Başla

Geocoding API, adreslerin coğrafi kodlamasını ve ters coğrafi kodlamasını sağlayan bir hizmettir.

Coğrafi kodlama, adresleri (açık adres gibi) coğrafi koordinatlara (enlem ve boylam gibi) dönüştürme işlemidir. Bu işaretlemeyi bir haritaya yerleştirmek veya haritayı konumlandırmak için kullanabilirsiniz.

Ters coğrafi kodlama, coğrafi koordinatları kullanıcıların okuyabileceği bir adrese dönüştürme işlemidir.

Belirli bir yer kimliğinin adresini bulmak için Geocoding API'yi de kullanabilirsiniz.

Örnek istek ve yanıt

Geocoding API'ye HTTP arayüzü aracılığıyla erişirsiniz. Aşağıda, coğrafi kodlama ve ters coğrafi kodlama isteklerine örnekler verilmiştir.

Coğrafi kodlama isteği ve yanıtı (enlem/boylam arama)

Aşağıdaki örnekte "1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA" için enlem ve boylam istekte bulunulmakta ve çıkışın JSON biçiminde olması gerektiği belirtilmektedir.

https://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json?address=1600+Amphitheatre+Parkway,+Mountain+View,+CA&key=YOUR_API_KEY

Bunu URL'yi web tarayıcınıza girerek test edebilirsiniz (YOUR_API_KEY yerine gerçek API anahtarınızı girdiğinizden emin olun). Yanıt, adresin enlem ve boylamını içerir.

Coğrafi kodlama istek URL'leri ve kullanılabilir parametreler ile yanıtı anlama hakkında daha fazla bilgi edinmek için geliştirici kılavuzunu inceleyin.

Aşağıda, JSON'deki örnek bir coğrafi kodlama yanıtı verilmiştir:

{
  "results" : [
   {
     "address_components" : [
      {
        "long_name" : "1600",
        "short_name" : "1600",
        "types" : [ "street_number" ]
      },
      {
        "long_name" : "Amphitheatre Parkway",
        "short_name" : "Amphitheatre Pkwy",
        "types" : [ "route" ]
      },
      {
        "long_name" : "Mountain View",
        "short_name" : "Mountain View",
        "types" : [ "locality", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "Santa Clara County",
        "short_name" : "Santa Clara County",
        "types" : [ "administrative_area_level_2", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "California",
        "short_name" : "CA",
        "types" : [ "administrative_area_level_1", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "United States",
        "short_name" : "US",
        "types" : [ "country", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "94043",
        "short_name" : "94043",
        "types" : [ "postal_code" ]
      }
     ],
     "formatted_address" : "1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, USA",
     "geometry" : {
      "location" : {
        "lat" : 37.4267861,
        "lng" : -122.0806032
      },
      "location_type" : "ROOFTOP",
      "viewport" : {
        "northeast" : {
         "lat" : 37.4281350802915,
         "lng" : -122.0792542197085
        },
        "southwest" : {
         "lat" : 37.4254371197085,
         "lng" : -122.0819521802915
        }
      }
     },
     "place_id" : "ChIJtYuu0V25j4ARwu5e4wwRYgE",
     "plus_code" : {
      "compound_code" : "CWC8+R3 Mountain View, California, United States",
      "global_code" : "849VCWC8+R3"
     },
     "types" : [ "street_address" ]
   }
  ],
  "status" : "OK"
}

Ters coğrafi kodlama isteği ve yanıtı (adres arama)

Aşağıdaki örnekte Brooklyn, NY, ABD'de belirli bir enlem/boylama karşılık gelen adres gösterilmektedir. Çıkışın JSON biçiminde olması gerektiğini belirtir.

https://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json?latlng=40.714224,-73.961452&key=YOUR_API_KEY

Bu URL'yi web tarayıcınıza girerek test edebilirsiniz ("API_KEY" kısmını gerçek API anahtarınızla değiştirmeyi unutmayın). Yanıtta, enlem ve boylam konumu için kullanıcılar tarafından okunabilir bir adres bulunur.

