การเปิดตัว Google Maps Platform ในอินเดีย: คู่มือการย้ายข้อมูล

คู่มือนี้จะแสดงลูกค้าในอินเดียเกี่ยวกับวิธีย้ายข้อมูลไปยังรูปแบบการกำหนดราคาแบบจ่ายเมื่อใช้แพลตฟอร์ม Google Maps

Google Asia Pacific Pte. Ltd. จะยังคงเป็นผู้ให้บริการ Google Maps Platform ต่อไป

ข้อมูลสำคัญ

 • Google Maps Platform เปิดตัวในอินเดียเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2019
 • ตอนนี้ลูกค้า Google Maps Platform ในอินเดียต้องชำระเงินเพื่อใช้บริการ
 • บริการ Google Maps Platform และ Google Cloud Platform ไม่สามารถเรียกเก็บเงินผ่านบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินเดียวกันในอินเดียได้
 • การใช้งาน Google Maps Platform ต้องใช้บัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินบัญชีใหม่แยกต่างหากสำหรับ Maps เพื่อเรียกเก็บเงินอย่างถูกต้อง
 • ลูกค้า Google Maps Platform (รวมถึงอินเดีย) จะได้รับการใช้งานมูลค่า $200 ทุกเดือนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 • ลูกค้า Google Maps Platform ที่ใช้การเรียก Maps API มากกว่า $200 จะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับส่วนเกิน

ลูกค้าทางออนไลน์แบบบริการตนเอง

ฉันไม่แน่ใจว่าฉันมีบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินประเภทใด

บัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินที่เรียกเก็บเงินเป็น USD ผ่าน Google Asia Pacific สามารถใช้กับบริการ Google Maps Platform ได้ บัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินที่มีการเรียกเก็บเงินเป็นสกุลเงิน INR ผ่าน Google Cloud India ใช้กับบริการ Google Maps Platform ไม่ได้ ข้อมูลนี้จะอยู่ในภาพรวมบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินและใบแจ้งหนี้

วิธีทำความเข้าใจประเภทของบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินที่คุณมี

 1. ไปที่ภาพรวมการเรียกเก็บเงินของคุณ
 2. ตรวจสอบว่าระบบเรียกเก็บเงินเป็น USD หรือไม่ โดยทำดังนี้

ประเมินสิ่งที่คุณต้องดำเนินการ

วิธีทําความเข้าใจประเภทของการใช้งานในบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงิน

 1. ไปที่รายงานการเรียกเก็บเงิน
 2. จัดกลุ่มตาม SKU
 3. ดูในคอลัมน์ผลิตภัณฑ์ หากไม่มีการใช้ผลิตภัณฑ์ Google Maps Platform คุณก็ไม่ต้องดำเนินการใดๆ ในโปรเจ็กต์ของบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงิน มิเช่นนั้น ให้ระบุว่าโปรเจ็กต์ใดต้องมีการดำเนินการโดยทำตามขั้นตอนที่เหลือ
 4. ในแผงด้านขวาในส่วนตัวกรอง ให้ใช้รายการแบบเลื่อนลงของโปรเจ็กต์เพื่อเพิ่มตัวกรองต่อโปรเจ็กต์
 5. ตรวจสอบแต่ละโครงการเพื่อดูว่ามีการใช้ผลิตภัณฑ์ Google Maps Platform หรือไม่
 6. หากโปรเจ็กต์มีสิ่งต่อไปนี้
  1. การใช้งาน GCP เท่านั้น: ไม่ต้องดำเนินการใดๆ โปรเจ็กต์นี้ควรอยู่ในบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินนี้
  2. การใช้งาน Maps เท่านั้น: ย้ายโปรเจ็กต์นี้ไปยังบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงิน Google Maps Platform ใหม่ โปรดดูinstructions
  3. การใช้งาน Maps + GCP: สร้างบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินใหม่ สร้างโปรเจ็กต์ใหม่ สร้างคีย์ API ใหม่ และอัปเดตแอปเพื่อใช้คีย์ API ที่สร้างใหม่ โปรดดูinstructions

บัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินที่มีการใช้งานทั้ง GCP และ Google Maps Platform ภายใต้โปรเจ็กต์เดียวกัน

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อย้ายข้อมูลไปยัง Google Maps Platform ให้เรียบร้อย นอกจากนี้ เราขอแนะนำให้ดูวิดีโอคำแนะนำแบบทีละขั้นนี้ซึ่งอาจช่วยคุณได้ในระหว่างการเปลี่ยนผ่านนี้

สร้างบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินใหม่สำหรับ Google Maps Platform

