การเปิดตัวแพลตฟอร์ม Google Maps ในอินเดีย: คําถามที่พบบ่อย

ภาพรวม

คําถามที่พบบ่อยนี้ตอบคําถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการย้ายข้อมูลบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินที่มีอยู่และแผนการตั้งราคาแบบจ่ายเมื่อใช้

Google Maps Platform เปิดตัวในอินเดียในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2019 บริการ Google Maps Platform ในอินเดียไม่สามารถเรียกเก็บเงินผ่านบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินบริการ Google Cloud Platform เดียวกันได้ ลูกค้าที่ยังไม่ได้สร้างบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินใหม่ซึ่งสามารถชําระค่าใช้บริการ Maps ได้ จะต้องทําตามขั้นตอนในคู่มือการย้ายข้อมูล จึงจะใช้ Google Maps Platform ต่อไปได้ ลูกค้าจะเห็นข้อผิดพลาด OVER_QUERY_LIMIT หากไม่ย้ายข้อมูลโปรเจ็กต์หรือการใช้บริการ

Google Asia Pacific Pte. Ltd. จะยังคงเป็นผู้ให้บริการ Google Maps Platform ต่อไป

คําถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการย้ายข้อมูลการเรียกเก็บเงิน

คําถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับราคาฉันจะทราบได้อย่างไรว่าบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินของฉันใช้งานร่วมกับ Maps ได้

บัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินที่เรียกเก็บเงินเป็น USD ผ่าน Google Asia Pacific ใช้ได้กับบริการ Google Maps Platform บัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินที่เรียกเก็บเงินใน INR ผ่าน Google Cloud India ใช้ไม่ได้กับบริการ Google Maps Platform ข้อมูลนี้จะอยู่ในใบแจ้งหนี้ของบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงิน

โปรเจ็กต์ที่เรียกเก็บเงินผ่านบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินที่เข้ากันไม่ได้ต้องย้ายไปยังบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินที่เข้ากันได้

ทําไมฉันจึงต้องสร้างบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินใหม่สําหรับ Maps

บริการ Google Maps Platform ไม่สามารถเรียกเก็บเงินผ่านบัญชีการเรียกเก็บเงินเดียวกันกับบริการ Google Cloud Platform ได้ เพื่อให้สามารถใช้งาน Google Maps Platform ต่อไปได้ ลูกค้าทุกรายที่มีบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินใน INR จะต้องสร้างบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินใหม่สําหรับ Maps จากนั้นย้ายข้อมูลโปรเจ็กต์ Maps ที่มีอยู่ไปใช้ในบัญชีใหม่นี้

ต้องใช้ API ใดที่เรียกเก็บเงินผ่านบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินสําหรับ Maps

การใช้ Google Maps Platform API จะต้องเรียกเก็บเงินผ่านบัญชีการเรียกเก็บเงินใหม่สําหรับ Maps

ฉันต้องสร้างบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินใหม่สําหรับ Maps เมื่อใด

วันที่บังคับใช้จะแตกต่างกันไปตามบัญชีการเรียกเก็บเงิน ลูกค้าจะบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2022 หากต้องการตรวจสอบว่าบัญชีการเรียกเก็บเงินจะบังคับใช้เมื่อใด โปรดดูการสื่อสารที่ส่งในเดือนพฤษภาคม 2022 ถึงผู้ดูแลระบบการเรียกเก็บเงินและเจ้าของโปรเจ็กต์

หากคุณไม่สร้างบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินและย้ายโปรเจ็กต์โดยใช้บริการ Google Maps Platform ภายในวันที่บังคับใช้ในบัญชีของคุณ การใช้บริการเหล่านั้นจะเริ่มล้มเหลว การใช้ Google Cloud Platform จะไม่ได้รับผลกระทบหากไม่มีการดําเนินการใดๆ

ฉันจะสร้างบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินใหม่ให้กับ Maps ได้อย่างไร

