ภาพรวม API แบบคงที่ของ Street View

Street View Static API จะฝังภาพพาโนรามาหรือภาพขนาดย่อ Street View แบบนิ่ง (ไม่ใช่การโต้ตอบ) ลงในหน้าเว็บโดยไม่ต้องใช้ JavaScript กำหนดวิวพอร์ตด้วยพารามิเตอร์ของ URL ที่ส่งผ่านคำขอ HTTP มาตรฐาน คำขอแสดงผลภาพนิ่ง

https://maps.googleapis.com/maps/api/streetview?size=400x400&location=47.5763831,-122.4211769
&fov=80&heading=70&pitch=0&key=YOUR_API_KEY&signature=YOUR_SIGNATURE

ดูคู่มือนักพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับพารามิเตอร์ที่จำเป็นและไม่บังคับทั้งหมด รวมถึงคำขอและคำตอบตัวอย่าง

คำขอ API แบบคงที่ทั้งหมดของ Street View ต้องใช้คีย์ API จึงจะทำงานได้ และควรมีลายเซ็นดิจิทัลเพื่อความปลอดภัยของ API สูงสุด ดูคําแนะนําของ Google เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติแนะนําเกี่ยวกับ API เว็บแบบคงที่และแนวทางปฏิบัติแนะนําด้านการรักษาความปลอดภัยของ API

จะมีการเรียกเก็บเงิน API แบบคงที่ของ Street View สำหรับแต่ละคำขอในการฝังภาพพาโนรามา Street View แบบนิ่ง (ไม่ใช่อินเทอร์แอกทีฟ) ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การใช้งานและการเรียกเก็บเงิน

ควบคุมการใช้และการใช้จ่าย API ด้วยการตรวจสอบและการรายงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Street View Static API หรือผลิตภัณฑ์ Google Maps API อื่นๆ อย่าลืมดูที่หน้าการสนับสนุนของ Maps API

หากสนใจเผยแพร่รูปภาพ Street View 360 องศา โปรดดูที่ Street View Publish API