Phát hành hành động được bản địa hóa

Bảng điều khiển Actions cho phép bạn tuỳ chỉnh các chế độ cài đặt bản phát hành Hành động cho nhiều ngôn ngữ, khu vực và khu vực. Những phần này bao gồm những khu vực nơi Hành động của bạn có sẵn, mọi nội dung mô tả Hành động đã bản địa hoá và tuỳ chỉnh giọng nói TTS.

Thông tin về thư mục theo từng ngôn ngữ và ngôn ngữ cụ thể

Bạn có thể chỉ định các thông tin khác nhau trong thư mục của Trợ lý ở cấp độ ngôn ngữ hoặc ngôn ngữ:

 • Mức độ chi tiết về ngôn ngữ: Thông tin của Hành động áp dụng cho tất cả các khu vực của ngôn ngữ đó.
 • Mức độ chi tiết về ngôn ngữ: Mỗi ngôn ngữ có thông tin Hành động riêng. Sau đó, thông tin này sẽ xuất hiện trong thư mục Trợ lý một cách phù hợp, tuỳ thuộc vào ngôn ngữ của người dùng.

Đọc thêm về ngôn ngữ.

Thêm thông tin chi tiết cho các ngôn ngữ khác

Nếu đã hỗ trợ thêm nhiều ngôn ngữ cho Hành động của mình, bạn có thể thêm siêu dữ liệu cho từng ngôn ngữ trong dự án:

 1. Chuyển đến phần Triển khai > Thông tin thư mục.
 2. Chọn một ngôn ngữ từ các thẻ ở góc trên bên trái của trang thông tin.

  Ảnh chụp màn hình bộ chọn ngôn ngữ trên trang thông tin thư mục
  Hình 3. Thêm thông tin thư mục cho một ngôn ngữ.
 3. Điền thông tin về thư mục cho ngôn ngữ đã chọn.

 4. Nhấp vào Lưu.

Xuất siêu dữ liệu để dịch

Nếu cần dịch siêu dữ liệu của dự án sang nhiều ngôn ngữ mà không cấp cho người dịch quyền truy cập vào bảng điều khiển, thì bạn có thể xuất siêu dữ liệu của dự án dưới dạng chuỗi tài nguyên. Sau đó, các chuỗi này có thể được dịch bên ngoài và nhập trở lại dự án của bạn.

Để xuất siêu dữ liệu của dự án để dịch, hãy làm theo các bước sau:

 1. Nhấp vào Triển khai trong trình đơn trên cùng.
 2. Nhấp vào Thông tin thư mục trong trình đơn bên trái.
 3. Hãy nhấp vào biểu tượng Thêm ở bên phải bộ chọn ngôn ngữ và Xuất để dịch để tải tệp ZIP xuống.

  Ảnh chụp màn hình các tuỳ chọn xuất và nhập trên trang thông tin thư mục
  Hình 4. Đang xuất thông tin về thư mục.
 4. Tệp ZIP chứa các tệp XLF cho từng ngôn ngữ. Mỗi tệp bao gồm một bản dịch <source><target> cho từng trường trong phần mô tả của Hành động này:

   <trans-unit id="tu3" resname="shortDescription">
   <source xml:lang="en">short description</source>
   <target xml:lang="it">short description</target>
   <note>The default short description for the Action (if there is not a translation available). This is limited to 80 characters.</note>
   </trans-unit>
  
 5. Thay thế chuỗi <target> bằng các chuỗi đã dịch cho ngôn ngữ của tệp:

   <trans-unit id="tu3" resname="shortDescription">
   <source xml:lang="en">short description</source>
   <target xml:lang="it">Breve descrizione</target>
   <note>The default short description for the Action (if there is not a translation available). This is limited to 80 characters.</note>
   </trans-unit>
  
 6. Hãy nén lại thư mục chứa tất cả các tệp XLF hiện đã được dịch.

 7. Quay lại phần Thông tin thư mục.

 8. Hãy nhấp vào biểu tượng ⋮ ở bên phải của bộ chọn ngôn ngữ.

 9. Nhấp vào Nhập bản dịch để tải bản lưu trữ của bạn lên.

Các vị trí mục tiêu

Bảng điều khiển Actions cho phép bạn kiểm soát phạm vi cung cấp theo khu vực bằng chế độ cài đặt Nhắm mục tiêu theo vị trí. Chế độ này chỉ định các khu vực mà Hành động của bạn hỗ trợ. Khu vực của thiết bị được xác định theo vị trí thực tế của thiết bị chứ không phải theo ngôn ngữ của thiết bị. Hiện tại, các khu vực được đặt ở cấp quốc gia.

Bạn nên sử dụng tính năng nhắm mục tiêu theo vị trí nếu Hành động của bạn chỉ cho phép mua hàng ở một số quốc gia nhất định, hoặc nếu Hành động đó dựa vào tình trạng thực tế của người dùng ở một quốc gia cụ thể để sử dụng.

Tuy nhiên, bạn nên cung cấp Hành động của mình cho nhiều khu vực nhất có thể. Ví dụ: nếu tạo một Hành động hướng dẫn người dùng về nhật ký ở Hoa Kỳ, thì bạn nên cung cấp Hành động đó cho mọi khu vực để có được mức sử dụng và mức độ hiển thị cao nhất.

Để đặt tiêu chí nhắm mục tiêu theo vị trí, hãy làm như sau:

 1. Chuyển đến phần Overview (Tổng quan) của dự án trong Actions Console.
 2. Chuyển đến phần Triển khai > Nhắm mục tiêu theo vị trí.
 3. Chỉ định những khu vực mà Hành động của bạn hỗ trợ. Theo mặc định, tất cả các khu vực đều được hỗ trợ.

Ảnh chụp màn hình các lựa chọn nhắm mục tiêu theo vị trí

Tuỳ chỉnh giọng nói TTS

Theo mặc định, Hành động của bạn sử dụng giọng nói TTS liên kết với chế độ cài đặt ngôn ngữ của Trợ lý của người dùng. Chế độ cài đặt này thường giống với chế độ cài đặt ngôn ngữ của thiết bị, nhưng có thể khác nếu người dùng thay đổi rõ ràng ngôn ngữ của Trợ lý trên thiết bị.

Nếu muốn, bạn có thể buộc sử dụng một giọng nói TTS cụ thể cho Hành động của mình, bất kể chế độ cài đặt ngôn ngữ của Trợ lý. Ví dụ: Hành động của bạn có thể có đặc điểm riêng phải có giọng Mỹ hoặc tiếng Anh Anh.

Cách đặt một giọng nói TTS cụ thể cho Hành động của bạn:

 1. Chuyển đến Actions Console (Bảng điều khiển Actions) rồi nhấp vào dự án. Trang Tổng quan xuất hiện.
 2. Chuyển đến phần Thiết lập > Quyết định cách gọi Hành động. Ngoài ra, hãy chuyển đến Phát triển > Gọi điện > Cài đặt.
 3. Trên trường Giọng nói của Trợ lý Google, chế độ cài đặt mặc định của So khớp chế độ cài đặt ngôn ngữ của người dùng được chọn theo mặc định.
 4. Để ghi đè chế độ cài đặt mặc định, hãy bỏ chọn hộp đánh dấu Khớp với chế độ cài đặt ngôn ngữ của người dùng rồi chọn giọng nói TTS mong muốn trong trình đơn thả xuống.

Bây giờ, bạn có thể làm theo các bước trong phần Chuẩn bị phát hành Hành động để gửi Hành động của mình đi xem xét.