เมนูที่กําหนดเองสําหรับส่วนเสริมของผู้แก้ไข

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

ส่วนเสริมของผู้แก้ไขที่เผยแพร่แล้วสามารถสร้างรายการในเมนูที่กําหนดเองได้ในส่วนเมนูส่วนเสริมของตัวแก้ไข คุณแทรกเมนูส่วนเสริมได้โดยใช้เมธอด Ui.createAddonMenu() แล้วเพิ่มรายการลงในเมธอดโดยใช้ Menu.addItem() เมนูมักจะสร้างขึ้นในเมธอด onOpen(e) ของส่วนเสริม

คุณสามารถสร้างเมนูแบบไดนามิกที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามการโต้ตอบของผู้ใช้หรือสถานะส่วนเสริม อย่างไรก็ตาม ส่วนเสริมต้องสร้างเมนูเริ่มต้นก่อนที่ผู้ใช้จะให้สิทธิ์ส่วนเสริม คุณจึงต้องตรวจสอบโหมดการให้สิทธิ์ของส่วนเสริมก่อนจะสร้างเมนูใน onOpen(e) อย่าพยายามดําเนินการใดๆ ที่ต้องมีการให้สิทธิ์ (เช่น ตรวจสอบสคริปต์ Properties) ขณะที่ส่วนเสริมอยู่ใน ScriptApp.AuthMode.NONE ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมดการให้สิทธิ์และวงจรได้ในวงจรการให้สิทธิ์

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีสร้างเมนูส่วนเสริมแบบไดนามิกสําหรับโหมดต่างๆ ในการให้สิทธิ์

function onOpen(e) {
 var menu = SpreadsheetApp.getUi().createAddonMenu(); // Or DocumentApp or SlidesApp or FormApp.
 if (e && e.authMode == ScriptApp.AuthMode.NONE) {
  // Add a normal menu item (works in all authorization modes).
  menu.addItem('Start workflow', 'startWorkflow');
 } else {
  // Add a menu item based on properties (doesn't work in AuthMode.NONE).
  var properties = PropertiesService.getDocumentProperties();
  var workflowStarted = properties.getProperty('workflowStarted');
  if (workflowStarted) {
   menu.addItem('Check workflow status', 'checkWorkflow');
  } else {
   menu.addItem('Start workflow', 'startWorkflow');
  }
  // Record analytics.
  UrlFetchApp.fetch('http://www.example.com/analytics?event=open');
 }
 menu.addToUi();
}