đồ uống giả định, người dùng sẽ không được yêu cầu liên kết tài khoản của họ cho đến khi họ yêu cầu đặt đồ uống và hành động này yêu cầu họ phải liên kết tài khoản của mình.

 • Sau khi người dùng liên kết tài khoản của họ, bạn nên nhắc lại tất cả các tuỳ chọn mà người dùng hiện có liên quan đến việc liên kết tài khoản của họ. Ví dụ: khi người dùng đã liên kết tài khoản của họ trong Hành động đặt đồ uống giả định, Hành động của bạn có thể nói những nội dung như sau: "Giờ đây, tài khoản của bạn đã được liên kết, bạn có thể đặt đồ uống, xem các đề xuất về đồ uống mà bạn có thể thích hoặc xem có gì mới trên thực đơn. Vậy, bạn muốn làm gì?"

 • Nếu người dùng không đồng ý cho Google truy cập vào tài khoản của họ, bạn có thể cung cấp cho họ một "luồng khách" khác có giới hạn thông qua Hành động của mình. Trong trường hợp này, bạn nên thông báo cho người dùng về những việc họ có thể làm mà không cần liên kết tài khoản của họ.

  Ví dụ: nếu người dùng không đồng ý, cuộc trò chuyện với Hành động đặt đồ uống có thể diễn ra như sau:

Google Để đặt đơn hàng như thông thường cho bạn, tôi cần tên của bạn, v.v. Tôi có thể lấy những thông tin đó trên Google không?
Người dùng Không
Google Được rồi, bạn vẫn có thể xem thực đơn hoặc xem các khoản chiết khấu của hôm nay. Bạn muốn làm gì?