การขยายการใช้งาน Gmail ด้วยส่วนเสริมของ Google Workspace

วัตถุประสงค์ของอีเมลจำนวนมากคือการให้ผู้รับทำงานที่ต้องการหรือบรรลุเป้าหมาย เช่น การเพิ่มกิจกรรมในปฏิทิน การกรอกแบบฟอร์ม การจอง หรือใช้แอปพลิเคชันอื่น แต่ผู้รับจะต้องทำงานให้เสร็จโดยไม่มีข้อความแจ้งเพิ่มเติม ซึ่งมักจะขั้นตอนที่ต้องดำเนินการเองหลายขั้นตอน

คุณประหยัดเวลาและความพยายามสำหรับผู้ใช้ได้โดยทำให้งานเหล่านี้ทำงานโดยอัตโนมัติด้วยส่วนเสริมของ Google Workspace เมื่อผู้ใช้อ่านหรือเขียนข้อความใน Gmail ส่วนเสริมของ Google Workspace จะแสดง UI แบบอินเทอร์แอกทีฟที่ปรับแต่งเอง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ดำเนินการกับข้อความได้หลายวิธี เช่น

  • การแสดงข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้ใน UI ของ Gmail
  • การเชื่อมต่อกับบริการที่ไม่ใช่ของ Google เพื่อดึงข้อมูลหรือดำเนินการอื่นๆ
  • การมอบวิธีในการควบคุมลักษณะการทำงานของส่วนเสริมหรือส่งข้อมูลไปยังบริการอื่น

ส่วนเสริมของ Google Workspace กำหนดส่วนขยายประเภทต่อไปนี้ภายใน Gmail ได้

นอกจากนี้ ส่วนเสริมของ Google Workspace ที่ขยายการใช้งานของ Gmail ยังสามารถทำได้ทั้งบนไคลเอ็นต์เดสก์ท็อปและไคลเอ็นต์อุปกรณ์เคลื่อนที่

หน้าแรกของ Gmail

Gmail รองรับการแสดงหน้าแรกของส่วนเสริมของ Google Workspace หากต้องการแสดงหน้าแรกที่พบบ่อยของส่วนเสริมใน Gmail เพียงตรวจสอบว่ามีช่อง addOns.gmail ในไฟล์ Manifest ของส่วนเสริม

หรือเพิ่ม gmail.homepageTrigger ไปยังไฟล์ Manifest ของส่วนเสริมเพื่อระบุหน้าแรกสำหรับ Gmail โดยเฉพาะ

ไม่ว่าจะเป็นกรณีใด คุณต้องระบุชื่อของฟังก์ชันทริกเกอร์หน้าแรกในโปรเจ็กต์สคริปต์ของส่วนเสริม ระบบจะเรียกฟังก์ชันนี้เพื่อสร้างหน้าแรกของ Gmail โดยอัตโนมัติเมื่อจำเป็น คุณต้องใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อสร้างและแสดงผลออบเจ็กต์ Card เดี่ยวหรืออาร์เรย์ของออบเจ็กต์ Card ที่ประกอบเป็นหน้าแรก ฟังก์ชันทริกเกอร์หน้าแรกจะส่งออบเจ็กต์เหตุการณ์เป็นพารามิเตอร์ที่มีข้อมูลทั่วไปบางอย่าง เช่น แพลตฟอร์มของลูกค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลออบเจ็กต์เหตุการณ์เพื่อปรับแต่งโครงสร้างหน้าแรก

ดูสิ่งที่คุณทำได้

ส่วนเสริม Google Workspace สร้างขึ้นโดยใช้ Apps Script และอินเทอร์เฟซที่กำหนดโดยใช้บริการการ์ด Apps Script ดูภาพรวมที่การสร้างส่วนเสริมของ Google Workspace ลักษณะการทำงานของส่วนเสริม Google Workspace จะได้รับการกำหนดค่าโดยใช้ไฟล์ Manifest ซึ่งประกอบด้วยส่วนเฉพาะของ Gmail

เมื่อกำหนดค่าส่วนเสริม Google Workspace เพื่อขยายการใช้งาน Gmail คุณต้องตัดสินใจเลือกอินเทอร์เฟซที่จะสร้างสำหรับส่วนเสริมและการดำเนินการที่ส่วนเสริมดังกล่าวทำได้ โปรดดูคำแนะนำต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม