Android için Google Haritalar Amaçları

Android için Google Haritalar uygulaması, Google Haritalar'ı görüntüleme, arama, navigasyon veya Street View modlarında başlatmak için kullanabileceğiniz çeşitli amaçlar sunar. Uygulamanıza harita yerleştirmek istiyorsanız lütfen Google Haritalar Android API'si Başlangıç Kılavuzu'na bakın.

Genel bakış

Intent'ler, gerçekleştirmek istediğiniz basit bir işlemi (ör. "harita görüntüleme" veya "havaalanı yol tarifini gösterme" gibi) bir Intent nesnesinde açıklayarak başka bir uygulamada etkinlik başlatmanıza olanak tanır. Android için Google Haritalar uygulaması birkaç farklı amacı destekler. Bu sayede Google Haritalar uygulamasını başlatabilir ve aşağıdaki dört işlemden birini gerçekleştirebilirsiniz:

 1. Bir haritayı belirtilen konum ve yakınlaştırma düzeyinde görüntüleyin.
 2. Konumları veya yerleri arayın ve harita üzerinde görüntüleyin.
 3. Bir konumdan diğerine yol tarifi isteyin. Yol tarifleri üç ulaşım modu için döndürülebilir: Araba, yürüme, bisiklet.
 4. Google Street View'da panorama görüntülerini gösterin.

Bu sayfada, Android için Google Haritalar uygulamasıyla kullanabileceğiniz amaçlar açıklanmaktadır. Niyetler ve Amaç Filtreleri veya Android platformunda yaygın olarak kullanılan amaçlar hakkında daha fazla bilgi için Android geliştirici belgelerine bakın.

Amaç istekleri

Google Haritalar'ı belirli bir amaçla başlatmak için öncelikle bir Intent nesnesi oluşturmanız ve bu nesnenin eylemini, URI'sını ve paketini belirtmeniz gerekir.

 • İşlem: Tüm Google Haritalar amaçları Görüntüleme işlemi olarak adlandırılır (ACTION_VIEW).
 • URI: Google Haritalar amaçları, işlemin gerçekleştirileceği bazı verilerle birlikte, istenen bir işlemi belirten kodlanmış URL'yi kullanır.
 • Paket: setPackage("com.google.android.apps.maps") çağrısı, Android için Google Haritalar uygulamasının Intent'i işlemesini sağlar. Paket ayarlanmazsa sistem hangi uygulamaların Intent öğesini işleyebileceğini belirler. Birden fazla uygulama varsa kullanıcıya hangi uygulamayı kullanmak istediği sorulabilir.

Intent oluşturduktan sonra, sistemin ilgili uygulamayı başlatmasını birkaç şekilde isteyebilirsiniz. Yaygın olarak kullanılan bir yöntem, Intent öğesini startActivity() yöntemine geçirmektir. Sistem gerekli uygulamayı (bu örnekte Google Haritalar) ve karşılık gelen Activity uygulamasını başlatır.

Java

// Create a Uri from an intent string. Use the result to create an Intent.
Uri gmmIntentUri = Uri.parse("google.streetview:cbll=46.414382,10.013988");

// Create an Intent from gmmIntentUri. Set the action to ACTION_VIEW
Intent mapIntent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, gmmIntentUri);
// Make the Intent explicit by setting the Google Maps package
mapIntent.setPackage("com.google.android.apps.maps");

// Attempt to start an activity that can handle the Intent
startActivity(mapIntent);

Kotlin

// Create a Uri from an intent string. Use the result to create an Intent.
val gmmIntentUri = Uri.parse("google.streetview:cbll=46.414382,10.013988")

// Create an Intent from gmmIntentUri. Set the action to ACTION_VIEW
val mapIntent = Intent(Intent.ACTION_VIEW, gmmIntentUri)
// Make the Intent explicit by setting the Google Maps package
mapIntent.setPackage("com.google.android.apps.maps")

// Attempt to start an activity that can handle the Intent
startActivity(mapIntent)

Sistem amaca yanıt verebilecek bir uygulama tanımlayamazsa uygulamanız kilitlenebilir. Bu nedenle, kullanıcıya bu amaçlardan birini sunmadan önce alıcı uygulamanın yüklü olduğunu doğrulamanız gerekir.

