RouteTravelMode

مجموعه ای از مقادیر مورد استفاده برای تعیین حالت سفر. توجه: مسیرهای WALK , BICYCLE و TWO_WHEELER در مرحله بتا هستند و ممکن است گاهی اوقات پیاده روهای صاف، مسیرهای عابر پیاده یا مسیرهای دوچرخه سواری را نداشته باشند. شما باید این هشدار را برای تمام مسیرهای پیاده روی، دوچرخه سواری و دو چرخی که در برنامه خود نمایش می دهید به کاربر نمایش دهید.

Enums
TRAVEL_MODE_UNSPECIFIED حالت سفر مشخص نشده است. پیش‌فرض DRIVE است.
DRIVE با ماشین مسافربری سفر کنید.
BICYCLE با دوچرخه سفر کنید.
WALK با پیاده روی سفر کنید.
TWO_WHEELER وسیله نقلیه موتوری دو چرخ. مثلا موتور سیکلت. توجه داشته باشید که این با حالت سفر BICYCLE که حالت با نیروی انسانی را پوشش می دهد متفاوت است.
TRANSIT در صورت وجود، با مسیرهای حمل و نقل عمومی سفر کنید.