คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับราคาและการเรียกเก็บเงินของ Google Maps Platform ในอินเดีย

ต่อไปนี้เป็นคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับราคาและการเรียกเก็บเงินของอินเดียสำหรับ Google Maps Platform

คำถามทั่วไป

ราคา Google Maps Platform อินเดีย

การเรียกเก็บเงินเป็นรูปีอินเดีย

โปรแกรม ONDC ของ Google Maps Platform

รายละเอียดอื่นๆ ที่ควรทราบ

คำถามทั่วไป

ราคาแบบจ่ายเมื่อใช้ของ Google Maps Platform เป็นอย่างไร

ราคาแบบจ่ายเมื่อใช้ของ Google Maps Platform จะอิงตามการใช้งานต่อเดือน เมื่อการใช้งานของคุณเพิ่มขึ้น การกำหนดราคาตามปริมาณของเราจะปรับต้นทุนตามความเหมาะสม ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้าเอกสารประกอบการเรียกเก็บเงิน

เหตุผลที่เราเปลี่ยนแปลงราคาและการเรียกเก็บเงิน

เรากำลังช่วยให้นักพัฒนาแอปเริ่มต้นและขยายธุรกิจอย่างรวดเร็วในอินเดียได้ง่ายขึ้น ด้วยการกำหนดราคาที่ต่ำลงและความสามารถในการเรียกเก็บเงินและชำระเงินเป็นรูปีอินเดีย (รูปีอินเดีย)

ราคา Google Maps Platform ในอินเดีย

สิ่งที่เปลี่ยนแปลง

ลูกค้าในอินเดียจะมีราคาลดลงสำหรับบริการหลักของ Google Maps Platform ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2024 เป็นต้นไป

  • ลูกค้าในอินเดียจะมีสิทธิ์เข้าถึงราคาที่ถูกลงพร้อมกับส่วนลดตามการใช้งานที่เพิ่มขึ้นหลังจากมีคำขอบริการหลักของ Google Maps Platform ส่วนใหญ่ในแต่ละเดือนมากกว่า 5,000,000 รายการ ซึ่งทำให้ต้นทุนของ API และ SDK ส่วนใหญ่ลดลงถึง 70%

    ตัวอย่างเช่น ก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2024 การระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์มีราคา $5.00 ต่อคำขอ 1,000 รายการสำหรับคำขอรายเดือนเริ่มต้น 100,000 รายการ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2024 เป็นต้นไป การระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์จะคิดราคา $1.50 ต่อคำขอ 1,000 รายการสำหรับคำขอรายเดือนเริ่มต้น 5,000,000 รายการสำหรับลูกค้าในอินเดีย

  • เมื่อการใช้งานของคุณเพิ่มขึ้น การกำหนดราคาตามปริมาณที่อัปเดตของเราจะปรับต้นทุนตามความเหมาะสม สำหรับบริการหลักส่วนใหญ่ คุณสามารถติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอรับส่วนลดสำหรับปริมาณการสั่งซื้อเพิ่มเติมหากมีคำขอรายเดือนเกิน 10,000,000 รายการ หรือคำขอรายเดือน 500,000 รายการก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 20241

  • หากต้องการดูราคาสำหรับประเทศอินเดีย โปรดไปที่หน้าราคาสำหรับประเทศอินเดีย

ตัวอย่างการระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์

ตารางต่อไปนี้แสดงตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงราคาสำหรับลูกค้าในอินเดีย เพื่อเป็นตัวอย่างประกอบ

คำขอที่เรียกเก็บเงินได้ต่อพันครั้ง (CPM)
(ราคาทั้งหมดเป็นสกุลเงิน USD)
ก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2024

ช่วงปริมาณรายเดือน

1 ถึง 100,000 คน

100,001-500,000 คน

มากกว่า 500,000 คน

การระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์

$5.00

$4.00

คุณสามารถติดต่อฝ่ายขายเพื่อรับส่วนลดสำหรับปริมาณการสั่งซื้อเพิ่มเติมได้
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2024 สําหรับลูกค้าในอินเดีย

ช่วงปริมาณรายเดือน

1 ถึง 5,000,000

5,000,001-10,000,000 คน

มากกว่า 10,000,0001

การระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์ (อินเดีย)

45 บาท

10.40 บาท

คุณสามารถติดต่อฝ่ายขายเพื่อรับส่วนลดสำหรับปริมาณการสั่งซื้อเพิ่มเติมได้

1 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2024 เป็นต้นไป การ์ดแผนที่ 2 มิติ (อินเดีย) และการ์ด Street View (อินเดีย) จะมีราคาต่ำลง โดยจะมีส่วนลดตามการใช้งานที่เพิ่มขึ้นหลังจากคำขอรายเดือนมากกว่า 50,000,000 รายการ หากคุณใช้คำขอบริการเหล่านี้มากกว่า 100,000,000 รายการต่อเดือน คุณสามารถติดต่อฝ่ายขายเพื่อรับส่วนลดสำหรับปริมาณการใช้งานเพิ่มเติม

