เมนูที่กําหนดเองใน Google Workspace

สคริปต์สามารถขยายผลิตภัณฑ์ของ Google บางรายการด้วยการเพิ่มองค์ประกอบอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่จะเรียกใช้ฟังก์ชัน Apps Script เมื่อคลิก ตัวอย่างที่ใช้กันมากที่สุดคือการเรียกใช้สคริปต์จากรายการเมนูที่กำหนดเองใน Google เอกสาร ชีต สไลด์ หรือฟอร์ม แต่ฟังก์ชันของสคริปต์ก็สามารถทริกเกอร์ได้โดยคลิกที่รูปภาพและภาพวาดใน Google ชีต

เมนูที่กำหนดเองใน Google เอกสาร ชีต สไลด์ หรือฟอร์ม

Apps Script เพิ่มเมนูใหม่ใน Google เอกสาร ชีต สไลด์ หรือฟอร์มได้ โดยแต่ละรายการในเมนูจะเชื่อมโยงกับฟังก์ชันในสคริปต์ (ใน Google ฟอร์ม เมนูที่กำหนดเองจะปรากฏเฉพาะกับผู้แก้ไขที่เปิดแบบฟอร์มเพื่อแก้ไขเท่านั้น ไม่ใช่ผู้ใช้ที่เปิดแบบฟอร์มเพื่อตอบกลับ)

สคริปต์จะสร้างเมนูได้ก็ต่อเมื่อเมนูมีการเชื่อมโยงกับเอกสาร สเปรดชีต หรือแบบฟอร์ม หากต้องการแสดงเมนูเมื่อผู้ใช้เปิดไฟล์ ให้เขียนโค้ดเมนูภายในฟังก์ชัน onOpen()

ตัวอย่างด้านล่างแสดงวิธีเพิ่มเมนูที่มี 1 รายการ ตามด้วยตัวคั่นภาพ และเมนูย่อยที่มีอีกรายการ (โปรดทราบว่าใน Google ชีต คุณจะต้องใช้ไวยากรณ์ addMenu() แทน และจะใช้เมนูย่อยไม่ได้ เว้นแต่คุณจะใช้เวอร์ชันใหม่) เมื่อผู้ใช้เลือกรายการในเมนู ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องจะเปิดกล่องโต้ตอบการแจ้งเตือน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของกล่องโต้ตอบที่คุณเปิดได้ โปรดดูคำแนะนำเกี่ยวกับกล่องโต้ตอบและแถบด้านข้าง

function onOpen() {
 var ui = SpreadsheetApp.getUi();
 // Or DocumentApp, SlidesApp or FormApp.
 ui.createMenu('Custom Menu')
   .addItem('First item', 'menuItem1')
   .addSeparator()
   .addSubMenu(ui.createMenu('Sub-menu')
     .addItem('Second item', 'menuItem2'))
   .addToUi();
}

function menuItem1() {
 SpreadsheetApp.getUi() // Or DocumentApp, SlidesApp or FormApp.
   .alert('You clicked the first menu item!');
}

function menuItem2() {
 SpreadsheetApp.getUi() // Or DocumentApp, SlidesApp or FormApp.
   .alert('You clicked the second menu item!');
}

เอกสาร สเปรดชีต งานนำเสนอ หรือแบบฟอร์มจะมีเมนูที่มีชื่อได้เพียง 1 รายการเท่านั้น หากสคริปต์เดียวกันหรือสคริปต์อื่นเพิ่มเมนูที่ใช้ชื่อเดียวกัน เมนูใหม่จะแทนที่เมนูเดิม ไม่สามารถนำเมนูออกในขณะที่ไฟล์เปิดอยู่ แต่คุณสามารถเขียนฟังก์ชัน onOpen() เพื่อข้ามเมนูในอนาคตได้หากมีการตั้งค่าพร็อพเพอร์ตี้บางรายการ

รูปภาพและภาพวาดที่คลิกได้ใน Google ชีต

นอกจากนี้คุณยังกำหนดฟังก์ชัน Apps Script ให้กับรูปภาพหรือภาพวาดใน Google ชีตได้ด้วย ตราบใดที่สคริปต์เชื่อมโยงกับสเปรดชีต ตัวอย่างด้านล่างแสดงวิธีการตั้งค่า

 1. ใน Google ชีต ให้เลือกรายการในเมนู ส่วนขยาย > Apps Script เพื่อสร้างสคริปต์ที่ผูกกับสเปรดชีต
 2. ลบโค้ดใดๆ ก็ตามในโปรแกรมแก้ไขสคริปต์ แล้ววางโค้ดด้านล่าง

   function showMessageBox() {
    Browser.msgBox('You clicked it!');
   }
  
 3. กลับไปที่ชีตและแทรกรูปภาพหรือภาพวาดโดยเลือกแทรก > รูปภาพ หรือแทรก > ภาพวาด

 4. หลังจากแทรกรูปภาพหรือภาพวาด ให้คลิกรูปภาพหรือภาพวาดนั้น ตัวเลือกเมนูแบบเลื่อนลงขนาดเล็ก จะปรากฏที่มุมขวาบน คลิกรายการดังกล่าว แล้วเลือกกำหนดสคริปต์

 5. ในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้น ให้พิมพ์ชื่อฟังก์ชัน Apps Script ที่ต้องการเรียกใช้โดยไม่มีวงเล็บ ซึ่งในกรณีนี้คือ showMessageBox คลิกตกลง

 6. คลิกรูปภาพหรือภาพวาดอีกครั้ง ขณะนี้ฟังก์ชันจะทำงาน