วิธีสร้างบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินใหม่

 1. ไปที่ Google Cloud Console
 2. เปิดเมนูด้านซ้าย แล้วเลือกการเรียกเก็บเงิน
 3. เลือกชื่อบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินที่มีอยู่ใกล้กับด้านบนของหน้า จากนั้นเลือกจัดการบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงิน
 4. เลือกสร้างบัญชี
 5. ป้อนชื่อของบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงิน
 6. เลือกธุรกิจที่จะให้บัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินชําระเงิน (ในกรณีนี้คือ Google Maps Platform)
 7. เลือกส่งและเปิดใช้การเรียกเก็บเงิน

โดยค่าเริ่มต้น ผู้ที่สร้างบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินจะเป็นผู้ดูแลระบบการเรียกเก็บเงินของบัญชีนั้น นอกจากนี้ โปรดทราบว่าระบบจะเรียกเก็บเงินการใช้งาน Google Maps Platform เป็นสกุลเงิน USD

ฉันสร้างบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินใหม่สําหรับ Maps แล้ว ผมจะย้ายข้อมูลโปรเจ็กต์ Maps ไปยังบัญชีใหม่นี้ได้อย่างไร

หากต้องการย้ายโปรเจ็กต์ที่มีอยู่ไปยังบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินใหม่ คุณต้องเป็นเจ้าของโปรเจ็กต์และผู้ดูแลระบบการเรียกเก็บเงินหรือผู้จัดการโปรเจ็กต์ในบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินปลายทาง

หากต้องการเปลี่ยนบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงิน ให้ทําดังนี้

 1. ไปที่ Cloud Console
 2. เปิดเมนูด้านซ้าย แล้วเลือกการเรียกเก็บเงิน
 3. หากคุณมีบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินมากกว่า 1 บัญชี ให้เลือกบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินที่ลิงก์กับโปรเจ็กต์ปัจจุบัน (ไปที่บัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินที่ลิงก์) หรือเลือกบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินอื่น (จัดการบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงิน) แล้วเลือกบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงิน (INR) ที่โปรเจ็กต์แนบอยู่
 4. จากเมนูด้านซ้าย ให้เลือกการจัดการบัญชีที่ด้านล่างของรายการ
 5. เลือกจุดไข่ปลาในส่วนการดําเนินการของโปรเจ็กต์ แล้วเลือกปิดใช้การเรียกเก็บเงินเพื่อนําโปรเจ็กต์ออกจากบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินนี้
 6. เมื่อนําโปรเจ็กต์ออกจากบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินแล้ว ให้เลือกเมนูแบบเลื่อนลงบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินที่ด้านบนของหน้า แล้วเลือกจัดการบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงิน
 7. ไปที่โปรเจ็กต์ของฉัน เลือกจุดไข่ปลาในหัวข้อการดําเนินการของโปรเจ็กต์ แล้วเลือกเปลี่ยนการเรียกเก็บเงินและเลือกบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินที่ต้องการสําหรับโปรเจ็กต์
 8. เลือกตั้งค่าบัญชี

ฉันย้ายโปรเจ็กต์ทั้งหมดไม่ได้ (เช่น ไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของอีกต่อไป) ฉันควรทำอย่างไร

โปรดติดต่อทีมสนับสนุน

บัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินใหม่ไม่ได้อยู่ในองค์กรปัจจุบันของฉัน ฉันจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร

วิธีย้ายข้อมูลบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินใหม่ไปยังองค์กรที่มีอยู่

 1. ไปที่ Cloud Console
 2. เปิดเมนูด้านซ้าย แล้วเลือกการเรียกเก็บเงิน
 3. ที่ด้านบนของหน้า ให้เลือกองค์กร แล้วเลือกไม่มีองค์กร
 4. เลือกชื่อของบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินใหม่
 5. หากต้องการย้ายบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินเข้าไปในองค์กร ให้เลือกเปลี่ยนองค์กร

