ภาพรวม API แบบคงที่ของ Street View

Street View Static API ฝังภาพพาโนรามาหรือภาพขนาดย่อ Street View แบบนิ่ง (ไม่ใช่อินเทอร์แอกทีฟ) ลงในหน้าเว็บโดยไม่ต้องใช้ JavaScript กำหนดวิวพอร์ตด้วยพารามิเตอร์ของ URL ที่ส่งผ่านคำขอ HTTP มาตรฐาน คำขอส่งกลับภาพนิ่ง

https://maps.googleapis.com/maps/api/streetview?size=400x400&location=47.5763831,-122.4211769
&fov=80&heading=70&pitch=0&key=YOUR_API_KEY&signature=YOUR_SIGNATURE

ดูคู่มือนักพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อดูพารามิเตอร์ที่จำเป็นและไม่บังคับทั้งหมด รวมถึงตัวอย่างคำขอและคำตอบ

คำขอ API แบบคงที่ทั้งหมดของ Street View ต้องใช้คีย์ API จึงจะทำงานได้ และควรมีลายเซ็นดิจิทัลเพื่อความปลอดภัยของ API สูงสุด ดูคำแนะนำของ Google สำหรับแนวทางปฏิบัติแนะนำเกี่ยวกับ API เว็บแบบคงที่และแนวทางปฏิบัติแนะนำด้านความปลอดภัยของ API

ระบบจะเรียกเก็บเงิน API แบบคงที่ของ Street View สำหรับแต่ละคำขอในการฝังภาพพาโนรามา Street View แบบนิ่ง (ไม่ใช่อินเทอร์แอกทีฟ) ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การใช้งานและการเรียกเก็บเงิน

ควบคุมการใช้ API และการใช้จ่ายด้วยการตรวจสอบและการรายงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Street View Static API หรือผลิตภัณฑ์ Google Maps API อื่นๆ โปรดดูที่หน้าการสนับสนุน

หากสนใจเผยแพร่ภาพ Street View แบบ 360 องศา โปรดไปที่ Street View Publish API