นโยบายสําหรับ Geolocation API

เอกสารนี้แสดงข้อกําหนดสําหรับแอปพลิเคชันที่พัฒนาด้วย Geolocation API โปรดทราบว่าการใช้ Geolocation API จะอยู่ภายใต้ข้อตกลงระหว่างคุณกับ Google

การให้ข้อกําหนดในการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัว

หากพัฒนาแอปพลิเคชัน Geolocation API คุณต้องทําให้ข้อกําหนดในการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ใช้ได้กับแอปพลิเคชันของคุณเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อตกลงกับ Google

  • ข้อกําหนดในการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ
  • คุณต้องระบุข้อกําหนดในการให้บริการของแอปพลิเคชันอย่างชัดแจ้งว่า เมื่อใช้แอปพลิเคชัน ผู้ใช้จะมีข้อผูกพันตามข้อกําหนดในการให้บริการของ Google
  • คุณต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบในนโยบายความเป็นส่วนตัวว่าใช้ Google Maps API อยู่และอ้างอิงด้วยนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google

แพลตฟอร์มที่แนะนําสําหรับการทําให้ข้อกําหนดในการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวของคุณขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มของแอปพลิเคชัน

แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

หากพัฒนาแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เราขอแนะนําให้ระบุลิงก์ไปยังข้อกําหนดในการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวในหน้าดาวน์โหลดของแอปพลิเคชันใน App Store ที่เกี่ยวข้องและในเมนูการตั้งค่าแอปพลิเคชัน

เว็บแอปพลิเคชัน

หากพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน เราขอแนะนําให้คุณระบุลิงก์ไปยังข้อกําหนดในการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ส่วนท้ายของเว็บไซต์

การดึงข้อมูลล่วงหน้า การแคช หรือการจัดเก็บเนื้อหา

แอปพลิเคชันที่ใช้ Geolocation API จะเป็นไปตามข้อกําหนดในข้อตกลงระหว่างคุณกับ Google ภายใต้ข้อกําหนดในข้อตกลงของคุณ คุณต้องไม่ดึงข้อมูล จัดทําดัชนี จัดเก็บ หรือแคชเนื้อหาใดๆ ยกเว้นภายใต้เงื่อนไขที่จํากัดซึ่งระบุไว้ในข้อกําหนด

การแสดงผล API ตําแหน่งทางภูมิศาสตร์

คุณสามารถแสดงผลการค้นหา Geolocation API ใน Google Maps หรือไม่มีแผนที่ก็ได้ หากต้องการแสดงผลการค้นหา Geolocation API ในแผนที่ ผลการค้นหาเหล่านี้จะต้องปรากฏใน Google Maps ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Geolocation API ในแผนที่ที่ไม่ใช่ Google Maps

หากแอปพลิเคชันของคุณแสดงข้อมูลใน Google Maps ระบบจะรวมโลโก้ Google ไว้ด้วยและห้ามแก้ไข แอปพลิเคชันที่แสดงข้อมูลของ Google บนหน้าจอเดียวกันกับ Google Maps ไม่จําเป็นต้องระบุแหล่งที่มาให้กับ Google อีกต่อไป

หากแอปพลิเคชันของคุณแสดงข้อมูลในหน้าเว็บหรือมุมมองที่ไม่ได้แสดง Google Maps คุณจะต้องแสดงโลโก้ของ Google พร้อมกับข้อมูลนั้น ตัวอย่างเช่น หากแอปพลิเคชันของคุณแสดงข้อมูล Google บนแท็บหนึ่ง และ Google Maps ที่มีข้อมูลนั้นในอีกแท็บหนึ่ง แท็บแรกต้องแสดงโลโก้ของ Google หากแอปพลิเคชันของคุณใช้ช่องค้นหาที่มีหรือไม่มีการเติมข้อความอัตโนมัติ โลโก้นั้นต้องแสดงในบรรทัด

โลโก้ของ Google ควรจะวางอยู่ที่มุมซ้ายล่างของแผนที่ พร้อมแสดงข้อมูลการระบุแหล่งที่มาไว้ที่มุมขวาล่างของ Google Maps โดยนําเสนอโดยรวมและไม่ปรากฏใต้แผนที่หรือที่อื่นๆ ภายในแอปพลิเคชัน ตัวอย่างแผนที่ต่อไปนี้แสดงโลโก้ Google ที่ด้านล่างซ้ายของแผนที่ และการระบุแหล่งที่มา ที่ด้านขวาล่าง

ไฟล์ ZIP ต่อไปนี้มีโลโก้ Google ในขนาดที่ถูกต้องสําหรับเดสก์ท็อป Android และ iOS คุณต้องไม่ปรับขนาดหรือแก้ไขโลโก้เหล่านี้ไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม

