Tạo hành động được bản địa hoá

Trình tạo hành động và SDK hành động đều hỗ trợ bản địa hoá Hành động của bạn. Khi bạn phân phát Hành động của mình bằng nhiều ngôn ngữ, nội dung dành cho người dùng của Hành động đó sẽ yêu cầu bản dịch. Ví dụ: ý định phải có các cụm từ đào tạo đa ngôn ngữ.

Theo mặc định, các dự án Hành động của bạn hỗ trợ những tính năng sau:

  • Hỗ trợ mọi khu vực (quốc gia), miễn là người dùng của bạn đặt thiết bị có Trợ lý Google thành khu vực địa lý được Trợ lý hỗ trợ và một ngôn ngữ được dự án Actions của bạn hỗ trợ.

  • Sử dụng giọng nói của tính năng Chuyển văn bản sang lời nói tương ứng với ngôn ngữ mà người dùng sử dụng cho Trợ lý. Bạn có thể ghi đè hành vi này và chọn một giọng nói TTS cụ thể không thay đổi theo ngôn ngữ của Trợ lý của người dùng.