การรายงานและภาพรวมการตรวจสอบ

คุณควรตรวจสอบการใช้งาน Google Maps Platform API, โควต้า และข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงินเป็นประจำ ข้อมูลนี้จะช่วยให้คุณวัดการใช้ API, อยู่ในขีดจำกัดการใช้งานที่กำหนดไว้ล่วงหน้า และควบคุมต้นทุนผ่านงบประมาณที่วางแผนไว้ การตรวจสอบข้อมูลนี้ยังสามารถแจ้งให้คุณทราบถึงการโต้ตอบที่ไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้นระหว่างแอปพลิเคชันของคุณกับบริการ Google Maps Platform

แพลตฟอร์ม Maps มีเครื่องมือ 2 อย่างที่จะช่วยให้คุณตรวจสอบการใช้งาน โควต้า และข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงิน

 • การรายงาน: ชุดรายงานภาพที่กำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งช่วยให้คุณเห็นการใช้งาน API, โควต้า และข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงินพื้นฐานใน Google Cloud Console ได้อย่างง่ายดาย คุณระบุจำนวนการเรียก API ได้อย่างรวดเร็ว ดูใกล้ที่จะใช้โควต้าการใช้งาน API และตรวจสอบการใช้งานการเรียกเก็บเงินเมื่อเวลาผ่านไป
 • การตรวจสอบ: ชุดเครื่องมือทั้งใน Cloud Console และผ่าน API ที่ให้คุณตรวจสอบการใช้งาน API, โควต้า และข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงิน รวมทั้งกำหนดการแจ้งเตือนเมื่อเมตริกเหล่านี้ใกล้ถึงขีดจำกัดที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

  Monitoring ช่วยให้คุณสร้างแดชบอร์ดการตรวจสอบแบบกำหนดเองซึ่งแสดงเมตริกเป็นแผนภูมิประเภทต่างๆ ได้ นอกจากนี้ คุณยังออกการแจ้งเตือน เช่น อีเมลหรือ SMS เมื่อเมตริกถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าได้ด้วย

การรายงาน

การรายงานใน Maps Platform มีชุดรายงานภาพที่กำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งจะช่วยให้คุณดูการใช้งาน API, โควต้า และข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงินพื้นฐานใน Cloud Console ได้อย่างง่ายดาย ดูรายงานการใช้งาน Maps Platform API, โควต้า และหมายเลขการเรียกเก็บเงินโดยใช้ Cloud Console

รายงาน API และบริการ

รายงาน API และบริการ Cloud Console จะระบุเมตริกการใช้งานสำหรับ API ทั้งหมดที่เปิดใช้สำหรับโปรเจ็กต์ของคุณ ซึ่งรวมถึง Maps Platform API และ SDK ตลอดจน API และบริการอื่นๆ ทั้งหมดของ Google

รูปภาพนี้แสดงรายงาน API และบริการ

ภาพหน้าจอของหน้า Monitoring API ใน Google Cloud Console ที่แสดงหน้าแดชบอร์ดรายงาน API และบริการ โดยจะแสดงแผนภูมิแยกกันสำหรับการเข้าชม ข้อผิดพลาด และเวลาในการตอบสนองตามค่ามัธยฐาน แผนภูมิเหล่านี้แสดงข้อมูลได้ตั้งแต่ 1 ชั่วโมงไปจนถึง 30 วัน

โควต้า

โควต้าจะเป็นตัวกำหนดจำนวนคำขอที่โปรเจ็กต์ดำเนินการกับ Maps Platform API ได้ คุณจำกัดคำขอได้ 3 วิธีดังนี้

 • ต่อวัน
 • ต่อนาที
 • ต่อผู้ใช้ต่อนาที (หากมี)

เฉพาะคำขอที่สำเร็จและคำขอที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์เท่านั้นที่จะนับรวมในโควต้า คำขอที่ไม่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์จะไม่นับรวมในโควต้า

การใช้งานโควต้าจะแสดงเป็นกราฟในหน้ารายงานโควต้าใน Cloud Console

ภาพหน้าจอของหน้าโควต้าของ Maps ในคอนโซล Google Cloud โดยจะแสดงโควต้าตาม API โดยใช้ตัวเลือก จากนั้นแสดงการโหลดแผนที่ที่สัมพันธ์กับโควต้าที่ตั้งไว้สำหรับ API ที่เป็นปัญหา

การเรียกเก็บเงิน

รายงานการเรียกเก็บเงินของ Cloud Console จะให้ข้อมูลการเรียกเก็บเงินและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโปรเจ็กต์ที่คุณเลือก

หน้ารายงานการเรียกเก็บเงินใน Cloud ช่วยให้คุณดูค่าใช้จ่ายการใช้งาน Google Cloud Platform สำหรับทุกโปรเจ็กต์ที่ลิงก์กับบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินใน Cloud ได้ ในการดูแนวโน้มค่าใช้จ่ายที่สำคัญต่อคุณ คุณสามารถเลือกช่วงข้อมูล ระบุช่วงเวลา กำหนดค่าตัวกรองแผนภูมิ และจัดกลุ่มตามโปรเจ็กต์, บริการ, SKU หรือสถานที่ตั้ง

