บริการด้านอสังหาริมทรัพย์

บริการพร็อพเพอร์ตี้ช่วยให้คุณจัดเก็บข้อมูลทั่วไปเป็นคู่คีย์-ค่าที่กำหนดขอบเขตที่สคริปต์ 1 รายการ ผู้ใช้สคริปต์ 1 ราย หรือเอกสาร 1 ฉบับที่ใช้ส่วนเสริม โดยปกติแล้วจะใช้เพื่อจัดเก็บการกำหนดค่านักพัฒนาซอฟต์แวร์หรือค่ากำหนดของผู้ใช้ ระบบจะไม่แชร์พร็อพเพอร์ตี้ ระหว่างสคริปต์ต่างๆ

หากต้องการดูโควต้ารายวันและขีดจำกัดพื้นที่เก็บข้อมูลสำหรับบริการพร็อพเพอร์ตี้ โปรดดูโควต้าสำหรับบริการของ Google

การเปรียบเทียบร้านค้าอสังหาริมทรัพย์

ออบเจ็กต์ส่วนกลาง PropertiesService มี 3 เมธอด โดยแต่ละวิธีจะแสดงผลออบเจ็กต์ Properties ที่คล้ายกัน แต่มีสิทธิ์เข้าถึงแตกต่างกันดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้

คุณสมบัติของสคริปต์ พร็อพเพอร์ตี้ผู้ใช้ คุณสมบัติของเอกสาร
วิธีเข้าถึง getScriptProperties() getUserProperties() getDocumentProperties()
ข้อมูลที่แชร์ระหว่าง ผู้ใช้ทั้งหมดของสคริปต์ ส่วนเสริม หรือเว็บแอป ผู้ใช้ปัจจุบันของสคริปต์ ส่วนเสริม หรือเว็บแอป ผู้ใช้ทั้งหมดของส่วนเสริมในเอกสารที่เปิดอยู่
โดยปกติใช้สำหรับ ข้อมูลการกำหนดค่าทั่วทั้งแอป เช่น ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับฐานข้อมูลภายนอกของนักพัฒนาแอป การตั้งค่าเฉพาะผู้ใช้ เช่น หน่วยเมตริกหรือหน่วยอิมพีเรียล ข้อมูลเฉพาะเอกสาร เช่น URL แหล่งที่มาของแผนภูมิที่ฝัง

รูปแบบข้อมูล

บริการพร็อพเพอร์ตี้จะเก็บข้อมูลทั้งหมดเป็นสตริงในคู่คีย์-ค่า ระบบจะแปลงประเภทข้อมูลที่ไม่ใช่สตริงเป็นสตริงโดยอัตโนมัติ รวมถึงวิธีการที่อยู่ในออบเจ็กต์ที่บันทึกไว้

ประหยัดอินเทอร์เน็ต

หากต้องการบันทึกค่าเดียว ให้เรียกใช้เมธอด Properties.setProperty(key, value) ของร้านค้าที่เหมาะสม ตามที่แสดงในตัวอย่างต่อไปนี้

service/propertyService.gs
try {
 // Set a property in each of the three property stores.
 const scriptProperties = PropertiesService.getScriptProperties();
 const userProperties = PropertiesService.getUserProperties();
 const documentProperties = PropertiesService.getDocumentProperties();

 scriptProperties.setProperty('SERVER_URL', 'http://www.example.com/');
 userProperties.setProperty('DISPLAY_UNITS', 'metric');
 documentProperties.setProperty('SOURCE_DATA_ID',
   '1j3GgabZvXUF177W0Zs_2v--H6SPCQb4pmZ6HsTZYT5k');
} catch (err) {
 // TODO (developer) - Handle exception
 console.log('Failed with error %s', err.message);
}

หากต้องการบันทึกข้อมูลจำนวนมาก ให้ส่งแมปคู่คีย์-ค่าไปยัง Properties.setProperties(properties) คู่คีย์-ค่าของออบเจ็กต์แต่ละรายการในพารามิเตอร์จะจัดเก็บเป็นพร็อพเพอร์ตี้แยกกัน

service/propertyService.gs
try {
 // Set multiple script properties in one call.
 const scriptProperties = PropertiesService.getScriptProperties();
 scriptProperties.setProperties({
  'cow': 'moo',
  'sheep': 'baa',
  'chicken': 'cluck'
 });
} catch (err) {
 // TODO (developer) - Handle exception
 console.log('Failed with error %s', err.message);
}

กำลังอ่านข้อมูล

หากต้องการเรียกค่าเดียวที่คุณบันทึกไว้ก่อนหน้านี้ ให้เรียกใช้ Properties.getProperty(key) โดยทำดังนี้

service/propertyService.gs
try {
 // Get the value for the user property 'DISPLAY_UNITS'.
 const userProperties = PropertiesService.getUserProperties();
 const units = userProperties.getProperty('DISPLAY_UNITS');
 console.log('values of units %s', units);
} catch (err) {
 // TODO (developer) - Handle exception
 console.log('Failed with error %s', err.message);
}

หากต้องการดึงค่าทั้งหมดในที่เก็บพร็อพเพอร์ตี้ปัจจุบัน ให้เรียกใช้ Properties.getProperties() โดยทำดังนี้

service/propertyService.gs
try {
 // Get multiple script properties in one call, then log them all.
 const scriptProperties = PropertiesService.getScriptProperties();
 const data = scriptProperties.getProperties();
 for (const key in data) {
  console.log('Key: %s, Value: %s', key, data[key]);
 }
} catch (err) {
 // TODO (developer) - Handle exception
 console.log('Failed with error %s', err.message);
}