Bir uygulamanın amacı almaya uygun olduğunu doğrulamak için Intent nesnenizde resolveActivity() yöntemini çağırın. Sonuç null değilse amacı işleyebilecek en az bir uygulama vardır ve startActivity() güvenle çağrılabilir. Sonuç null ise amacı kullanmamalısınız ve mümkünse amacı çağıran özelliği devre dışı bırakmalısınız.

Java

if (mapIntent.resolveActivity(getPackageManager()) != null) {
 ...
}

Kotlin

mapIntent.resolveActivity(packageManager)?.let {
 ...
}

Örneğin, İstanbul haritasını görüntülemek için aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz:

Java

Uri gmmIntentUri = Uri.parse("geo:37.7749,-122.4194");
Intent mapIntent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, gmmIntentUri);
mapIntent.setPackage("com.google.android.apps.maps");
if (mapIntent.resolveActivity(getPackageManager()) != null) {
 startActivity(mapIntent);
}

Kotlin

val gmmIntentUri = Uri.parse("geo:37.7749,-122.4194")
val mapIntent = Intent(Intent.ACTION_VIEW, gmmIntentUri)
mapIntent.setPackage("com.google.android.apps.maps")
mapIntent.resolveActivity(packageManager)?.let {
 startActivity(mapIntent)
}

URL kodlamalı sorgu dizeleri

Google Haritalar Amaçlarına iletilen tüm dizeler, URI kodlamalı olmalıdır. Örneğin, "1st & Pike, Seattle" dizesi 1st%20%26%20Pike%2C%20Seattle olmalıdır. Dizedeki boşluklar %20 ile kodlanabilir veya artı işareti (+) ile değiştirilebilir.

Dizelerinizi kodlamak için android.net.Uri parse() yöntemini kullanabilirsiniz. Örneğin:

Java

Uri gmmIntentUri =
 Uri.parse("geo:37.7749,-122.4192?q=" + Uri.encode("1st & Pike, Seattle"));

Kotlin

val gmmIntentUri =
 Uri.parse("geo:37.7749,-122.4192?q=" + Uri.encode("1st & Pike, Seattle"))

Harita görüntüleme

Bir haritayı belirli bir konumda ve yakınlaştırma düzeyinde görüntülemek için geo: niyetini kullanın.

geo:latitude,longitude?z=zoom

Parametreler

 • latitude ve longitude, haritanın merkez noktasını ayarladı.
 • z isteğe bağlı olarak haritanın ilk yakınlaştırma düzeyini ayarlar. Kabul edilen değerler 0 (tüm dünya) ile 21 (tek tek binalar) aralığındadır. Üst sınır, seçilen konum için sunulan harita verilerine göre değişiklik gösterebilir.

Örnekler

Java

// Creates an Intent that will load a map of San Francisco
Uri gmmIntentUri = Uri.parse("geo:37.7749,-122.4194");
Intent mapIntent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, gmmIntentUri);
mapIntent.setPackage("com.google.android.apps.maps");
startActivity(mapIntent);

Kotlin

// Creates an Intent that will load a map of San Francisco
val gmmIntentUri = Uri.parse("geo:37.7749,-122.4194")
val mapIntent = Intent(Intent.ACTION_VIEW, gmmIntentUri)
mapIntent.setPackage("com.google.android.apps.maps")
startActivity(mapIntent)

Konum arama

Belirtilen bir görüntü alanında arama sorgularını görüntülemek için bu amacı kullanın. Sorguda tek bir sonuç bulunduğunda bu amacı kullanarak önemli bir yer, işletme, coğrafi özellik ya da kasaba gibi belirli bir yer veya adreste bir raptiye gösterebilirsiniz.

geo:latitude,longitude?q=query
geo:0,0?q=my+street+address
geo:0,0?q=latitude,longitude(label)

Parametreler

Bir haritayı görüntülemek için kullanılan parametrelere ek olarak, Arama aşağıdaki parametreleri destekler:

 • q, haritada vurgulanacak yerleri tanımlar. q parametresi, tüm Arama istekleri için gereklidir. Bir konumu yer adı veya adres olarak kabul eder. Dize URL olarak kodlanmış olmalıdır. Dolayısıyla "Belediye Binası, New York, NY" gibi bir adres Şehir+Salon,New+York,NY şeklinde dönüştürülmelidir.