 1. ไปที่คอนโซล Google Cloud Platform
 2. เปิดเมนูด้านซ้าย แล้วเลือกการเรียกเก็บเงิน
 3. คลิกชื่อบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินที่มีอยู่บริเวณด้านบนของหน้า แล้วเลือกจัดการบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงิน
 4. คลิกสร้างบัญชี
 5. ป้อนชื่อของบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินใหม่และเลือกธุรกิจที่บัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินจะชำระเงิน (ในกรณีนี้คือ Google Maps Platform)
 6. คลิกส่งและเปิดใช้การเรียกเก็บเงิน

สร้างโปรเจ็กต์ใหม่ที่จะใช้กับ Google Maps Platform เท่านั้น

 1. ไปที่ Cloud Console
 2. เปิดเมนูด้านซ้ายแล้วเลือก IAM และผู้ดูแลระบบ > จัดการทรัพยากร
 3. ในหน้าจัดการทรัพยากร ให้เลือกเมนูแบบเลื่อนลงขององค์กรและเลือกองค์กรที่คุณต้องการสร้างโปรเจ็กต์
 4. คลิกสร้างโครงการ
 5. ในหน้าโปรเจ็กต์ใหม่ ให้ป้อนชื่อโปรเจ็กต์และเลือกบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินใหม่ที่สร้างขึ้นสำหรับ Google Maps Platform
 6. หากต้องการเพิ่มโปรเจ็กต์ลงในโฟลเดอร์ ให้ป้อนชื่อโฟลเดอร์ในช่อง "ตำแหน่ง"
 7. เมื่อป้อนรายละเอียดโปรเจ็กต์ใหม่เสร็จแล้ว ให้เลือกสร้าง

สร้างคีย์ API ใหม่โดยทำดังนี้

 1. ไปที่ Cloud Console
 2. เปิดเมนูด้านซ้ายแล้วเลือก API และบริการ > ข้อมูลเข้าสู่ระบบ
 3. ในหน้าข้อมูลเข้าสู่ระบบ ให้เลือกรายการแบบเลื่อนลงสร้างข้อมูลเข้าสู่ระบบ แล้วเลือกคีย์ API
 4. กล่องโต้ตอบการสร้างคีย์ API จะแสดงคีย์ที่คุณสร้างใหม่
 5. คุณอาจต้องทำสำเนาคีย์ API (คีย์ API จะพร้อมใช้งานผ่านคอนโซลเสมอ) เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณจำกัดคีย์ API เพื่อความปลอดภัย

การเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม

 1. สลับคีย์ API เก่าที่ใช้ตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน Google Maps Platform กับคีย์ API ใหม่ที่สร้างขึ้นในบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินของ Maps
 2. เพิ่มข้อจำกัดของคีย์ API

บัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินที่มีการใช้งานทั้ง GCP และ Google Maps Platform ภายใต้โปรเจ็กต์ที่แยกกัน

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อย้ายข้อมูลไปยัง Google Maps Platform ให้เรียบร้อย นอกจากนี้ เราขอแนะนำให้ดูวิดีโอคำแนะนำแบบทีละขั้นนี้ซึ่งอาจช่วยคุณได้ในระหว่างการเปลี่ยนผ่านนี้

สร้างบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินใหม่สำหรับ Google Maps Platform

 1. ไปที่ Cloud Console
 2. เปิดเมนูด้านซ้าย แล้วเลือกการเรียกเก็บเงิน
 3. คลิกชื่อบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินที่มีอยู่บริเวณด้านบนของหน้า แล้วเลือกจัดการบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงิน
 4. คลิกสร้างบัญชี
 5. ป้อนชื่อบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงิน
 6. เลือก Google Maps Platform)
 7. คลิกส่งและเปิดใช้การเรียกเก็บเงิน

ย้ายข้อมูลโปรเจ็กต์ Google Maps Platform ที่มีอยู่ไปยังบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินใหม่

 1. ไปที่ Cloud Console
 2. เปิดเมนูด้านซ้าย แล้วเลือกการเรียกเก็บเงิน
 3. หากมีบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินมากกว่า 1 บัญชี ระบบจะแจ้งให้เลือกบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินที่ลิงก์เพื่อจัดการการเรียกเก็บเงินของโปรเจ็กต์ปัจจุบัน
 4. ในส่วนโปรเจ็กต์ที่ลิงก์กับบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินนี้ ให้ค้นหาชื่อโปรเจ็กต์ที่คุณต้องการเปลี่ยนการเรียกเก็บเงิน แล้วเลือกเมนูถัดจากโปรเจ็กต์นั้น
 5. เลือกเปลี่ยนบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงิน จากนั้นเลือกบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินปลายทางที่ต้องการ
 6. คลิกตั้งค่าบัญชี

การเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม (ไม่บังคับ)

 1. ปิดบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินเก่า (หากไม่จำเป็นสำหรับบริการ Google Maps Platform)
 2. สร้างการแจ้งเตือนงบประมาณใหม่
 3. สร้างบทบาท IAM อีกครั้ง