Bắt đầu

Bắt đầu xây dựng bằng các tính năng thường dùng của API Maps JavaScript.
Làm theo hướng dẫn bắt đầu sử dụng Nền tảng Google Maps để tạo tài khoản, tạo khóa API và bắt đầu xây dựng.
Tìm hiểu cách tải API JavaScript cho Maps và thêm bản đồ có điểm đánh dấu vào ứng dụng web của bạn.
Tuỳ chỉnh mọi khía cạnh của bản đồ, bao gồm cả đường, các đối tượng địa lý, địa điểm yêu thích và các mục khác.
Hiển thị cửa sổ thông tin có thông tin và ngữ cảnh bổ sung khi người dùng nhấp vào một điểm đánh dấu.

Tính năng

Duyệt xem tài liệu về các tính năng chính của API Maps JavaScript.
Hiển thị đường, vệ tinh, kết hợp, địa hình và bản đồ tùy chỉnh.
Tự động bản địa hóa văn bản trên bản đồ thành hơn 40 ngôn ngữ.
Hiển thị điểm đánh dấu Google Maps mặc định hoặc thêm các điểm đánh dấu kiểu tùy chỉnh của riêng bạn.
Tùy chỉnh các tùy chọn điều khiển giao diện người dùng xuất hiện trên bản đồ.
Viết mã phản ứng với các sự kiện tương tác của người dùng và sự kiện trong vòng đời.
Xây dựng trải nghiệm 3D và 2D phong phú trên bản đồ cơ sở vectơ với sức mạnh của WebGL.
Bổ sung ngữ cảnh và thông tin cho điểm đánh dấu của bạn bằng cửa sổ thông tin tương tác.
Vẽ nhiều hình dạng trên bản đồ bằng các hàm tích hợp sẵn, bao gồm đa đườngđa giác.
Tạo lớp phủ tùy chỉnh để hiển thị dữ liệu, hình ảnh và các nội dung khác trên bản đồ.
Phủ hình ảnh tùy chỉnh của riêng bạn vẫn được đồng bộ hóa với bản đồ khi xoay và thu phóng.
Hiển thị GeoJSON và các loại dữ liệu khác trên bản đồ ở nhiều định dạng.
Tạo kiểu tùy chỉnh cho giao diện của hầu hết mọi khía cạnh trực quan của bản đồ.
Làm nghiêng và xoay bản đồ cơ sở vectơ theo phương thức lập trình theo 3 chiều.
Nhóm nhiều điểm đánh dấu để mang lại trải nghiệm người dùng rõ ràng hơn.
Trực quan hóa mật độ dữ liệu tại các điểm địa lý.

Thư viện

Khởi động các thư viện không bắt buộc khi bạn tải API Maps JS để thêm chức năng mở rộng.
Tìm hiểu cách tự khởi động các thư viện hiện có khi bạn tải API Maps JS.
Tạo cơ hội để người dùng vẽ trên bản đồ một cách tương tác.
Sử dụng các hàm số hiệu dụng và dữ liệu hình học trên bề mặt Trái Đất.
Tìm kiếm địa điểm lân cận, bật tính năng Tự động hoàn thành địa điểm và truy xuất thông tin chi tiết và ảnh về Địa điểm.
Thêm bản đồ tương tác với trình chọn địa điểm bao gồm một thư viện ảnh.
Minh họa cường độ dữ liệu tại các điểm địa lý bằng bản đồ nhiệt.

Dịch vụ

Thử các dịch vụ dữ liệu tích hợp để làm phong phú thêm các ứng dụng web của bạn.
Nhận chỉ đường giữa hai điểm trên bản đồ với tối đa 25 điểm tham chiếu.
Tìm nạp khoảng cách và thời gian di chuyển để ma trận về điểm khởi hành và điểm đến.
Truy xuất độ cao của các vị trí trên bề mặt Trái Đất, bao gồm cả đáy đại dương.
Chuyển đổi địa chỉ hoặc mã địa điểm thành tọa độ và ngược lại.
Truy vấn mức độ thu phóng tối đa của hình ảnh có sẵn tại một vị trí.
Thêm hình ảnh 360 độ ở Chế độ xem phố vào các ứng dụng web hoặc tải hình ảnh của riêng bạn lên.

Ứng dụng mẫu

Chạy mã mẫu trực tiếp trên máy cục bộ và sân chơi mã yêu thích.
Sử dụng thư viện Địa điểm để tìm kiếm địa điểm lân cận.
Sử dụng tính năng tạo kiểu bản đồ tùy chỉnh để thêm bản đồ chế độ tối vào ứng dụng web của bạn.
Thay đổi biểu tượng điểm đánh dấu trên bản đồ của bạn thành hình ảnh tùy chỉnh.
Tạo một lớp phủ phong phú trên bản đồ sẽ luôn đồng bộ hóa khi người dùng xoay và thu phóng.
Hiển thị lưu lượng truy cập theo thời gian thực trong lớp phủ bản đồ phong phú.
Nghiêng và xoay bản đồ vectơ theo ba chiều.

Trợ giúp

Nhận sự trợ giúp. Trợ giúp. Hãy tham gia cộng đồng.

Nhận sự trợ giúp. Trợ giúp. Tạo nghiệp tổ Maps.

Báo cáo lỗi hoặc mở một yêu cầu về tính năng.

Tìm hiểu về các sự cố và sự cố ngừng hoạt động của nền tảng.

Nhận trợ giúp từ nhóm Nền tảng Google Maps.