ลองใช้ฟีเจอร์เส้นทางรุ่นใหม่ด้วย Routes API

การสาธิต Directions API

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

การสาธิตนี้แสดงวิธีใช้ API เส้นทางเพื่อรับชุดเส้นทางการขับขี่จากสถานที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง คุณสามารถเรียกใช้การสาธิตนี้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย การเรียกใช้การสาธิตนี้เพียงอย่างเดียวต้องไม่เกินโควต้ารายเดือนของคุณ

หากต้องการใช้ Directions API ให้ทําตามขั้นตอนการตั้งค่าที่จําเป็นโดยทําตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1

คอนโซล

 1. ใน Google Cloud Console ในหน้าตัวเลือกโปรเจ็กต์ ให้คลิกสร้างโปรเจ็กต์เพื่อเริ่มสร้างโปรเจ็กต์ Cloud ใหม่

  ไปที่หน้าตัวเลือกโปรเจ็กต์

 2. ตรวจสอบว่าเปิดใช้การเรียกเก็บเงินสําหรับโปรเจ็กต์ Cloud แล้ว ตรวจสอบว่าเปิดใช้การเรียกเก็บเงินสําหรับโปรเจ็กต์แล้ว

  Google Cloud มอบสิทธิ์ทดลองใช้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย $0.00 ช่วงทดลองใช้จะสิ้นสุดเมื่อครบ 90 วันหรือหลังจากที่บัญชีมีค่าใช้จ่าย $300 ขึ้นอยู่กับว่ากรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน คุณยกเลิกได้ทุกเมื่อ Google Maps Platform มอบเครดิตรายเดือนมูลค่า $200 เป็นประจํา ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เครดิตของบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินและการเรียกเก็บเงิน

Cloud SDK

gcloud projects create "PROJECT"

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google Cloud SDK, การติดตั้ง Cloud SDK และคําสั่งต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 2

หากต้องการใช้ Google Maps Platform คุณต้องเปิดใช้ API หรือ SDK ที่คุณวางแผนจะใช้กับโปรเจ็กต์

คอนโซล

เปิดใช้ Directions API

Cloud SDK

gcloud services enable \
  --project "PROJECT" \
  "directions-backend.googleapis.com"

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google Cloud SDK, การติดตั้ง Cloud SDK และคําสั่งต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนนี้ดําเนินการผ่านขั้นตอนการสร้างคีย์ API เท่านั้น หากคุณใช้คีย์ API ในเวอร์ชันที่ใช้งานจริง เราขอแนะนําให้คุณจํากัดคีย์ API ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในหน้าการใช้คีย์ API เฉพาะผลิตภัณฑ์

คีย์ API คือตัวระบุที่ไม่ซ้ํากัน ซึ่งจะตรวจสอบสิทธิ์คําขอที่เชื่อมโยงกับโปรเจ็กต์เพื่อการใช้งานและการเรียกเก็บเงิน คุณต้องมีคีย์ API อย่างน้อย 1 รายการที่เชื่อมโยงกับโปรเจ็กต์

วิธีสร้างคีย์ API

คอนโซล

 1. ไปที่หน้า Google Maps Platform > ข้อมูลเข้าสู่ระบบ

  ไปที่หน้าข้อมูลเข้าสู่ระบบ

 2. ในหน้าข้อมูลเข้าสู่ระบบ ให้คลิกสร้างข้อมูลเข้าสู่ระบบ > คีย์ API
  กล่องโต้ตอบคีย์ API ที่สร้างจะแสดงคีย์ API ที่คุณสร้างใหม่
 3. คลิกปิด
  คีย์ API ใหม่จะแสดงในหน้าข้อมูลเข้าสู่ระบบในส่วนคีย์ API
  (อย่าลืมจํากัดคีย์ API ก่อนใช้ในเวอร์ชันที่ใช้งานจริง)

Cloud SDK

gcloud alpha services api-keys create \
  --project "PROJECT" \
  --display-name "DISPLAY_NAME"

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google Cloud SDK, การติดตั้ง Cloud SDK และคําสั่งต่อไปนี้

การหาเส้นทาง

หากต้องการขอเส้นทางการขับรถจาก Disneyland ไปยัง Universal Studios, ฮอลลีวูดในรูปแบบ JSON ให้ป้อน URL ลงในเว็บเบราว์เซอร์ และแทนที่ YOUR_API_KEY ด้วยคีย์ API ดังนี้

https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=Disneyland&destination=Universal+Studios+Hollywood&key=YOUR_API_KEY