 • label, haritada tanımlanan bir yerde özel etiket ayarlamanıza olanak tanır. label bir Dize olarak belirtilmelidir.

Genel bir arama terimini geçerseniz Google Haritalar, belirttiğiniz ölçütlerle eşleşen enlem/boylama yakın bir konumu bulmaya çalışır. Konum belirtilmemişse Google Haritalar yakındaki girişleri bulmaya çalışır. Örneğin:

Java

// Search for restaurants nearby
Uri gmmIntentUri = Uri.parse("geo:0,0?q=restaurants");
Intent mapIntent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, gmmIntentUri);
mapIntent.setPackage("com.google.android.apps.maps");
startActivity(mapIntent);

// Search for restaurants in San Francisco
Uri gmmIntentUri = Uri.parse("geo:37.7749,-122.4194?q=restaurants");
Intent mapIntent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, gmmIntentUri);
mapIntent.setPackage("com.google.android.apps.maps");
startActivity(mapIntent);

Kotlin

// Search for restaurants nearby
val gmmIntentUri = Uri.parse("geo:0,0?q=restaurants")
val mapIntent = Intent(Intent.ACTION_VIEW, gmmIntentUri)
mapIntent.setPackage("com.google.android.apps.maps")
startActivity(mapIntent)

// Search for restaurants in San Francisco
val gmmIntentUri =
 Uri.parse("geo:37.7749,-122.4194?q=restaurants")
val mapIntent = Intent(Intent.ACTION_VIEW, gmmIntentUri)
mapIntent.setPackage("com.google.android.apps.maps")
startActivity(mapIntent)

İstanbul'da Restoran Arama

Sorgu dizesiyle birlikte bir yakınlaştırma parametresi belirterek arama sonuçlarına daha fazla ağırlık verebilirsiniz. Aşağıdaki örnekte, 10 yakınlaştırma oranı eklendiğinde restoran yakın konum yerine şehir düzeyinde bulunur.

Java

Uri gmmIntentUri = Uri.parse("geo:37.7749,-122.4194?z=10&q=restaurants");
Intent mapIntent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, gmmIntentUri);
mapIntent.setPackage("com.google.android.apps.maps");
startActivity(mapIntent);

Kotlin

val gmmIntentUri =
 Uri.parse("geo:37.7749,-122.4194?z=10&q=restaurants")
val mapIntent = Intent(Intent.ACTION_VIEW, gmmIntentUri)
mapIntent.setPackage("com.google.android.apps.maps")
startActivity(mapIntent)

Belirli bir adres için arama yaptığınızda, ilgili konumda bir raptiye görüntülenir.

Java

Uri gmmIntentUri = Uri.parse("geo:0,0?q=1600 Amphitheatre Parkway, Mountain+View, California");
Intent mapIntent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, gmmIntentUri);
mapIntent.setPackage("com.google.android.apps.maps");
startActivity(mapIntent);

Kotlin

val gmmIntentUri =
 Uri.parse("geo:0,0?q=1600 Amphitheatre Parkway, Mountain+View, California")
val mapIntent = Intent(Intent.ACTION_VIEW, gmmIntentUri)
mapIntent.setPackage("com.google.android.apps.maps")
startActivity(mapIntent)

Yukarıdaki örnekte 0,0 değeri için enlem/boylam değeri ayarlanır ancak bir adres sorgu dizesi olarak aktarılır. Çok belirli bir konum aranırken enlem ve boylam gerekli değildir. Bununla birlikte, tam adresi bilmiyorsanız bir koordinat belirleyerek arama sonuçlarını ağırlıklandırmayı deneyebilirsiniz. Örneğin, "Ana Cadde" için adres araması yaptığınızda çok fazla sonuç döndürülür.

