การขยายปฏิทินด้วยส่วนเสริมของ Google Workspace

Google ปฏิทินมีเครื่องมืออันทรงพลังที่ช่วยให้ผู้ใช้สร้าง จัดการ และแชร์รายละเอียดกิจกรรมและปฏิทินได้ แต่การจัดการปฏิทินที่ซับซ้อนอาจต้องใช้เวลามากเมื่อผู้ใช้ดู สร้าง อัปเดต และแชร์แต่ละกิจกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้ใช้ต้องนําเข้าหรือส่งออกข้อมูลกิจกรรมจากแอปพลิเคชันอื่นๆ

คุณสามารถประหยัดเวลาและความพยายามสําหรับผู้ใช้ด้วยการขยาย Google ปฏิทินด้วยส่วนเสริมของ Google Workspace เมื่อสร้างส่วนเสริม Google Workspace คุณจะกําหนดอินเทอร์เฟซที่กําหนดเองซึ่งแทรกใน Google ปฏิทินโดยตรงได้ในที่ที่ผู้ใช้ต้องการ อินเทอร์เฟซเหล่านี้จะช่วยทํางานของปฏิทินโดยอัตโนมัติ แสดงข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้ใช้ หรืออนุญาตให้ผู้ใช้โต้ตอบกับระบบของบุคคลที่สามโดยไม่ต้องเปลี่ยนไปใช้แท็บเบราว์เซอร์ใหม่

ส่วนเสริมของ Google Workspace จะกําหนดประเภทส่วนขยายต่อไปนี้ใน Google ปฏิทินได้

ดูสิ่งที่คุณทําได้

ส่วนเสริมของ Google Workspace สร้างขึ้นโดยใช้ Apps Script และอินเทอร์เฟซที่กําหนดโดยใช้บริการการ์ดของ Apps Script ดูภาพรวมในส่วนเสริมของ Google Workspace ระบบจะกําหนดค่าพฤติกรรมส่วนเสริมของ Google Workspace โดยใช้ไฟล์ Manifest ซึ่งรวมถึงหัวข้อเฉพาะปฏิทิน

เมื่อกําหนดค่าส่วนเสริมของ Google Workspace ให้ขยาย Google ปฏิทิน คุณจะต้องตัดสินใจว่าจะสร้างอินเทอร์เฟซใดสําหรับส่วนเสริมและสิ่งที่ต้องทํา ดูข้อมูลเพิ่มเติมจากคําแนะนําต่อไปนี้

หากคุณดูแลรักษาระบบการประชุม โปรดดูที่หัวข้อภาพรวมการประชุมของบุคคลที่สามสําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีผสานรวมประเภทการประชุมใน Google ปฏิทิน