ดาวน์โหลด: google_logo.zip

อย่าแก้ไขการระบุแหล่งที่มา อย่าลบ ปิดบัง หรือครอบตัดข้อมูลการระบุแหล่งที่มา คุณไม่สามารถใช้โลโก้ Google ในบรรทัด (เช่น " แผนที่เหล่านี้มาจาก [Google_logo]")

ปิดการระบุแหล่งที่มาไว้เสมอ หากใช้ภาพหน้าจอของภาพ Google นอกเหนือจากการฝังโดยตรง ให้ใส่การระบุแหล่งที่มามาตรฐานตามที่ปรากฏในรูปภาพ หากจําเป็น คุณสามารถปรับแต่งรูปแบบและตําแหน่งของข้อความระบุแหล่งที่มาได้ ตราบใดที่ข้อความอยู่ใกล้เนื้อหาและอ่านได้ชัดเจนสําหรับผู้ชมหรือผู้อ่านทั่วไป คุณไม่อาจนําการระบุแหล่งที่มาออกจากเนื้อหาได้ เช่น ในตอนท้ายของหนังสือ เครดิตของไฟล์หรือรายการ หรือส่วนท้ายของเว็บไซต์

ใส่ผู้ให้บริการข้อมูลบุคคลที่สาม ข้อมูลและรูปภาพบางส่วนในผลิตภัณฑ์การแมปของเรามาจากผู้ให้บริการอื่นที่ไม่ใช่ Google หากใช้ภาพดังกล่าว ข้อความระบุแหล่งที่มาต้องระบุว่าชื่อ "Google" และผู้ให้บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น "ข้อมูลแผนที่: Google, Maxar Technologies." เมื่อมีผู้ให้บริการข้อมูลบุคคลที่สามที่อ้างอิงด้วยภาพ รวมเฉพาะ "Google&quot หรือโลโก้ Google ไม่ได้ระบุแหล่งที่มาอย่างเหมาะสม

หากคุณใช้ Google Maps Platform ในอุปกรณ์ที่การแสดงการระบุแหล่งที่มานั้น ใช้งานไม่ได้ โปรดติดต่อฝ่ายขายของ Google เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับใบอนุญาตที่เหมาะกับกรณีการใช้งานของคุณ

หลักเกณฑ์รูปแบบสําหรับการระบุแหล่งที่มาของ Google

หลักเกณฑ์การระบุแหล่งที่มาของ Google ใน CSS และ HTML ต่อไปนี้ในกรณีที่คุณใช้โลโก้ Google ที่ดาวน์โหลดได้ไม่ได้

พื้นที่ว่าง

พื้นที่ว่างรอบๆ โลโก้ตัวเต็มควรเท่ากับหรือมากกว่าความสูงของความสูงใน Google

การเว้นวรรคระหว่างข้อความการระบุแหล่งที่มากับโลโก้ของ Google ควรอยู่ที่ครึ่งหนึ่งของความกว้างของ "G"

อ่านง่าย

บรรทัดชื่อผู้เขียนควรชัดเจน อ่านออกได้ง่าย และปรากฏอยู่ในรูปแบบสีที่ถูกต้องสําหรับพื้นหลังที่ระบุ อย่าลืมใส่คอนทราสต์ที่มากพอสําหรับรูปแบบโลโก้ที่เลือกเสมอ

สี

ใช้ข้อความ Google Material Gray 700 บนพื้นหลังสีขาวหรือสีอ่อนที่ใช้ช่วงสีดําเข้มไม่เกิน 0%–40%

Google
#5F6368
RGB 95 99 104
HSL 213 5 39
HSB 213 9 41

บนพื้นหลังสีเข้มและรูปแบบสําหรับการถ่ายภาพหรือไม่ว่าง จะใช้ข้อความสีขาวสําหรับชื่อผู้เขียนและที่มา

Google
#FFFFFF
RGB 255 255 255
HSL 0 0 100
HSB 0 0 100

แบบอักษร

ใช้แบบอักษร Roboto

ตัวอย่าง CSS

เมื่อใช้ CSS ต่อไปนี้กับข้อความ "Google" จะแสดงผล "Google" โดยมีแบบอักษร สี และการเว้นวรรคที่เหมาะสมบนพื้นหลังสีขาวหรือสีอ่อน

font-family: Roboto;
font-style: normal;
font-weight: 500;
font-size: 16px;
line-height: 16px;
padding: 16px;
letter-spacing: 0.0575em; /* 0.69px */
color: #5F6368;