Java

// Searching for 'Main Street' will return too many results
Uri gmmIntentUri = Uri.parse("geo:0,0?q=101+main+street");

Kotlin

// Searching for 'Main Street' will return too many results
val gmmIntentUri = Uri.parse("geo:0,0?q=101+main+street")

Amaç URI'sına lat/lng eklemek, sonuçları belirli bir alana göre ağırlıklandırır:

Java

// Searches for 'Main Street' near San Francisco
Uri gmmIntentUri = Uri.parse("geo:37.7749,-122.4194?q=101+main+street");
Intent mapIntent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, gmmIntentUri);
mapIntent.setPackage("com.google.android.apps.maps");
startActivity(mapIntent);

Kotlin

// Searches for 'Main Street' near San Francisco
val gmmIntentUri =
 Uri.parse("geo:37.7749,-122.4194?q=101+main+street")
val mapIntent = Intent(Intent.ACTION_VIEW, gmmIntentUri)
mapIntent.setPackage("com.google.android.apps.maps")
startActivity(mapIntent)

Aramanızın tek bir değer döndüreceğini biliyorsanız isteğe bağlı bir etiket iletmek isteyebilirsiniz. Etiketler bir Dize olarak belirtilmelidir ve harita işaretleyicisinin altında görünür. Etiketlerin yalnızca q enlem/boylam koordinatı olarak belirtildiğinde kullanılabildiğini unutmayın.

Java

// Display a label at the location of Google's Sydney office
Uri gmmIntentUri = Uri.parse("geo:0,0?q=Google+Sydney@-33.8666,151.1957");
Intent mapIntent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, gmmIntentUri);
mapIntent.setPackage("com.google.android.apps.maps");
startActivity(mapIntent);

Kotlin

// Display a label at the location of Google's Sydney office
val gmmIntentUri =
 Uri.parse("geo:0,0?q=-33.8666,151.1957(Google+Sydney)")
val mapIntent = Intent(Intent.ACTION_VIEW, gmmIntentUri)
mapIntent.setPackage("com.google.android.apps.maps")
startActivity(mapIntent)

Açık adres veya enlem/boylama alternatif olarak, bilinen bir konumda artı kodu kullanarak raptiye gösterebilirsiniz.

Java

// Display the location of Google, San Francisco using a global plus code.
Uri gmmIntentUri = Uri.parse("http://plus.codes/849VQJQ5+XX");
// Equivalently, define the same location using a local plus code
gmmIntentUri = Uri.parse("https://plus.codes/QJQ5+XX,San%20Francisco");
// Construct and use the Intent as in the examples above

Kotlin

// Display the location of Google, San Francisco using a global plus code.
var gmmIntentUri = Uri.parse("http://plus.codes/849VQJQ5+XX")
// Equivalently, define the same location using a local plus code
gmmIntentUri = Uri.parse("https://plus.codes/QJQ5+XX,San%20Francisco")
// Construct and use the Intent as in the examples above

Adım adım navigasyon başlatılıyor

Bu amacı, belirtilen adres veya koordinat için adım adım yol tarifi alarak Google Haritalar navigasyonunu başlatmak için kullanın. Yol tarifleri her zaman kullanıcının şu anki konumundan verilir.

google.navigation:q=a+street+address
google.navigation:q=latitude,longitude

Parametreler

 • q: Navigasyon aramaları için bitiş noktasını ayarlar. Bu değer enlem, boylam koordinatları veya sorgu biçimlendirilmiş bir adres olabilir. Birden fazla sonuç döndüren bir sorgu dizesiyse ilk sonuç seçilir.

 • mode, ulaşım yöntemini belirler. Mod isteğe bağlıdır ve aşağıdakilerden birine ayarlanabilir:

  • Sürüş için d (varsayılan)
  • Bisiklet için b
  • İki tekerlekli araç için l
  • Yürüyüş için w
 • avoid, rotanın kaçınılması gereken özellikleri ayarlar. Kaçınma isteğe bağlıdır ve aşağıdakilerden birine veya daha fazlasına ayarlanabilir:

  • Ücretli geçişler için t
  • Otoyollar için h
  • Feribotlar için f

Örnekler

Aşağıdaki Intent, Sidney Avustralya'daki Taronga Hayvanat Bahçesi'ne adım adım navigasyon izni isteyecek:

Java

Uri gmmIntentUri = Uri.parse("google.navigation:q=Taronga+Zoo,+Sydney+Australia");
Intent mapIntent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, gmmIntentUri);
mapIntent.setPackage("com.google.android.apps.maps");
startActivity(mapIntent);

