Samodzielne skrypty

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Osobny skrypt to dowolny skrypt, który nie jest powiązany z plikiem Arkuszy, Dokumentów, Prezentacji lub Formularzy Google ani w Witrynach Google. Skrypty te są widoczne wśród plików na Dysku Google.

Tworzenie osobnego skryptu

Najprostszym sposobem utworzenia osobnego skryptu jest otwarcie strony script.google.com i kliknięcie Nowy projekt w lewym górnym rogu.

Możesz też tworzyć samodzielne skrypty na Dysku Google. Otwórz Dysk Google i kliknij Nowy > Więcej > Google Apps Script.

Uruchamianie niezależnego skryptu

Aby uruchomić funkcję w edytorze skryptów, u góry wybierz nazwę funkcji, którą chcesz wykonać, i kliknij Uruchom.

Używanie niezależnego skryptu

Wiele samodzielnych skryptów to skrypty narzędziowe, które pozwalają na przykład przeszukać na Dysku Google stare pliki, których nazwa zawiera ciąg „bez tytułu”, aby można je było usunąć.

Samodzielny skrypt można też wdrożyć jako aplikację internetową lub skonfigurować tak, aby uruchamiał się automatycznie przy użyciu reguły instalowanej.

Można też publikować dodatki przy użyciu samodzielnych skryptów.