ระบบจะย้ายข้อมูลการตั้งค่าการส่งออกการเรียกเก็บเงินไปยังบัญชีใหม่ไหม

ไม่ได้ หากต้องการตั้งค่าการส่งออกการเรียกเก็บเงินในบัญชีใหม่ คุณควรสร้างชุดข้อมูล BigQuery หรือที่เก็บข้อมูล Google Cloud Storage ใหม่เพื่อส่งออกข้อมูลก่อน จากนั้นไปที่แท็บ การส่งออกการเรียกเก็บเงินสําหรับบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินใหม่และตั้งค่าการส่งออกการเรียกเก็บเงินจากที่นั่น ดูวิธีการเหล่านี้

มีวิธีโอนงบประมาณของบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินที่มีอยู่ไปยังบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินใหม่สําหรับ Maps ไหม

ไม่ คุณจะต้องสร้างงบประมาณและการแจ้งเตือนที่มีอยู่ในบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินปลายทางใหม่

วิธีค้นหางบประมาณและการแจ้งเตือนที่มีอยู่

 1. ไปที่ Cloud Console
 2. เปิดเมนูด้านซ้าย แล้วเลือกการเรียกเก็บเงิน
 3. ในเมนูด้านซ้าย ให้เลือกงบประมาณและงบประมาณ

มีวิธีย้ายบทบาท IAM ของบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินที่มีอยู่ไปยังบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินใหม่สําหรับ Maps ไหม

การย้ายข้อมูลบทบาท IAM ไปยังบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินใหม่นั้นทําได้ยาก คุณจะต้องเพิ่มที่อยู่เหล่านั้น ในบัญชีใหม่ด้วยตนเอง หากต้องการย้ายบทบาท IAM คุณต้องสร้างบทบาทที่มีอยู่อีกครั้งในบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินปลายทางใหม่

วิธีค้นหาบทบาท IAM ที่มีอยู่

 1. ไปที่ Cloud Console
 2. เปิดเมนูด้านซ้าย แล้วเลือกการเรียกเก็บเงิน
 3. ขยายรายการบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินที่บริเวณด้านบนของหน้า แล้วเลือกจัดการบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงิน
 4. ในหน้าจัดการบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงิน ให้ขยายรายการแสดงเฉพาะบัญชีที่ใช้งานอยู่เท่านั้น
 5. เลือกแสดงบัญชีทั้งหมด แล้วเลือกบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินเดิมเพื่อดูรายละเอียด
 6. เมื่อดูบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินเก่า แผงข้อมูลทางด้านขวาของหน้าจะแสดงรายการบทบาท IAM ปัจจุบัน สร้างรายการบทบาทเดียวกันในบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินใหม่โดยใช้ เพิ่มสมาชิก

ฉันจะเก็บประวัติการเรียกเก็บเงินไว้ได้ไหม

ไม่ได้ ประวัติการเรียกเก็บเงินจะแยกออกมาสําหรับแต่ละบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินเสมอ

ฉันจะชําระเงินเป็นสกุลเงิน INR หลังการย้ายข้อมูลได้ไหม

ระบบจะเรียกเก็บค่าบริการการใช้งาน Google Maps Platform เป็นสกุลเงิน USD หากบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินของคุณเป็นสกุลเงิน INR คุณจะต้องสร้างบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินใหม่ ดูวิธีการเหล่านี้

จะเกิดอะไรขึ้นในบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินที่มีอยู่

หากมีบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินเดิมสําหรับการใช้งาน Maps เท่านั้น คุณควรปิดบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินเมื่อย้ายข้อมูลโปรเจ็กต์ทั้งหมด ดูวิธีการเหล่านี้

การเรียกเก็บเงินจะเริ่มต้นในบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินใหม่เมื่อใด