การแก้ไขข้อมูล

เมธอด getProperty() และ getProperties() จะแสดงสำเนาของข้อมูลที่จัดเก็บไว้ ไม่ใช่ Live View ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงออบเจ็กต์ที่แสดงผลจะไม่เป็นการอัปเดตค่าในที่เก็บพร็อพเพอร์ตี้ หากต้องการอัปเดตข้อมูลใน Store ให้บันทึกอีกครั้งโดยทำดังนี้

service/propertyService.gs
try {
 // Change the unit type in the user property 'DISPLAY_UNITS'.
 const userProperties = PropertiesService.getUserProperties();
 let units = userProperties.getProperty('DISPLAY_UNITS');
 units = 'imperial'; // Only changes local value, not stored value.
 userProperties.setProperty('DISPLAY_UNITS', units); // Updates stored value.
} catch (err) {
 // TODO (developer) - Handle exception
 console.log('Failed with error %s', err.message);
}

การลบข้อมูล

หากต้องการลบค่าเดียว ให้เรียกใช้ Properties.deleteProperty(key) โดยทำดังนี้

service/propertyService.gs
try {
 // Delete the user property 'DISPLAY_UNITS'.
 const userProperties = PropertiesService.getUserProperties();
 userProperties.deleteProperty('DISPLAY_UNITS');
} catch (err) {
 // TODO (developer) - Handle exception
 console.log('Failed with error %s', err.message);
}

หากต้องการลบพร็อพเพอร์ตี้ทั้งหมดในร้านค้าปัจจุบัน ให้โทรหา Properties.deleteAllProperties() โดยทำดังนี้

service/propertyService.gs
try {
 // Get user properties in the current script.
 const userProperties = PropertiesService.getUserProperties();
 // Delete all user properties in the current script.
 userProperties.deleteAllProperties();
} catch (err) {
 // TODO (developer) - Handle exception
 console.log('Failed with error %s', err.message);
}

จัดการพร็อพเพอร์ตี้ของสคริปต์ด้วยตนเอง

คุณเพิ่มพร็อพเพอร์ตี้ที่กำหนดเองได้สูงสุด 50 รายการด้วยตนเองเป็นสตริงในคู่คีย์-ค่าได้จากหน้าการตั้งค่าโปรเจ็กต์ หากต้องการเพิ่มพร็อพเพอร์ตี้มากกว่า 50 รายการ คุณต้องเพิ่มพร็อพเพอร์ตี้แบบเป็นโปรแกรมโดยใช้วิธีการที่อธิบายไว้ข้างต้นในการบันทึกข้อมูล เมื่อตั้งค่าพร็อพเพอร์ตี้สคริปต์จากหน้าการตั้งค่าโปรเจ็กต์ คุณจะอ้างอิงตัวแปรสคริปต์ไม่ได้

เพิ่มพร็อพเพอร์ตี้ของสคริปต์

 1. เปิดโปรเจ็กต์ Apps Script
 2. คลิกการตั้งค่าโครงการ ไอคอนสำหรับการตั้งค่าโปรเจ็กต์ ทางด้านซ้าย
 3. หากต้องการเพิ่มพร็อพเพอร์ตี้แรก ให้คลิกเพิ่มพร็อพเพอร์ตี้สคริปต์ในส่วนพร็อพเพอร์ตี้สคริปต์
 4. หากต้องการเพิ่มพร็อพเพอร์ตี้ที่ 2 และหลังจากนั้น ในส่วนพร็อพเพอร์ตี้สคริปต์ ให้คลิกแก้ไขพร็อพเพอร์ตี้สคริปต์ > เพิ่มพร็อพเพอร์ตี้สคริปต์
 5. สำหรับพร็อพเพอร์ตี้ ให้ป้อนชื่อคีย์
 6. สำหรับค่า ให้ป้อนค่าสำหรับคีย์
 7. (ไม่บังคับ) หากต้องการเพิ่มพร็อพเพอร์ตี้ ให้คลิกเพิ่มพร็อพเพอร์ตี้สคริปต์
 8. คลิกบันทึกพร็อพเพอร์ตี้ของสคริปต์

แก้ไขพร็อพเพอร์ตี้ของสคริปต์

 1. เปิดโปรเจ็กต์ Apps Script
 2. คลิกการตั้งค่าโครงการ ไอคอนสำหรับการตั้งค่าโปรเจ็กต์ ทางด้านซ้าย
 3. ในส่วนพร็อพเพอร์ตี้สคริปต์ ให้คลิกแก้ไขพร็อพเพอร์ตี้สคริปต์
 4. เปลี่ยนชื่อคีย์และค่าคีย์ของแต่ละพร็อพเพอร์ตี้ที่ต้องการเปลี่ยน
 5. คลิกบันทึกพร็อพเพอร์ตี้ของสคริปต์

ลบพร็อพเพอร์ตี้สคริปต์

 1. เปิดโปรเจ็กต์ Apps Script
 2. คลิกการตั้งค่าโครงการ ไอคอนสำหรับการตั้งค่าโปรเจ็กต์ ทางด้านซ้าย
 3. ในส่วนพร็อพเพอร์ตี้สคริปต์ ให้คลิกแก้ไขพร็อพเพอร์ตี้สคริปต์
 4. คลิกนำออก ข้างพร็อพเพอร์ตี้ที่ต้องการลบ
 5. คลิกบันทึกพร็อพเพอร์ตี้ของสคริปต์