Kotlin

val gmmIntentUri =
 Uri.parse("google.navigation:q=Taronga+Zoo,+Sydney+Australia")
val mapIntent = Intent(Intent.ACTION_VIEW, gmmIntentUri)
mapIntent.setPackage("com.google.android.apps.maps")
startActivity(mapIntent)

Taronga Hayvanat Bahçesi için yol tarifi

Geçiş ücreti ödememeyi veya feribota binmeyi tercih etmiyorsanız bunlardan kaçınmak için rota izleme isteğinde bulunabilirsiniz.

Java

Uri gmmIntentUri = Uri.parse("google.navigation:q=Taronga+Zoo,+Sydney+Australia&avoid=tf");
Intent mapIntent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, gmmIntentUri);
mapIntent.setPackage("com.google.android.apps.maps");
startActivity(mapIntent);

Kotlin

val gmmIntentUri =
 Uri.parse("google.navigation:q=Taronga+Zoo,+Sydney+Australia&avoid=tf")
val mapIntent = Intent(Intent.ACTION_VIEW, gmmIntentUri)
mapIntent.setPackage("com.google.android.apps.maps")
startActivity(mapIntent)

Biraz egzersiz yapmayı tercih ederseniz bunun yerine bisiklet için yol tarifi isteyebilirsiniz.

Java

Uri gmmIntentUri = Uri.parse("google.navigation:q=Taronga+Zoo,+Sydney+Australia&mode=b");
Intent mapIntent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, gmmIntentUri);
mapIntent.setPackage("com.google.android.apps.maps");
startActivity(mapIntent);

Kotlin

val gmmIntentUri =
 Uri.parse("google.navigation:q=Taronga+Zoo,+Sydney+Australia&mode=b")
val mapIntent = Intent(Intent.ACTION_VIEW, gmmIntentUri)
mapIntent.setPackage("com.google.android.apps.maps")
startActivity(mapIntent)

İki tekerlekli motorlu bir araç kullanmayı tercih ederseniz yol tariflerinin arabalara uygun olmayan dar yolları ve parkurları içermesini isteyebilirsiniz. Aşağıdaki intent, Hindistan'daki bir rotayı döndürür.

Java

Uri gmmIntentUri = Uri.parse("google.navigation:q=Connaught+Place,+New+Delhi,Delhi&mode=l");
Intent mapIntent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, gmmIntentUri);
mapIntent.setPackage("com.google.android.apps.maps");
startActivity(mapIntent);

Kotlin

val gmmIntentUri =
 Uri.parse("google.navigation:q=Connaught+Place,+New+Delhi,Delhi&mode=l")
val mapIntent = Intent(Intent.ACTION_VIEW, gmmIntentUri)
mapIntent.setPackage("com.google.android.apps.maps")
startActivity(mapIntent)

Street View panoramasını görüntüleme

Google Street View'ı başlatmak için google.streetview amacını kullanın. Google Street View, kapsamı alanı boyunca belirli konumlardan panoramik görüntüler sunar. Kullanıcıların katkıda bulunduğu fotoğraf küreleri ve Street View özel koleksiyonları da mevcuttur.

google.streetview:cbll=latitude,longitude&cbp=0,bearing,0,zoom,tilt
google.streetview:panoid=id&cbp=0,bearing,0,zoom,tilt

Parametreler

Tüm google.streetview URI'leri ya cbll veya panoid parametresi içermelidir.

 • cbll, enlem ve boylamı virgülle ayrılmış değerler (46.414382,10.013988) olarak kabul eder. Uygulama, bu konuma en yakın konumda fotoğrafı çekilen panoramayı görüntüler. Street View görüntüleri periyodik olarak yenilendiği ve fotoğraflar her defasında biraz farklı konumlardan çekilebileceği için, görüntüler güncellendiğinde konumunuzun farklı bir panoramaya tutturulması mümkündür.

 • panoid belirli bir panorama kimliğidir. Google Haritalar, hem panoid hem de cbll belirtilmişse panorama kimliğini kullanır. Panorama kimlikleri, Android uygulamalarında StreetViewPanoramaLocation nesnesinden kullanılabilir.