Geri coğrafi kodlama isteği URL'leri, kullanılabilir parametreler ve yanıtı anlama hakkında daha fazla bilgi edinmek için geliştirici kılavuzunu inceleyin.

Aşağıda, JSON'da tersine coğrafi kodlama örneği örneği verilmiştir:

{
  "plus_code" : {
   "compound_code" : "P27Q+MC New York, NY, USA",
   "global_code" : "87G8P27Q+MC"
  },
  "results" : [
   {
     "address_components" : [
      {
        "long_name" : "279",
        "short_name" : "279",
        "types" : [ "street_number" ]
      },
      {
        "long_name" : "Bedford Avenue",
        "short_name" : "Bedford Ave",
        "types" : [ "route" ]
      },
      {
        "long_name" : "Williamsburg",
        "short_name" : "Williamsburg",
        "types" : [ "neighborhood", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "Brooklyn",
        "short_name" : "Brooklyn",
        "types" : [ "political", "sublocality", "sublocality_level_1" ]
      },
      {
        "long_name" : "Kings County",
        "short_name" : "Kings County",
        "types" : [ "administrative_area_level_2", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "New York",
        "short_name" : "NY",
        "types" : [ "administrative_area_level_1", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "United States",
        "short_name" : "US",
        "types" : [ "country", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "11211",
        "short_name" : "11211",
        "types" : [ "postal_code" ]
      }
     ],
     "formatted_address" : "279 Bedford Ave, Brooklyn, NY 11211, USA",
     "geometry" : {
      "location" : {
        "lat" : 40.7142484,
        "lng" : -73.9614103
      },
      "location_type" : "ROOFTOP",
      "viewport" : {
        "northeast" : {
         "lat" : 40.71559738029149,
         "lng" : -73.9600613197085
        },
        "southwest" : {
         "lat" : 40.71289941970849,
         "lng" : -73.96275928029151
        }
      }
     },
     "place_id" : "ChIJT2x8Q2BZwokRpBu2jUzX3dE",
     "plus_code" : {
      "compound_code" : "P27Q+MC Brooklyn, New York, United States",
      "global_code" : "87G8P27Q+MC"
     },
     "types" : [
      "bakery",
      "cafe",
      "establishment",
      "food",
      "point_of_interest",
      "store"
     ]
   },

  ... Additional results truncated in this example[] ...

  ],
  "status" : "OK"
}

İstemci kitaplıklarımızla kodlamaya başlayın

İstemci kitaplıkları, Google Haritalar web hizmeti API'leriyle kimlik doğrulama, istek kısıtlama ve otomatik yeniden deneme gibi genel görevlerin basit ve yerel uygulamalarını sağlayarak geliştirmeyi kolaylaştırır. Geocoding API, Google Haritalar Hizmetleri için Java İstemcisi, Python İstemcisi, Go İstemcisi ve Node.js İstemcisi'nde kullanılabilir.

Kimlik doğrulama, kotalar, fiyatlandırma ve politikalar

Kimlik doğrulama

Geocoding API'yi kullanmak için önce API'yi etkinleştirmeniz ve uygun kimlik doğrulama kimlik bilgilerini almanız gerekir. Daha fazla bilgi için Google Haritalar Platformu'nu Kullanmaya Başlama bölümüne bakın.

Kotalar ve fiyatlandırma

Geocoding API için belirlenen kotalar ve fiyatlandırma ile ilgili ayrıntılar için kullanım ve faturalandırma sayfasına bakın.

Politikalar

Geocoding API'nin kullanımı, API politikalarına uygun olmalıdır.

Daha fazla bilgi

Geocoding API ile başka işlemler de yapabilirsiniz. Ek demolar, örnekler, kullanılabilir parametreler, durum kodları, hata mesajları ve diğer ayrıntılar için Coğrafi Kodlama API'sı geliştirici kılavuzuna bakın.

Geocoding API geliştirici kılavuzunda Geocoding API web hizmeti açıklanmaktadır. Google Haritalar Platformu API'lerinden biri tarafından sağlanan haritalarda coğrafi kodlama verilerini kullanmak isteyen web sitesi ve mobil geliştiriciler için tasarlanmıştır.