Khắc phục vấn đề khi dùng tính năng Hành động

Trong trường hợp dự án Actions của bạn không thành công hoặc có vẻ như hoạt động kém hiệu quả, thì nguyên nhân của vấn đề có thể không rõ ràng. Trên Bảng điều khiển Hành động, bạn có thể xem nhật ký chi tiết của dự án, giúp bạn hiểu rõ hơn về những gì đang diễn ra.

Xem nhật ký của dự án

Bạn có thể truy cập vào nhật ký của dự án thông qua Bảng điều khiển Actions trong Analytics:

  1. Trên dự án của bạn trong Bảng điều khiển hành động, hãy chọn Số liệu phân tích ở trình đơn trên cùng.
  2. Chọn thẻ Sức khoẻ ở gần đầu trang.
  3. Trong Lỗi, chọn liên kết Xem nhật ký ở góc trên bên phải:

Đường liên kết này sẽ đưa bạn đến nhật ký của dự án trên Google Cloud Platform, nơi bạn có thể lọc, mở rộng và phân tích dữ liệu nhật ký đã thu thập.

Nếu đang sử dụng Trình mô phỏng hành động để kiểm thử Hành động, bạn có thể nhanh chóng truy cập vào nhật ký dành riêng cho hoạt động kiểm thử của mình bằng cách nhấp vào đường liên kết Xem nhật ký ở góc trên bên phải của trang Trình mô phỏng hành động.

Khắc phục sự cố

Các mục nhập nhật ký được đánh dấu bằng các mức cho biết mức độ khẩn cấp. Nếu đang khắc phục sự cố xảy ra với dự án Actions (Hành động), bạn có thể bắt đầu bằng cách lọc các sự kiện Nghiêm trọng, LỗiCảnh báo:

Mỗi mục nhập nhật ký đều có một bản tóm tắt bao gồm dấu thời gian và nội dung mô tả ngắn về sự kiện. Bạn có thể tương quan hành vi của dự án với các dấu thời gian nhật ký này để xác định xem chúng có liên quan với nhau hay không, đồng thời tham chiếu đến nội dung mô tả để thu hẹp nguyên nhân.

Trong ví dụ bên dưới, lỗi UnparseableJsonResponse được trả về, có thể là do lỗi cú pháp hoặc lỗi hết thời gian chờ khi nhận được phản hồi JSON này từ webhook:

Bạn cũng nên tìm kiếm các sự kiện Debug (Gỡ lỗi) có dấu thời gian tương tự, vì các sự kiện đó có thể bao gồm thông tin bổ sung về các sự kiện khác. Bằng cách mở rộng nhật ký lỗi và lọc theo trường trace, danh sách thu được sẽ cho bạn thấy tất cả sự kiện có liên quan đến lỗi ban đầu:

Trong ví dụ bên dưới, các thông báo gỡ lỗi liên quan đến lỗi ban đầu cung cấp cho chúng tôi thêm thông tin về vấn đề đó, bao gồm nội dung mô tả lỗi chi tiết và phản hồi JSON cụ thể gây ra sự cố:

Tắt loại nhật ký

Vì nhật ký cho dự án của bạn có tính toàn diện, nên bạn có thể thấy hữu ích khi loại trừ một số loại sự kiện nhất định khỏi xuất hiện trong nhật ký theo mặc định (chẳng hạn như các sự kiện có PII hoặc các sự kiện mà bạn cho là lộn xộn). Bạn có thể tạo các quy tắc loại trừ trên trang nhật ký của dự án bằng cách chuyển đến phần Resource use (Sử dụng tài nguyên) trên thanh điều hướng bên trái rồi chọn thẻ Exclude (Loại trừ):

Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách loại trừ nhiều sự kiện nhật ký tại phần Loại trừ nhật ký trên tài liệu về Stackdriver.