การขยายการใช้งาน Gmail ด้วยส่วนเสริมของ Google Workspace

วัตถุประสงค์ของอีเมลจำนวนมากคือการให้ผู้รับทำงานบางอย่างหรือบรรลุเป้าหมาย เช่น การเพิ่มกิจกรรมในปฏิทิน การกรอกแบบฟอร์ม การจอง หรือใช้แอปพลิเคชันอื่นๆ แต่ผู้รับจะต้องทำงานนั้นให้เสร็จโดยไม่มีข้อความแจ้งเพิ่มเติม และมักจะต้องทำตามขั้นตอนต่างๆ ที่ต้องทำด้วยตนเอง

คุณสามารถประหยัดเวลาและความพยายามของผู้ใช้ได้โดยทำให้งานเหล่านี้ทำงานโดยอัตโนมัติด้วยส่วนเสริมของ Google Workspace เมื่อผู้ใช้อ่านหรือเขียนข้อความใน Gmail ส่วนเสริมของ Google Workspace จะแสดง UI เชิงโต้ตอบที่ปรับแต่งแล้วซึ่งให้ผู้ใช้ดำเนินการกับข้อความได้หลายวิธี เช่น

  • การแสดงข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้ใน UI ของ Gmail
  • การเชื่อมต่อกับบริการที่ไม่ใช่ของ Google เพื่อดึงข้อมูลหรือดำเนินการอื่นๆ
  • การแจ้งวิธีควบคุมการทำงานของส่วนเสริมหรือส่งข้อมูลไปยังบริการอื่น

ส่วนเสริมของ Google Workspace กำหนดประเภทส่วนขยายภายใน Gmail ได้ดังนี้

นอกจากนี้ ส่วนเสริมของ Google Workspace ที่ขยายการใช้งานของ Gmail ยังใช้ได้กับทั้งไคลเอ็นต์เดสก์ท็อปและอุปกรณ์เคลื่อนที่ด้วย

หน้าแรกของ Gmail

Gmail รองรับการแสดงหน้าแรกที่เป็นส่วนเสริมของ Google Workspace หากต้องการแสดงหน้าแรกที่ใช้บ่อยของส่วนเสริมใน Gmail ก็แค่ตรวจสอบว่ามีช่อง addOns.gmail ในไฟล์ Manifest ของส่วนเสริม

หรือเพิ่ม gmail.homepageTrigger ไปยังไฟล์ Manifest ของส่วนเสริมเพื่อระบุหน้าแรกสำหรับ Gmail โดยเฉพาะ

ในทั้ง 2 กรณี คุณต้องระบุชื่อของฟังก์ชันทริกเกอร์หน้าแรกในโปรเจ็กต์สคริปต์ของส่วนเสริม ระบบจะเรียกใช้ฟังก์ชันนี้โดยอัตโนมัติเพื่อสร้าง หน้าแรกของ Gmail ในยามจำเป็น คุณต้องใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อสร้างและแสดงผลออบเจ็กต์ Card รายการเดียวหรืออาร์เรย์ของออบเจ็กต์ Card ที่ประกอบเป็นหน้าแรก ฟังก์ชันทริกเกอร์หน้าแรกจะส่งออบเจ็กต์เหตุการณ์เป็นพารามิเตอร์ที่มีข้อมูลทั่วไปบางอย่าง เช่น แพลตฟอร์มของไคลเอ็นต์ คุณสามารถใช้ข้อมูลออบเจ็กต์เหตุการณ์เพื่อปรับแต่งโครงสร้างของหน้าแรก

ดูสิ่งที่คุณทำได้

ส่วนเสริม Google Workspace สร้างขึ้นโดยใช้ Apps Script และอินเทอร์เฟซที่กำหนดโดยใช้บริการการ์ด Apps Script โปรดดูภาพรวมในการสร้างส่วนเสริมของ Google Workspace ลักษณะการทํางานของส่วนเสริมของ Google Workspace จะกําหนดค่าโดยใช้ไฟล์ Manifest ซึ่งประกอบด้วยส่วนเฉพาะของ Gmail

เมื่อกำหนดค่าส่วนเสริม Google Workspace เพื่อขยายการใช้งาน Gmail คุณต้อง ตัดสินใจว่าจะสร้างอินเทอร์เฟซใดสำหรับส่วนเสริมของคุณ รวมทั้งการดำเนินการที่ส่วนเสริมดังกล่าวทำได้ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในคำแนะนำต่อไปนี้