ภาพรวมตัวอย่างโค้ด

เลือกแพลตฟอร์ม: Android iOS JavaScript

ที่เก็บ Google Sample ใน GitHub ประกอบไปด้วยแอปตัวอย่างที่แสดงการใช้ Places SDK สําหรับ Android

นอกจากนี้ แต่ละหน้าในคู่มือสําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ยังมีข้อมูลโค้ดด้วย ตัวอย่างเช่น ดูคู่มือสําหรับรายละเอียดสถานที่ เติมข้อความอัตโนมัติ และรับข้อมูลสถานที่ปัจจุบัน