RouteTravelMode

Một nhóm giá trị dùng để chỉ định phương thức đi lại. LƯU Ý: Các tuyến đường WALK, BICYCLETWO_WHEELER đang ở giai đoạn thử nghiệm và đôi khi có thể thiếu các vỉa hè rõ ràng, lối đi dành cho người đi bộ hoặc đường dành cho xe đạp. Bạn phải hiển thị cảnh báo này cho người dùng đối với tất cả các tuyến đường đi bộ, đi xe đạp và xe mô tô hai bánh mà bạn hiển thị trong ứng dụng của mình.

Enum
TRAVEL_MODE_UNSPECIFIED Không có chế độ đi lại nào được chỉ định. Giá trị mặc định là DRIVE.
DRIVE Di chuyển bằng xe khách.
BICYCLE Đi xe đạp.
WALK Đi bộ.
TWO_WHEELER Xe hai bánh, có động cơ. Ví dụ: xe máy. Xin lưu ý rằng chế độ này khác với chế độ đi lại của BICYCLE, bao gồm chế độ do con người cung cấp.
TRANSIT Đi bằng các tuyến phương tiện công cộng nếu có.