ใครมีสิทธิ์รับราคานี้บ้าง

ลูกค้าที่มีบัญชีซึ่งมีการเรียกเก็บเงินและการใช้งานส่วนใหญ่ในอินเดียจะมีสิทธิ์ได้รับราคานี้ ลูกค้าจะเลือกประเทศสำหรับการเรียกเก็บเงินที่เหมาะสมเมื่อสร้างบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินใน Google Cloud Console

Google จะตรวจสอบการมีสิทธิ์และอาจตัดสิทธิ์ลูกค้าที่ไม่มีสิทธิ์จากราคานี้

จะเกิดสิ่งใดขึ้นกับลูกค้าที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์การมีสิทธิ์ ตัวอย่างเช่น การเรียกเก็บเงินของลูกค้าอยู่ในประเทศอินเดีย แต่การใช้งานไม่ได้ใช้งานอยู่ พวกเขามีสิทธิ์ไหม

ราคานี้มีให้เฉพาะลูกค้าในอินเดียที่มีการใช้งานส่วนใหญ่ในอินเดียและมีการเรียกเก็บเงินในอินเดียเท่านั้น

ราคานี้มีผลกับ API และ SDK ใดบ้าง

ราคานี้มีผลกับบริการหลักของ Google Maps Platform

ราคานี้มีวันที่หมดอายุที่กำหนดไว้ไหม

ราคานี้ไม่มีระยะเวลาที่เจาะจง

Google ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา คุณจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงราคา

การเข้าถึงราคานี้จำเป็นต้องดำเนินการใดหรือไม่

คุณไม่ต้องดำเนินการใดๆ ระบบจะใช้ราคานี้โดยอัตโนมัติสำหรับลูกค้าที่มีสิทธิ์ และจะแสดงในรอบการเรียกเก็บเงินถัดไปหลังจากวันที่ 1 สิงหาคม 2024

การเรียกเก็บเงินเป็นรูปีอินเดีย

สิ่งที่เปลี่ยนแปลง

ตอนนี้ลูกค้า Google Maps Platform สามารถเรียกเก็บค่าบริการเป็น INR และชำระใบเรียกเก็บเงินแพลตฟอร์ม Google Maps เป็น INR คุณใช้บัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินบัญชีเดียวกันสำหรับการใช้งาน Google Maps Platform และ Google Cloud ซึ่งหมายความว่า

  • ระบบจะเรียกเก็บเงินจากลูกค้ารายใหม่ในอินเดียและต้องชำระบิลเป็นสกุลเงินรูปีอินเดีย (INR)

  • ลูกค้าในอินเดียซึ่งปัจจุบันเรียกเก็บเงินเป็นสกุลเงิน USD จะเลือกให้เรียกเก็บเงินเป็น INR หรือเรียกเก็บเงินเป็นสกุลเงิน USD ต่อไปด้วยบัญชีที่มีอยู่

    หากต้องการเรียกเก็บเงินและชำระบิลเป็น INR ให้ทำตามขั้นตอนการย้ายข้อมูลบัญชีที่ระบุไว้ในคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการย้ายข้อมูลบัญชี

การแปลงเป็น INR จะมีการคำนวณอย่างไร

เมื่อ Google เรียกเก็บเงินในสกุลเงินท้องถิ่นที่ไม่ใช่ USD เราจะแปลงราคาของแพลตฟอร์ม Google Maps จาก USD เป็นสกุลเงินท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องตามอัตรา Conversion ที่เผยแพร่โดยสถาบันการเงินชั้นนำ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในคู่มือการเรียกเก็บเงิน Cloud นี้

โปรแกรม ONDC ของ Google Maps Platform

หากคุณเข้าร่วมใน Open Network for Digital Commerce (ONDC) เรามีโปรแกรมที่มุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือสตาร์ทอัพและธุรกิจขนาดเล็กในการเริ่มต้นใช้งาน Google Maps Platform ลูกค้าที่สนใจสร้าง ONDC โดยใช้ Google Maps Platform จะเข้าถึงส่วนลดและเครื่องมือได้ผ่าน พาร์ทเนอร์ Google Maps Platform ที่เข้าร่วม

ดูคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ OnDC เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

มีรายละเอียดอื่นๆ ที่ควรทราบไหม

ระบบจะย้ายราคาโปรโมชันของอินเดียก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2024 ไปยังราคาของอินเดียโดยอัตโนมัติ การเปลี่ยนแปลงนี้จะทำให้ลูกค้าที่มีสิทธิ์ได้รับราคาต่ำลง