ค่าบริการจะเริ่มสะสมในบัญชีใหม่ทันทีที่โปรเจ็กต์เชื่อมกับโปรเจ็กต์และเริ่มใช้บริการ Google Maps Platform

ฉันสร้างบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินใหม่สําหรับ Maps แล้ว แต่ฉันมีปัญหาบางอย่าง

โปรดติดต่อทีมสนับสนุน


คําถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับราคา

ราคามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

ในปี 2019 แผนการตั้งราคาแบบจ่ายเมื่อใช้ได้เริ่มใช้ใน Maps, Routes และ Places แล้ว แพ็กเกจนี้ช่วยให้คุณควบคุมการใช้ API ของเราได้อย่างยืดหยุ่นมากขึ้น ไม่ว่าจะใช้มากหรือน้อย คุณก็จ่ายเฉพาะที่ใช้ในแต่ละเดือนเท่านั้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่างได้ในการเรียกเก็บเงินเฉพาะ API และการเรียกเก็บเงินของ Google Maps Platform

ฉันจะยังใช้ Google Maps Platform โดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ไหม

มี ลูกค้าที่ใช้บัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินที่ถูกต้องจะได้รับค่าบริการ $200 ทุกเดือนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายสําหรับ Maps, Routes หรือ Places ปัจจุบันผู้ใช้หลายล้านคนสามารถใช้ Google Maps Platform ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายภายในขั้นนี้ โดยอิงตามผู้ใช้หลายล้านคนที่ใช้ API ของเรา

ผลิตภัณฑ์ใดที่ฉันสามารถใช้งานได้กับระดับที่ไม่มีค่าใช้จ่าย $200 ต่อเดือน

แผนที่ เส้นทาง สถานที่ และเกม เครดิตนี้ไม่มีผลกับโซลูชันอุตสาหกรรมบริการร่วมเดินทางหรือการติดตามสินทรัพย์ของเรา

ราคาหลังจากฉันให้เครดิตฟรี $200 ต่อเดือนเท่าไหร่แล้ว

คุณจะจ่ายเฉพาะที่ใช้ไปเท่านั้น คุณตรวจสอบราคาและเข้าถึงการใช้จ่ายได้ทุกเมื่อในคอนโซล Google Cloud Platform ซึ่งคุณจะกําหนดโควต้ารายวันเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเพิ่มขึ้นโดยไม่คาดคิดได้ด้วย นอกจากนี้ยังตั้งค่าการแจ้งเตือนงบประมาณให้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลเมื่อค่าใช้จ่ายถึงเกณฑ์ที่กําหนดไว้ล่วงหน้าได้ด้วย

ฉันได้รับข้อผิดพลาดของขีดจํากัดโควต้าในโปรเจ็กต์ Google Maps Platform ข้อความนี้หมายถึงอะไร

โปรดติดต่อทีมสนับสนุน

ฉันต้องมีบัญชี Enterprise เมื่อใด

ธุรกิจที่ใช้งานปริมาณมากซึ่งมองหาส่วนลดสําหรับราคาพิเศษ การสนับสนุนลูกค้าระดับองค์กร และ/หรือสัญญาแบบออฟไลน์ควรติดต่อเราเรื่องการตั้งค่าบัญชี Enterprise

องค์กรการกุศลหรือองค์กรอื่นๆ ที่มีการให้สิทธิ์ Google ในปัจจุบันจะได้รับทุน Google Maps Platform ต่อไปไหม

แน่นอน เรากําลังขยายการให้บริการ Google Maps Platform สําหรับโปรแกรมสาธารณะของ Google ซึ่งสนับสนุนองค์กรการกุศล สตาร์ทอัพ องค์กรรับมือภาวะวิกฤต และองค์กรสื่อข่าวสาร ผู้ใช้ปัจจุบันของ Google เพื่อการกุศล ที่ได้รับสิทธิ์จาก Google Maps Platform จะเปลี่ยนไปเป็น เครดิต Google Maps Platform ดูวิธีสมัครรับ เครดิต Google Maps Platform