รายงานการเรียกเก็บเงินใน Cloud ช่วยคุณตอบคำถามเหล่านี้ได้

 • การใช้จ่าย Google Cloud Platform ในเดือนปัจจุบันของฉันมีแนวโน้มเป็นอย่างไร
 • โปรเจ็กต์ใดมีค่าใช้จ่ายมากที่สุดในเดือนที่ผ่านมา
 • ค่าใช้จ่ายในอนาคตที่คาดการณ์ไว้ตามแนวโน้มที่ผ่านมาเป็นอย่างไร
 • ฉันมีค่าใช้จ่ายเท่าใดตามภูมิภาค

รูปภาพนี้แสดงรายงานการเรียกเก็บเงิน

ภาพหน้าจอของหน้าการเรียกเก็บเงินของ Maps ใน Google Cloud Console โดยจะแสดงข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงินของ 1 เดือนปฏิทินสำหรับทุกโปรเจ็กต์

Monitoring

Cloud Monitoring จะรวบรวมการวัดผลของบริการและทรัพยากร Google Cloud Platform ที่คุณใช้ เช่น คุณสามารถตรวจสอบการเรียก API หรือการใช้โควต้าในระยะเวลาที่กำหนดได้

คุณไม่เพียงสามารถกำหนดเมตริกและแผนภูมิแบบกำหนดเองได้เท่านั้น แต่ยังสามารถกำหนดการแจ้งเตือนได้อีกด้วย ใช้การแจ้งเตือนเพื่อส่งการแจ้งเตือนเมื่อประสิทธิภาพบริการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่คุณกำหนด ตัวอย่างเช่น คุณส่งการแจ้งเตือนเป็นอีเมล, SMS ไปยังแอป Cloud Console บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ และตัวเลือกอื่นๆ ได้

เมตริก

ใน Cloud Monitoring

 • เมตริกจะอธิบายสิ่งที่มีการวัด ตัวอย่างเมตริก ได้แก่ จำนวนการเรียก API, เปอร์เซ็นต์ของโควต้าการใช้งานที่ใช้ หรือการใช้งาน CPU ของเครื่องเสมือน
 • อนุกรมเวลาเป็นโครงสร้างข้อมูลที่มีการวัดเมตริกและข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่มาและความหมายของการวัดเหล่านั้นที่ระบุเวลาไว้

หากต้องการสำรวจข้อมูลเมตริก ให้สร้างแผนภูมิด้วยเครื่องมือสำรวจเมตริก เช่น หากต้องการดูจำนวนคำขอ API ในช่วงเวลา 1 นาทีสำหรับชั่วโมงที่ผ่านมา ให้ใช้เครื่องมือสำรวจเมตริกเพื่อสร้างแผนภูมิที่แสดงข้อมูลล่าสุด

ภาพหน้าจอของแผนภูมิเส้นที่กําหนดเองซึ่งแสดงจํานวน API แผนภูมิแสดงข้อมูลได้ตั้งแต่ 1 ชั่วโมงถึง 6 สัปดาห์ หรือกรอบเวลาที่กำหนดเอง

แดชบอร์ด

แดชบอร์ดช่วยให้คุณดูและตรวจสอบข้อมูลอนุกรมเวลาในแบบคอลเล็กชันแผนภูมิ หากต้องการสร้างแดชบอร์ดที่กำหนดเอง คุณจะใช้ Cloud Console หรือ Cloud Monitoring API ก็ได้

รูปภาพต่อไปนี้แสดงแดชบอร์ดที่กำหนดเองพร้อมแผนภูมิ 2 รายการ ได้แก่ แผนภูมิโควต้าทางด้านซ้ายและแผนภูมิจำนวน API ทางด้านขวา

ภาพหน้าจอของแดชบอร์ดที่กําหนดเองซึ่งแสดงแผนภูมิ 2 รายการ แผนภูมิด้านซ้ายคือแผนภูมิโควต้า ส่วนแผนภูมิด้านขวาคือแผนภูมิการใช้งาน API ทั้ง 2 แผนภูมิจะแสดงจุดเวลาบนแกนแนวนอน

การแจ้งเตือน

หากต้องการรับการแจ้งเตือนเมื่อประสิทธิภาพของบริการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ให้สร้างนโยบายการแจ้งเตือน เช่น คุณอาจสร้างนโยบายการแจ้งเตือนที่จะแจ้งทีมที่โทรติดต่อเมื่อเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 ของเวลาในการตอบสนองของ HTTP 200 จากบริการของคุณเกิน 100 มิลลิวินาที

การแจ้งเตือนจะทำให้คุณทราบปัญหาในแอปพลิเคชันระบบคลาวด์ได้อย่างรวดเร็ว คุณจึงแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

Cloud Monitoring รองรับการแจ้งเตือนหลายประเภท เช่น

 • การแจ้งเตือนเกณฑ์ของเมตริก: เรียกให้แสดงการแจ้งเตือนหากเมตริกสูงขึ้นหรือลดลงจากค่าหนึ่งๆ ในช่วงเวลาที่เจาะจง หรือเมื่อเมตริกเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามเปอร์เซ็นต์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
 • การแจ้งเตือนงบประมาณ: ทริกเกอร์การแจ้งเตือนเมื่อค่าใช้จ่ายเกินเปอร์เซ็นต์ของงบประมาณ
 • การแจ้งเตือนโควต้า: ทริกเกอร์การแจ้งเตือนเมื่อการใช้งานใกล้ถึงขีดจำกัดโควต้า

ขั้นตอนถัดไป