คุณควรได้รับการตอบกลับ JSON ต่อไปนี้

  {
    "geocoded_waypoints" : [
     {
       "geocoder_status" : "OK",
       "place_id" : "ChIJRVY_etDX3IARGYLVpoq7f68",
       "types" : [
        "bus_station",
        "transit_station",
        "point_of_interest",
        "establishment"
       ]
     },
     {
       "geocoder_status" : "OK",
       "partial_match" : true,
       "place_id" : "ChIJp2Mn4E2-woARQS2FILlxUzk",
       "types" : [ "route" ]
     }
    ],
    "routes" : [
     {
       "bounds" : {
        "northeast" : {
          "lat" : 34.1330949,
          "lng" : -117.9143879
        },
        "southwest" : {
          "lat" : 33.8068768,
          "lng" : -118.3527671
        }
       },
       "copyrights" : "Map data ©2016 Google",
       "legs" : [
        {
          "distance" : {
           "text" : "35.9 mi",
           "value" : 57824
          },
          "duration" : {
           "text" : "51 mins",
           "value" : 3062
          },
          "end_address" : "Universal Studios Blvd, Los Angeles, CA 90068, USA",
          "end_location" : {
           "lat" : 34.1330949,
           "lng" : -118.3524442
          },
          "start_address" : "Disneyland (Harbor Blvd.), S Harbor Blvd, Anaheim, CA 92802, USA",
          "start_location" : {
           "lat" : 33.8098177,
           "lng" : -117.9154353
          },

   ... Additional results shortened in this example[] ...


       "overview_polyline" : {
        "points" : "knjmEnjunUbKCfEA?_@]@kMBeE@qIIoF@wH@eFFk@WOUI_@?u@j@k@`@EXLTZHh@Y`AgApAaCrCUd@cDpDuAtAoApA{YlZiBdBaIhGkFrDeCtBuFxFmIdJmOjPaChDeBlDiAdD}ApGcDxU}@hEmAxD}[tt@yNb\\yBdEqFnJqB~DeFxMgK~VsMr[uKzVoCxEsEtG}BzCkHhKWh@]t@{AxEcClLkCjLi@`CwBfHaEzJuBdEyEhIaBnCiF|K_Oz\\
        {MdZwAbDaKbUiB|CgCnDkDbEiE|FqBlDsLdXqQra@kX|m@aF|KcHtLm@pAaE~JcTxh@w\\`v@gQv`@}F`MqK`PeGzIyGfJiG~GeLhLgIpIcE~FsDrHcFfLqDzH{CxEwAbBgC|B}F|DiQzKsbBdeA{k@~\\oc@bWoKjGaEzCoEzEwDxFsUh^wJfOySx[uBnCgCbCoFlDmDvAiCr@eRzDuNxC_EvAiFpCaC|AqGpEwHzFoQnQoTrTqBlCyDnGmCfEmDpDyGzGsIzHuZzYwBpBsC`CqBlAsBbAqCxAoBrAqDdDcNfMgHbHiPtReBtCkD|GqAhBwBzBsG~FoAhAaCbDeBvD_BlEyM``@uBvKiA~DmAlCkA|B}@lBcChHoJnXcB`GoAnIS~CIjFDd]A|QMlD{@jH[vAk@`CoGxRgPzf@aBbHoB~HeMx^eDtJ}BnG{DhJU`@mBzCoCjDaAx@mAnAgCnBmAp@uAj@{Cr@wBPkB@kBSsEW{GV}BEeCWyAWwHs@qH?
        cIHkDXuDn@mCt@mE`BsH|CyAp@}AdAaAtAy@lBg@pCa@jE]fEcBhRq@pJKlCk@hLFrB@lD_@xCeA`DoBxDaHvM_FzImDzFeCpDeC|CkExDiJrHcBtAkDpDwObVuCpFeCdHoIl\\uBjIuClJsEvMyDbMqAhEoDlJ{C|J}FlZuBfLyDlXwB~QkArG_AnDiAxC{G|OgEdLaE`LkBbEwG~KgHnLoEjGgDxCaC`BuJdFkFtCgCnBuClD_HdMqEzHcBpB_C|BuEzCmPlIuE|B_EtDeBhCgAdCw@rCi@|DSfECrCAdCS~Di@jDYhA_AlC{AxCcL`U{GvM_DjFkBzBsB`BqDhBaEfAsTvEmEr@iCr@qDrAiFnCcEzCaE~D_@JmFdGQDwBvCeErEoD|BcFjC}DbEuD~D`@Zr@h@?d@Wr@}@vAgCbEaHfMqA`Cy@dAg@bAO`@gCi@w@W"
       },
       "summary" : "I-5 N and US-101 N",
       "warnings" : [],
       "waypoint_order" : []
     }
    ],
    "status" : "OK"
  }

ยินดีด้วย คุณสามารถตั้งค่าและเรียก API เส้นทางเพื่อรับเส้นทางสําเร็จ

ล้างข้อมูล

คุณลบโปรเจ็กต์ Google Cloud เพื่อหยุดการเรียกเก็บเงินสําหรับทรัพยากรทั้งหมดที่ใช้ภายในโปรเจ็กต์นั้นได้

 1. ไปที่หน้าจัดการทรัพยากรใน Google Cloud Console

  ไปที่หน้าจัดการทรัพยากร

 2. หากแนบโปรเจ็กต์ที่คุณวางแผนไว้กับองค์กร ให้เลือกและขยายรายชื่อองค์กรที่ด้านบนของหน้า
 3. ในรายการโปรเจ็กต์ ให้เลือกโปรเจ็กต์ที่ต้องการลบ แล้วคลิกลบ
 4. พิมพ์รหัสโปรเจ็กต์ในกล่องโต้ตอบแล้วคลิกปิดเพื่อลบโปรเจ็กต์

ขั้นตอนถัดไป