 • cbp, kameranın ilk yönünü ayarlayan isteğe bağlı bir parametredir. cbp parametresi, tümü isteğe bağlı olan virgülle ayrılmış 5 değer alır. En önemli değerler sırasıyla yönü, yakınlaştırmayı ve yatırmayı ayarlayan ikinci, dördüncü ve beşincidir. Birinci ve üçüncü değerler desteklenmez ve 0 olarak ayarlanmalıdır.

  • bearing: Kameranın pusula yönünü saat yönünde Kuzey'den derece cinsinden belirtir. Gerçek kuzey 0, doğu 90, güney 180, batı 270'tir. Yan tarafa iletilen değerler sarmalanır. Yani 0°, 360° ve 720° ise aynı yöndedir. Virgülle ayrılmış beş değerin ikincisi olarak tanımlanır.
  • zoom: Kameranın yakınlaştırma düzeyini ayarlar. Varsayılan yakınlaştırma seviyesi 0 olarak ayarlanmıştır. 1 yakınlaştırma oranı, büyütmeyi iki katına çıkarır. Yakınlaştırma seviyesi, geçerli panorama için 0 ile maksimum yakınlaştırma düzeyi arasında bir değere ayarlanır. Bu, bu aralığın dışında kalan herhangi bir değerin, aralık dahilinde olan en yakın uç noktaya ayarlanacağı anlamına gelir. Örneğin, -1 değeri 0 olarak ayarlanır. Yakınlaştırma, virgülle ayrılmış beş değerden dördüncüsüdür.
  • tilt: Kameranın yukarı veya aşağı açısını belirtir. -90 ila 0 ile 90 arasındadır; 90 düz aşağı, 0 ufuk ortalanmış ve -90 tam dikeydir.

Örnekler

Aşağıda, Street View amacının kullanımıyla ilgili bazı örnekler verilmiştir.

Java

// Displays an image of the Swiss Alps
Uri gmmIntentUri = Uri.parse("google.streetview:cbll=46.414382,10.013988");
Intent mapIntent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, gmmIntentUri);
mapIntent.setPackage("com.google.android.apps.maps");
startActivity(mapIntent);

// Uses a PanoID to show an image from Maroubra beach in Sydney, Australia
Uri gmmIntentUri = Uri.parse("google.streetview:panoid=Iaa2JyfIggYAAAQfCZU9KQ");
Intent mapIntent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, gmmIntentUri);
mapIntent.setPackage("com.google.android.apps.maps");
startActivity(mapIntent);

// Opens Street View between two Pyramids in Giza. The values passed to the
// cbp parameter will angle the camera slightly up, and towards the east.
Uri gmmIntentUri = Uri.parse("google.streetview:cbll=29.9774614,31.1329645&cbp=0,30,0,0,-15");
Intent mapIntent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, gmmIntentUri);
mapIntent.setPackage("com.google.android.apps.maps");
startActivity(mapIntent);

Kotlin

// Displays an image of the Swiss Alps
val gmmIntentUri =
 Uri.parse("google.streetview:cbll=46.414382,10.013988")
val mapIntent = Intent(Intent.ACTION_VIEW, gmmIntentUri)
mapIntent.setPackage("com.google.android.apps.maps")
startActivity(mapIntent)

// Uses a PanoID to show an image from Maroubra beach in Sydney, Australia
val gmmIntentUri =
 Uri.parse("google.streetview:panoid=Iaa2JyfIggYAAAQfCZU9KQ")
val mapIntent = Intent(Intent.ACTION_VIEW, gmmIntentUri)
mapIntent.setPackage("com.google.android.apps.maps")
startActivity(mapIntent)

// Opens Street View between two Pyramids in Giza. The values passed to the
// cbp parameter will angle the camera slightly up, and towards the east.
val gmmIntentUri =
 Uri.parse("google.streetview:cbll=29.9774614,31.1329645&cbp=0,30,0,0,-15")
val mapIntent = Intent(Intent.ACTION_VIEW, gmmIntentUri)
mapIntent.setPackage("com.google.android.apps.maps")
startActivity(mapIntent)

Street View'da Piramitler