Các tùy chọn tuyến đường khả dụng

Cùng với việc chỉ định điểm gốc và điểm đến, bạn có thể chỉ định nhiều tuỳ chọn để điều khiển tuyến. Để biết thêm thông tin chi tiết về cách đặt các tuỳ chọn này, hãy truy cập vào các đường liên kết trong bảng:

Lựa chọn Nội dung mô tả
Chế độ đi lại Phương tiện đi lại, chẳng hạn như lái xe, phương tiện công cộng, xe đạp, đi bộ hoặc xe hai bánh.
Tính phí cầu đường Ước tính mọi khoản phí cầu đường cho một tuyến đường.
Chỉ định những đối tượng tuyến đường cần tránh Chỉ định các tuỳ chọn để tránh phí cầu đường, tránh đường cao tốc và các tuỳ chọn khác.
Yêu cầu hình nhiều đường cho tuyến đường Yêu cầu một tập hợp toạ độ đại diện cho một tuyến đường, có thể bao gồm thông tin giao thông (không bắt buộc).
Yêu cầu tuyến đường thay thế Tính toán tối đa 3 tuyến thay thế cùng với tuyến đường mặc định.
Yêu cầu giá trị được bản địa hoá Yêu cầu một trường phản hồi bổ sung cung cấp văn bản đã bản địa hoá cho thời lượng chuyến đi, khoảng cách và hệ thống đơn vị (hệ mét hoặc hệ đo lường Anh)
Tối ưu hoá thứ tự các điểm dừng Tính toán thứ tự tốt nhất để ghé thăm các điểm tham chiếu dọc theo một tuyến đường.

Các tuỳ chọn khác

Hãy truy cập vào các đường liên kết trong bảng này để biết những lựa chọn khác.

Lựa chọn khác Nội dung mô tả
Các loại xe hiện có cho tuyến đường Các tuỳ chọn bổ sung để chọn loại phương tiện đi theo tuyến đường.
Các loại điểm tham chiếu và tuỳ chọn Các tuỳ chọn bổ sung để đặt và định cấu hình điểm tham chiếu.
Các lựa chọn giao thông có sẵn cho tuyến đường Các tuỳ chọn bổ sung để bao gồm hoặc loại trừ dữ liệu giao thông khi tính toán tuyến đường.
Tùy chọn bổ sung Để chỉ định các tuỳ chọn bổ sung, chẳng hạn như thời gian khởi hành, mã ngôn ngữ cho phản hồi được trả về (chỉ dành cho Tuyến tính) và đơn vị đo lường trong phản hồi (chỉ dành cho Tuyến đường tính toán). Xem Nội dung yêu cầu.