Wdrażanie realizacji (Dialogflow)

Po utworzeniu realizacji webhooka wdróż ją w środowisku produkcyjnym i połącz z akcją. Z kolejnych kroków dowiesz się, jak skonfigurować środowisko do wdrożenia w Cloud Functions dla Firebase w zakresie hostingu produkcyjnego. Możesz jednak wybrać dowolną platformę hostingu WWW, która obsługuje żądania i odpowiedzi HTTPS, aby hostować Twoją realizację.

Jeśli webhook został już wdrożony na platformie hostingu WWW, możesz przejść do sekcji Łączenie webhooka z akcją. Pamiętaj, że końcowe kroki opisane poniżej różnią się w zależności od tego, czy używasz Dialogflow czy pakietu SDK Actions.

Wdrażanie w Cloud Functions dla Firebase

 1. Pobierz i zainstaluj Node.js.
 2. Skonfiguruj i zainicjuj interfejs wiersza poleceń Firebase. Jeśli poniższe polecenie nie powiedzie się i pojawi się błąd EACCES, może być konieczna zmiana uprawnień npm.

  npm install -g firebase-tools
  
 3. Uwierzytelnij narzędzie Firebase za pomocą konta Google:

  firebase login
  
 4. Przejdź do katalogu projektu Action i zainicjuj Firebase. Pojawi się prośba o wybranie funkcji interfejsu wiersza poleceń Firebase, które chcesz skonfigurować dla projektu Actions. Wybierz Functions i inne funkcje, których chcesz używać, na przykład Firestore, a następnie naciśnij Enter, aby potwierdzić i przejść dalej:

  cd <cloud_function_dir>
  firebase init
  
 5. Powiąż narzędzie Firebase z projektem w Actions, wybierając je za pomocą klawiszy strzałek do poruszania się po liście projektów:

  .
 6. Po wybraniu projektu narzędzie Firebase rozpocznie konfigurację funkcji z pytaniem, jakiego języka chcesz użyć. Wybierz za pomocą klawiszy strzałek i naciśnij Enter, aby kontynuować.

  === Functions Setup
  A functions directory will be created in your project with a Node.js package pre-configured. Functions can be deployed with firebase deploy. ? What language would you like to use to write Cloud Functions? (Use arrow keys) > JavaScript TypeScript
 7. Wybierz, czy chcesz używać ESLint do wychwytywania prawdopodobnych błędów i egzekwowania stylu pisania Y lub N:

  ? Do you want to use ESLint to catch probable bugs and enforce style? (Y/n)
 8. Aby uzyskać zależności projektu, wpisz w wierszu polecenie Y:

  ? Do you want to install dependencies with npm now? (Y/n)

  Po zakończeniu konfiguracji zobaczysz dane wyjściowe podobne do tych:

  ✔ Firebase initialization complete!
 9. Zainstaluj zależność actions-on-google:

  cd <cloud_function_dir>/functions
  npm install actions-on-google
  
 10. Uzyskaj zależności dotyczące realizacji i wdróż funkcję realizacji:

  npm install
  firebase deploy --only functions
  

  Wdrożenie trwa kilka minut. Gdy skończysz, zobaczysz dane wyjściowe podobne do tych poniżej. Aby go wpisać w Dialogflow, potrzebujesz adresu URL funkcji.

  ✔ Deploy complete!
  Project Console: https://console.firebase.google.com/project/exampleproject-123/overview Function URL (cloudFunctionName): https://us-central1-exampleproject-123.cloudfunctions.net/cloudFunctionName

Połącz webhooka z akcją

Jeśli korzystasz z Dialogflow: w konsoli Dialogflow wybierz Fulfillment (Realizacja), ustaw przycisk Webhook na ENABLED i zastąp adres URL w polu URL wartością Functions URL (Adres URL funkcji).

Jeśli korzystasz z pakietu SDK Actions: utwórz obiekt w obiekcie conversations, aby zadeklarować realizację w pakiecie Action:

{
 "actions": [
  {
   "description": "Default Welcome Intent",
   "name": "MAIN",
   "fulfillment": {
    "conversationName": "myFulfillmentFunction"
   },
   "intent": {
    "name": "actions.intent.MAIN",
    "trigger": {
     "queryPatterns": [
      "talk to myFulfillmentFunction"
     ]
    }
   }
  }
 ],
 "conversations": {
  "myFulfillmentFunction": {
   "name": "myFulfillmentFunction",
   "url": "https://us-central1-myprojectname-ab123.cloudfunctions.net/cloudFunctionName"
  }
 },
 "locale": "en"
}